CUR_URL:https://www.ubezpieczeniemieszkania.pl/blog/ubezpieczenie-mieszkania-w-proama Ubezpieczenie mieszkania w Proama
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.

Pełna ochrona nieruchomości w Zasięgu Ręki

Przejdź do kalkulatora:

Porównaj ceny

Dzisiaj 16 użytkowników wybrało polisę za pomocą porównywarki.

Oblicz składkę ubezpieczenia w 2 minuty.
Koszt polisy zaczyna się już od 9 zł miesięcznie.

Dane przekazywane na stronie www są zabezpieczone dzięki szyfrowaniu protokołem SSL.

Ubezpieczenie mieszkania w Proama

Roczne ubezpieczenie nieruchomości już od 80 złotych

Michał Ratajczak 11.12.2019
Kompleksowa polisa chroniąca nieruchomość przed zdarzeniami losowymi, a także lokatorów w wielu sytuacjach życiowych to dziś norma oczekiwana przez konsumentów. Ale czy taki standard jest oferowany przez ubezpieczycieli? W przypadku TU Proama i produktu Dom jak najbardziej.
Porównaj ceny

Mieszkanie, dom, dom w budowie, garaż czy ogrodzenie to nieruchomości objęte ochroną finansową od zdarzeń losowych, ale nie tylko one są przedmiotem ubezpieczenia. W jego zakres wchodzą także ryzyka pośrednie, które wiążą się z życiem codziennym właścicieli czy najemców nieruchomości oraz ich najbliższych.

 

Wybór właściwego ubezpieczenia domu czy mieszkania jest uzależniony od wielu kryteriów, głównie związanych z wysokością rocznej składki za polisę. Na to, że warto rozważyć ubezpieczenie mieszkania w Proama wpływ mają 4 powody:

 

1. Elastyczność – klient samodzielnie wybiera zakres ubezpieczenia oraz maksymalną kwotę, jaka zostanie mu wypłacona w ramach odszkodowania za zdarzenie.

 

2. Szeroki zakres ochrony – obejmuje ryzyka nazwane, a także kradzież z włamaniem, rabunek, dewastację i szkody powstałe na skutek przepięcia instalacji elektrycznej.

 

3. Tymczasowe zakwaterowanie – przez nawet 30 dni poszkodowany właściciel polisy Dom TU Proama bez żadnych opłat ma prawo skorzystania z zastępczego lokalu na czas usunięcia szkód w domu czy mieszkaniu.

 

4. Pomoc finansowa – poszkodowany ubezpieczony może liczyć na uzyskanie kwoty w wysokości do 5000 zł w 24 godziny na zakup artykułów pierwszej potrzeby.

 

Proama Dom - zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie nieruchomości Dom, podobnie jak produkty innych towarzystw, składa się z umowy podstawowej i rozszerzeń, o których przyjdzie wspomnieć w dalszej części artykułu.

Ryzyka nazwane, czyli ogień i inne zdarzenia losowe to w sumie 22 pozycje chroniące finansowo nieruchomość przez pełnych 12 miesięcy trwania polisy od:

1)pożaru,

2)uderzenia pioruna,

3)eksplozji,

4)upadku statku powietrznego,

5)implozji,

6)dymu i sadzy,

7)huraganu,

8)gradu,

9)lawiny,

10)deszczu nawalnego,

11)zalania,

12)śniegu i lodu,

13)zapadania się ziemi,

14)osuwania się ziemi,

15)trzęsienia ziemi,

16)uderzenia pojazdu,

17)huku ponaddźwiękowego,

18)upadku drzew i masztów,

19)kradzieży z włamaniem,

20)rabunku,

21)przepięcia,

22)dewastacji.

 

Podany zakres dotyczy zarówno mieszkania, domu czy piwnicy, jak też, ale za wykupionym rozszerzeniem, elementów stałych i ruchomości domowych.

Garaż i obiekty przydomowe mogą być chronione od wszystkich tych ryzyk poza dewastacją, a w przypadku nieruchomości w budowie (mieszkanie, dom, materiały budowlane) ubezpieczenie obejmuje 13 ryzyk.

Proama bierze również pod uwagę czynności następujące już po zaistniałej szkodzie. Mało który ubezpieczony zdaje sobie sprawę, że odszkodowanie za dane zdarzenie losowe nie zawsze w pełni pokryje nowe wydatki. Dlatego w produkcie Dom, ubezpieczyciel uwzględnia także zwrot kosztów uprzątnięcia mienia po szkodzie, akcji ratowniczej, poszukiwania przyczyny szkody, a także kosztów naprawy zabezpieczeń mienia uszkodzonych w wyniku kradzieży z włamaniem lub próby włamania.

 

Proama Dom – rozszerzenia umowy

Umowa podstawowa obejmująca ryzyka nazwane może zostać rozszerzona o opcje dodatkowe. Proama oferuje w tym segmencie kilka przydatnych rozwiązań, które ubezpieczyciel dobiera w ramach:

 • ochrony dziecka,
 • ubezpieczenia NNW,
 • pomocy prawnej,
 • domowego assistance,
 • ubezpieczenia na wypadek powodzi,
 • OC w życiu prywatnym.

Interesującą opcją jest ubezpieczenie OC w życiu prywatnym z sumą gwarancyjną do 500 000 złotych, a także możliwość rozszerzenia ochrony o ryzyko stłuczenia przedmiotów szklanych.

 

WSPARCIE DZIECKA

Zadaniem produktu jest zapewnienie wsparcia finansowego dla dziecka, które w wyniku nieszczęśliwego wypadku (komunikacyjnego, utonięcia, upadku, spłonięcia, zatrucia pokarmowego) straciło jednego lub dwoje rodziców. Zasady:

 • wypłata odszkodowania w ramach renty miesięcznej w okresie 10 lat od uzyskania prawa do tej renty,
 • 1000 zł miesięcznie dla uposażonych w przypadku śmierci jednego ubezpieczonego,
 • 4000 zł miesięcznie dla uposażonych w przypadku utraty obojga rodziców.

 

ASSISTANCE DOMOWE

To pomoc specjalisty AGD/RTV/PC w przypadku awarii tych sprzętów, a także interwencja specjalisty, w tym: hydraulika, elektryka, szklarza, dekarza, stolarza, murarza, technika urządzeń grzewczych. Ponadto ubezpieczyciel zapewnia:

 • transport lub przechowanie ocalałego mienia,
 • pomoc medyczną w razie nieszczęśliwego wypadku ubezpieczonego i jego rodziny,
 • zapewnienie serwisu informatycznego, np. odzyskanie danych w wyniku awarii sprzętu PC.

 

UBEZPIECZENIE NNW

Ochrona od następstw nieszczęśliwych wypadków, w tym śmierci i trwałego uszczerbku na zdrowiu. Proama oferuje do 20 tys. zł sumy ubezpieczenia na każdego członka rodziny, a oprócz tego:

 • szeroki zasięg ubezpieczenia -  Polska i większość państw europejskich,
 • zakres polisy dodatkowej obejmujący również pokrycie kosztów operacji plastycznej oraz nabycia protez.

 

OC W ŻYCIU PRYWATNYM

Opcja ta pozwala uniknąć finansowych skutków w razie szkód wyrządzonych osobom trzecim przez ubezpieczonego lub członków jego rodziny zarówno w zakresie nieruchomości (np. zalanie sąsiada), jak i życia (dotyczy szkód wyrządzonych przez posiadane zwierzęta czy używanie roweru). Inne korzyści:

 • przy zakupie polisy przez najemcę zakres OC w życiu prywatnym zostaje rozszerzony o OC najemcy, czyli odpowiedzialność za szkody w mieniu będącym przedmiotem umowy najmu,
 • pokrycie kosztów leczenia osoby, którą przypadkowo została potrącona podczas jazdy na nartach lub snowboardzie w polskich górach. 

 

 

Porównaj ceny
Michał Ratajczak
Michał Ratajczak

Ekspert ubezpieczeń nieruchomości. Wcześniej zajmował się m.in. dziennikarstwem sportowym. W wolnym czasie przemierza szlaki rowerowe i piesze.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

Sprawdź podobne artykuły