Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
Zamknij

Ubezpieczenie nieruchomości od ognia

Redakcja 30.03.2023
Ubezpieczenie nieruchomości od ognia
Strona główna
/
Artykuły
/
Ubezpieczenie nieruchomości od ognia
Ubezpieczenie nieruchomości od ognia zawarte jest już w podstawie polisy mieszkaniowej. Żeby zapewnić sobie szeroką ochronę przed skutkami pożaru, trzeba jednak poszerzyć zakres o dodatkowe mienie i ryzyka. Sprawdź, jak ubezpieczyć dom i mieszkanie na wypadek pożaru i co zrobić, aby nie przepłacić.

Ogień jest jednym z najniebezpieczniejszych żywiołów, który jest w stanie pozbawić nas domu i całego majątku, który w nim zgromadziliśmy. Ubezpieczenie nieruchomości od pożaru jest więc obecne w każdej polisie mieszkaniowej, a wykupienie jej to koszt rzędu kilkuset złotych w skali roku.

 

Czym jest ubezpieczenie nieruchomości od ognia?

Wszystkie towarzystwa definiują pożar mniej więcej tak samo, czyli jako: ogień, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile (definicja z OWU polisy Generali Z myślą o domu).

Ta krótka definicja wymaga jednak doprecyzowania. Przyczyny pożaru mogą być różne: niedopatrzenie, przypadkowe zaprószenie, awaria, brak przeglądów technicznych, czy celowe podłożenie ognia przez podpalacza.

Towarzystwa uznają szkodę, jeśli będzie ona wynikiem przypadkowego zdarzenia, ale nie zaniedbania, tzw. rażącego niedbalstwa czy, ogólnie rzecz biorąc, niewłaściwego obchodzenia się z ogniem. Ubezpieczyciel wypłaci ci też odszkodowanie, jeśli pożar był efektem podpalenia przez osobę trzecią, o ile ty i pozostali domownicy nie mieliście z tym zdarzeniem nic wspólnego. Jeśli natomiast to któryś z domowników świadomie zaprószył ogień lub zlecili takie działanie, mówimy już o próbie wyłudzenia odszkodowania, która jest karana prawnie. Osoby uczciwe i ostrożne nie powinny się jednak przejmować ryzykiem utraty rekompensaty za skutki pożaru.

 

Co obejmuje ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych?

Podstawowa polisa mieszkaniowa zawsze uwzględnia ryzyko pożaru. Co ważne, ochrona dotyczy jednak tylko murów i ewentualnie elementów stałych nieruchomości. Jeśli chcesz włączyć do polisy również pozostałe rodzaje mienia, musisz wykupić dodatkowe rozszerzenia.

Chcąc zapewnić sobie kompleksową ochronę przed ogniem, w pierwszej kolejności powinieneś włączyć w polisę ruchomości domowe (wyposażenie/mienie ruchome). W tej kategorii mieszczą się niemal wszystkie przedmioty, które przechowujesz w przestrzeni mieszkalnej, jeśli nie są przymocowane na stałe i jeśli można je swobodnie wynieść, bez konieczności demontażu siłowego lub za pomocą narzędzi – tak definiują ruchomości towarzystwa.

W dalszej kolejności przed pożarem i innymi zdarzeniami losowymi możesz ubezpieczyć:

 • przedmioty wartościowe/specjalne;
 • mienie firmowe;
 • garaż wolnostojący na posesji lub poza nią (do określonej odległości, np. do 2 km);
 • ogrodzenie wraz z bramami, furtkami i ich elementami stałymi;
 • inne zabudowania na posesji, np. altanę, plac zabaw dla dzieci, wiatę śmietnikową;
 • roślinność na posesji, zarówno posadzoną w ziemi, jak i w donicach;
 • dom letniskowy poza posesją;
 • nagrobek;
 • częściowo stałe elementy oraz wyposażenie budynków niemieszkalnych, a także domu letniskowego.

W podstawie polisy mieszkaniowej, oprócz pożaru, znajdują się również inne zdarzenia losowe. Czasami jest ich dosłownie kilka, czasami kilkanaście, a niektórych przypadkach nawet ponad trzydzieści. Chodzi tutaj m. in. o: upadek drzew i masztów, uderzenie pioruna, upadek samolotu, uderzenie samochodu, eksplozję, porywisty wiatr, śnieg, grad, zalanie czy trzęsienie ziemi.

PAMIĘTAJ!
Pożar jest ryzykiem zawsze obecnym w podstawie polisy mieszkaniowej. Pozostałe zdarzenia pojawiają się tam częściej lub rzadziej, a ich obecność zawsze możesz sprawdzić czytając dokument OWU. Jeśli danego ryzyka nie ma podstawie, najczęściej można je dokupić, chyba że jest to rzadkie rozszerzenie, przez co niedostępne w danym towarzystwie.

Które rozszerzenia przydadzą się w ubezpieczeniu od ognia?

Pożar generuje szkody bezpośrednio i pośrednio. Może zniszczyć i twój majątek, i mienie osób trzecich. Ponadto, na zdławieniu żywiołu nie kończą się problemy pogorzelców – warto zawczasu pomyśleć o uzyskaniu wsparcia w tej trudnej sytuacji. Poniżej prezentujemy listę rozszerzeń, które warto wykupić, żeby ochrona przed pożarem była kompleksowa.

W zależności od towarzystwa niektóre z wymienionych dodatków dostępne są już w podstawowej wersji polisy.

Ruchomości

Wiesz już, jakie przedmioty zaliczane są do tej kategorii i że mienie ruchome dostępne jest jako rozszerzenie. Pamiętaj również o tym, żeby je właściwie wycenić i zadeklarować taką sumę ubezpieczenia, która jak najlepiej odda łączną wartość wyposażenia. W innym przypadku możesz stracić płacąc zbyt wysoką składkę lub uzyskując nieproporcjonalnie niskie odszkodowanie.

Home Assistance

To zbiór usług, które towarzystwo zobowiązuje się nieodpłatnie świadczyć na rzecz ubezpieczonego. Takie pakiety często zawierają bezpośrednie wsparcie po szkodzie, czyli:

 • utylizacja zniszczonego mienia;
 • zabezpieczenie, transport i przechowanie ocalałego mienia;
 • dozór miejsca ubezpieczenia po pożarze;
 • czasowa opieka nad dziećmi, osobami niepełnosprawnymi oraz zwierzętami domowymi;
 • transport i zakwaterowanie lokatorów w hotelu.

Wszystkie wymienione usługi świadczone są w ściśle określonym zakresie, czyli do wyczerpania opisanych w OWU limitów odpowiedzialności. Niemniej jednak jest to zawsze spora pomoc, która w kryzysowej sytuacji może okazać się zbawienna.

OC w życiu prywatnym

Podczas pożaru w twoim domu ogień może wykroczyć poza jego granice i zniszczyć elementy wspólne nieruchomości czy lokale sąsiadów. Na taką okoliczność przyda się OC w życiu prywatnym, z którego możesz zrekompensować szkody na zdrowiu i mieniu osób trzecich. OC oferowane jest z różnymi sumami ubezpieczenia, począwszy od 50 000 zł, skończywszy nawet na 500 000 zł.

Dym i sadza

Szkody powstałe w skutek działania dymu i sadzy, mimo iż są bezpośrednio związane z pożarem, często traktowane są jako osobne ryzyko. Towarzystwa czasami umieszczają je w podstawowej ochronie, jednak nie jest to żelazna zasada. Konieczne może okazać się więc dokupienie odpowiedniego rozszerzenia.

Usuwanie skutków po pożarze

Pokrycie kosztów remontu i zakupu spalonych sprzętów – na te cele uzyskasz odszkodowanie, jeśli posiadasz ubezpieczenie od pożaru. Uprzątnięcie pogorzeliska niekoniecznie jednak musi mieścić się w podstawowym zakresie ochrony, więc niekiedy konieczne jest poszerzenie polisy o takie ryzyko.

Dom letniskowy

W ramach wybranych polis mieszkaniowych, oprócz podstawowej nieruchomości, możesz ubezpieczyć od pożaru również dom letniskowy znajdujący się w innej miejscowości lub pod miastem – odległość od pierwotnego miejsca ubezpieczenia nie jest istotna, o ile nieruchomość znajduje się na obszarze Polski. Oczywiście, ubezpieczenie domu letniskowego wymaga nabycia stosownego dodatku.

All Risk

Standardowa polisa mieszkaniowa to ubezpieczenie od ryzyk nazwanych. Występują również ubezpieczenia od ryzyk wszystkich, czyli All Risks lub All Risk. Jeśli wykupisz taki wariant, zapewnisz sobie ochronę również przed zdarzeniami, których nie da się na daną chwilę przewidzieć. All Risks to często również wliczone w cenę unikatowe dodatki czy też podwyższone limity odpowiedzialności. Taka polisa najczęściej jest nieco droższa od standardowej, jednak nie jakoś skrajnie droższa – z przykładowymi cenami możesz się zapoznać w dalszej części artykułu, gdzie obliczyliśmy koszty ubezpieczenia domu i mieszkania również w formule All Risks.

 

Ile kosztuje ubezpieczenie nieruchomości od ognia?

Obliczyliśmy koszty ubezpieczenia przed pożarem i innymi zdarzeniami losowymi konkretnych nieruchomości, domu i mieszkania.

W przypadku mieszkania wzięliśmy pod uwagę 60-metrowy lokal wart (mury i elementy stałe) 500 000 zł. Kalkulację przeprowadziliśmy dla podstawowego zakresu, czyli ochrony przed pożarem i innymi zdarzeniami losowymi.

W wariancie od ryzyk nazwanych taka polisy kosztuje od 170 zł do 351 zł, a w wariancie All Risks od 265 zł do 496 zł. Wszystkie kwoty odnoszą się do rocznego okresu ochrony, a poszczególne oferty różnią się minimalnie, głównie wliczonymi w cenę dodatkami.

Ubezpieczenie mieszkania od pożaru i innych zdarzeń losowych

TU

W cenie

Roczna składka

Ubezpieczenia od ryzyk nazwanych

Mtu24.pl

-

170 zł

Europa Ubezpieczenia

Home Assistance, dewastacja

198 zł

Link4

Home Assistance, dewastacja

220 zł

Benefia

Home Assistance

222 zł

Wiener

Home Assistance, dewastacja

256 zł

Proama

Home Assistance, dewastacja

259 zł

Generali

Home Assistance, dewastacja, pakiet medyczny

292 zł

Inter Polska

Home Assistance, dewastacja

351 zł

Ubezpieczenia od ryzyk wszystkich (All Risks)

Europa Ubezpieczenia

Home Assistance, dewastacja, powódź

265 zł

Benefia

Home Assistance, przedmioty szklane

266 zł

Link4

Home Assistance, dewastacja

345 zł

Wiener

Home Assistance, dewastacja, powódź, przedmioty szklane

368 zł

Proama

Home Assistance, dewastacja, przedmioty szklane

470 zł

Inter Polska

Home Assistance, dewastacja

494 zł

Generali

Home Assistance, dewastacja, pakiet medyczny, przedmioty szklane

496 zł

Źródło: ubezpieczeniemieszkania.pl (stan na: 29.03.2023 r.) z uwzględnieniem najtańszych ofert poszczególnych towarzystw.

Drugą kalkulację przeprowadziliśmy dla 140-metrowego domu wolnostojącego o wartości rynnowej 750 000 zł. W tym przypadku również wzięliśmy pod uwagę podstawowy zakres ochrony, czyli ogień i zdarzenia losowe.

Za opisaną polisę w wariancie od ryzyk nazwanych zapłacisz minimum 419 zł, maksimum 623 zł. W wariancie All Risks ubezpieczenie kosztuje z kolei od 577 zł do 1004 zł. Podobnie jak przy poprzedniej kalkulacji, tutaj również liczyliśmy składkę dla rocznej polisy, a oferty od poszczególnych towarzystw różnią się dodatkami.

 

- Na przykładzie kalkulacji widać, że oferty ubezpieczenia dla domu są nieco droższe od ofert dla mieszkania, ponieważ obie nieruchomości mają inną wartość. Warto zauważyć, że zabezpieczenie majątku wartego kilkakrotnie więcej niż samochód kosztuje zwykle w przedziale 200-500 zł rocznie

– Leszek Drozdalski, ekspert portalu ubezpieczeniemieszkania.pl.

Ubezpieczenie domu od pożaru i innych zdarzeń losowych

TU

W cenie

Roczna składka

Ubezpieczenia od ryzyk nazwanych

Europa Ubezpieczenia

Home Assistance, dewastacja

419 zł

Benefia

Home Assistance

427 zł

Proama

Home Assistance, dewastacja

505 zł

Generali

Home Assistance, dewastacja, pakiet medyczny

547 zł

Inter Polska

Home Assistance, dewastacja

549 zł

Mtu24.pl

-

563 zł

Link4

Home Assistance, dewastacja

573 zł

Wiener

Home Assistance, dewastacja

623 zł

Ubezpieczenia od ryzyk wszystkich (All Risks)

Benefia

Home Assistance, przedmioty szklane

577 zł

Europa Ubezpieczenia

Home Assistance, dewastacja, powódź

584 zł

Wiener

Home Assistance, dewastacja, powódź, przedmioty szklane

772 zł

Inter Polska

Home Assistance, dewastacja

785 zł

Link4

Home Assistance, dewastacja

849 zł

Proama

Home Assistance, dewastacja, przedmioty szklane

914 zł

Generali

Home Assistance, dewastacja, przedmioty szklane, pakiet medyczny

1004

Źródło: ubezpieczeniemieszkania.pl (stan na: 29.03.2023 r.) z uwzględnieniem najtańszych ofert poszczególnych towarzystw.

 

Jak zgłosić szkodę po pożarze nieruchomości?

Procedura zgłaszania wszystkich szkód jest właściwie uniwersalna. Zanim jednak skontaktujemy się z towarzystwem, oczywiście, najpierw powinniśmy zawiadomić straż pożarną i ewentualnie inne służby. Pamiętajmy, aby po zakończonej interwencji pobrać protokoły z jej przebiegu, które potem przedłożymy towarzystwu.

Ubezpieczyciele też zawsze sugerują, żeby, w miarę możliwości, zapobiec rozprzestrzenianiu się szkody. Przy pożarze trzeba jednak uważać głównie na bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, a nie na mienie.

Na powiadomienie towarzystwa o szkodzie mamy od 3 do 7 dni. Możemy to zrobić w wybrany sposób, czyli telefonicznie, mailowo, przez formularz na stronie czy bezpośrednio w placówce firmy.

W momencie, w którym niebezpieczeństwo związane z ogniem jest już zażegnane, warto zrobić zdjęcia lub nawet nagrać video dokumentujące zaistniałą szkodę. Nieruchomość powinniśmy też pozostawić w nienaruszonym stanie do momentu, w którym towarzystwo przyśle na miejsce zdarzenia swojego pracownika. Dopiero po jego wizycie przyjdzie czas na porządki.

 

Kiedy nie będzie odszkodowania za pożar nieruchomości?

Jest całkiem sporo sytuacji, w których odszkodowanie po pożarze nie przysługuje. Wymieńmy sobie kilka sztandarowych przykładów:

 • celowe zaprószenie ognia przez ubezpieczonego lub innych domowników;
 • rażące niedbalstwo ubezpieczonego lub innych domowników;
 • brak wymaganych prawem przeglądowych technicznych, np. instalacji elektrycznej czy komina;
 • posiadanie i użytkowanie materiałów wybuchowych i pirotechnicznych;
 • gdy do zdarzenia dojdzie podczas generalnego remontu (nie dotyczy polisy dla domu w budowie);
 • wojna, stan wojenny, zamieszki, akty terrorystyczne;
 • działanie pod wpływem środków odurzających.

Pamiętajmy, że każde towarzystwo ma nieco inny katalog wyłączeń odpowiedzialności. Ich lista zawsze jednak znajduje się w OWU polisy, a zapoznanie się z nią leży w interesie każdego, kto chce się ubezpieczyć.

 

Jak wycenić szkody po pożarze?

Oszacowaniem szkód po pożarze zajmuje się towarzystwo. Ubezpieczony może jedynie udokumentować wartość zniszczonego mienia przedkładając rachunki, paragony i inne tego typu materiały. Sporządza on też listę zniszczonego mienia z cenami przyporządkowanymi do każdego przedmiotu.

Wysokość odszkodowania nigdy nie będzie wyższa, niż deklarowane przez ubezpieczeniowego sumy ubezpieczenia (SU). Warto więc zadbać o to, żeby dokonać rzetelnej wyceny mienia jeszcze przed podpisaniem umowy.

Odszkodowanie będzie ustalane w oparciu o wartość odtworzeniową lub rzeczywistą nieruchomości oraz mienia ruchomego. Wartość odtworzeniowa, jak delikatnie sugeruje już jej nazwa, to kwota, jaka jest potrzebna do doprowadzenia mienia do stanu sprzed pożaru. W wartości rzeczywistej od wysokości odszkodowania odejmuje się natomiast koszty zużycia mienia.

Zdarza się, że ubezpieczony nie jest zadowolony z wysokości odszkodowania. Wówczas może odwołać się od decyzji towarzystwa, a jeśli nie przyniesie to skutku, ma prawdo pójść do sądu.

 

Jak ubezpieczyć nieruchomość od ognia?

Polisę chroniącą przed pożarem, innymi zdarzeniami losowymi, kradzieżą z włamaniem, stłuczeniem przedmiotów szklanych i posiadającą inne dodatki, możesz kupić online, za pośrednictwem kalkulatora ubezpieczeń. Dostępne są tutaj i ubezpieczenie od ryzyk nazwanych, i od ryzyk wszystkich.

Jak działa taki kalkulator? W bardzo prosty sposób – żeby kupić polisę mieszkaniową za jego pośrednictwem musisz tylko:

 1. Zaznaczyć w formularzu kilka informacji o nieruchomości: rodzaj budownictwa, powierzchnia użytkowa, wiek budynku, adres, itp.
 2. Podać kilka informacji formalno-prawnych, jak forma własności nieruchomości, wiek ubezpieczającego, liczbę szkód z ostatnich lat czy termin, w którym polisa ma wejść w życie.
 3. Wybrać, czy chcesz ubezpieczyć tylko mury i elementy stałe, czy również ruchomości domowe.
 4. Wskazać, o jakie ryzyka chcesz poszerzyć podstawowy zakres ochrony – do wyboru masz: powódź, kradzież z włamaniem, stłuczenie przedmiotów szklanych oraz OC w życiu prywatnym.
 5. Określić wartość mienia, które chcesz ubezpieczyć, czyli podać osobne sumy ubezpieczenia dla murów, elementów stałych i ruchomości domowych.
 6. Jeśli polisa ma zawierać również ochronę przed kradzieżą z włamaniem, podać zabezpieczenia własne, jakie posiadasz, czyli np. domofon, wzmacniane drzwi, dodatkowe zamki.
 7. Obligatoryjnie możesz podać swój adres mailowy, jeśli chcesz zapisać wyniki kalkulacji i wrócić do ich analizy później.
 8. Zatwierdzić wprowadzone dane i przejść do tabeli z uporządkowanymi cenowo ofertami od takich towarzystw, jak: Proama, Generali, Link4, Wiener, Benefia, TU Europa, Inter Polska, mtu24.pl, Nationale-Nederlanden czy Allianz.
 9. Przeanalizować wyświetlone oferty, sprawdzając ich OWU oraz karty produktu.
 10. Wybrać najlepszą ofertę i przejść do jej zakupu – podać dane osobowe potrzebne do finalizacji transakcji oraz wybrać najwygodniejszą formę płatności (BLIK, przelew online, PayPo, karta płatnicza debetowa lub kredytowa, Google Pay).

Jeśli posiadasz szczegółowe informacje o swojej nieruchomości oraz mniej więcej wiesz, jaki zakres ochrony chcesz wybrać, zakup polisy mieszkaniowej online zajmie ci dosłownie kilka minut, a nabyte ubezpieczenie może wejść w życie nawet od następnego dnia roboczego.

 

Gdzie kupić ubezpieczenie nieruchomości od ognia?

Ubezpieczenie nieruchomości online nie tylko jest bardzo wygodne, ale pozwala również na zaoszczędzenie nawet kilkuset złotych w skali roku. Każde towarzystwo samodzielnie ocenia skalę ryzyka i na tej podstawie wycenia swoje produkty – stąd między innymi wynikają różnice w składkach dla bardzo podobnych wariantów ubezpieczenia.

Kalkulator ubezpieczeń umożliwia błyskawiczne porównanie ze sobą nawet ponad 20 różnych ofert od uznanych towarzystw. Jest to też oczywiście darmowe narzędzie, z którego skorzystać może każdy zainteresowany polisą dla swojego domu lub mieszkania. W porównywarce dostępne są i podstawowe warianty ochrony (ogień i inne zdarzenia losowe), i zdecydowanie szersze. Niewątpliwym plusem jest również możliwość samodzielnego ustalenia zakresu ochrony, zarówno jeśli chodzi o rodzaje ubezpieczonego mienia, jak i o wybrane ryzyka.

To warto wiedzieć

1. Każda polisa mieszkaniowa chroni nieruchomość na wypadek pożaru już w podstawowym wariancie

2. Podstawowe ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych dotyczy tylko murów i ewentualnie elementów stałych

3. Ruchomości domowe, zabudowania na posesji i inne dodatkowe mienie również można ubezpieczyć od ognia dokupując odpowiednie rozszerzenia

4. Ubezpieczenie nieruchomości od ognia można kupić online, m. in. za pośrednictwem porównywarki ubezpieczeń

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie nieruchomości od ognia

 1. Czy polisa obejmuje usuwanie skutków po pożarze?

  Ubezpieczenie nieruchomości może obejmować usunięcie skutków pożaru, ale nie jest to żelazna reguła. Czasami takie zdarzenie dostępne jest w podstawie, a czasami konieczne jest zakupienie jednego lub większej liczby rozszerzeń.

 2. Czy ubezpieczenie od pożaru obejmuje także garaż?

  Garaże znajdujące się w bryle budynku zaliczane są do pomieszczeń przynależnych i już w podstawie chronione są przed pożarem w takim sam sposób, jak samo mieszkanie lub dom. Garaże wolnostojące na posesji można włączyć w ochronę, ale dopiero po wykupieniu odpowiedniego rozszerzenia. Możliwe jest także dokupienie dodatku w postacie ochrony garażu znajdującego się poza posesją – towarzystwa podają wówczas maksymalną odległość od miejsca ubezpieczenia, np. 2 km.

 3. Czy mogę ubezpieczyć od ognia samo wyposażenie?

  Ubezpieczenie przed pożarem wyłącznie ruchomości domowych nie jest możliwe – trzeba też wykupić polisę dla domu lub mieszkania wraz z odpowiednim rozszerzeniem. Wyjątkiem są polisy dla najemców, w których chronione jest głównie właśnie mienie ruchome, bo tylko ono jest własnością lokatorów.

 4. Kiedy ubezpieczenie od ognia jest obowiązkowe?

  Obowiązkowo trzeba ubezpieczyć przed pożarem i innymi zdarzeniami losowymi gospodarstwa rolne o powierzchni przekraczającej 1 hektar. W praktyce obowiązkowe jest również wykupienie polisy dla nieruchomości, którą kupujmy w oparciu o kredyt hipoteczny – to standardowy wymóg banków.

 5. Co zrobić po pożarze nieruchomości?

  Kiedy pożar zostanie już opanowany, dobrze udokumentować skutki zdarzenia za pomocą aparatu lub kamery, a materiały te przekazać później towarzystwu. Od straży pożarnej powinno się z kolei pobrać protokół z interwencji. Z zawiadomieniem towarzystwa nie musimy się śpieszyć, ponieważ mamy na to 3 do 7 dni. Pamiętajmy też, żeby w miarę możliwości pozostawić miejsce zdarzenia w stanie nienaruszonym do momentu, w którym obejrzy je ktoś z ramienia ubezpieczyciela.

 6. Czym jest pożar?

  Definicja zależy od TU. Przykładowo, w Link4 to działanie ognia, który wydostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile.

Autor

Redakcja

Nasza wiedza pozwala dostarczać treści sprawdzone i najwyższej jakości. Nasi redaktorzy są łącznikiem między agentami ubezpieczeniowymi a osobami zainteresowanymi polisą. Dzięki nam możesz dowiedzieć się jak zaoszczędzić na zakupie ubezpieczenia i poznasz wszystkie tajniki produktów polisowych i finansowych.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.