CUR_URL:https://www.ubezpieczeniemieszkania.pl/blog/ubezpieczenie-koni-zakres-wylaczenia-i-warunki Ubezpieczenie koni - zakres, wyłączenia i warunki | UbezpieczenieMieszkania.pl
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
Zamknij

Ubezpieczenie koni - zakres, wyłączenia i warunki

Redakcja 21.09.2022
Ubezpieczenie koni - zakres, wyłączenia i warunki
Strona główna
/
Blog
/
Ubezpieczenie koni - zakres, wyłączenia i warunki
Lokatorzy, którzy posiadają konie lub stadninę, mogą ubezpieczyć zwierzęta o ile te nie są trzymane w celach hodowlanych. Należy także pamiętać, że ubezpieczenie koni nie jest typowym ubezpieczeniem rolniczym.

Szkody spowodowane przez konia mogą zostać pokryte nie tylko z polisy dedykowanej czy rolniczej, ale również mieszkaniowej. Wyjaśniamy w szczegółach, jaki zakres ma ubezpieczenie koni w ramach ubezpieczenia nieruchomości, w jakich okolicznościach zadziała i jaką rekompensatę można uzyskać z tej puli.

 

Co oznacza koń w polisie mieszkaniowej?

W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), czyli oficjalnym dokumencie opisującym szczegóły polisy mieszkaniowej, raczej nie znajdziemy pełnej definicji konia, zapewne dlatego, że towarzystwa uznają ją za oczywistą. Konie przyporządkować można natomiast do szerszej kategorii zwierząt domowych, czyli istot trzymanych przez człowieka „dla towarzystwa”, jak opisuje to chociażby OWU polisy Proama Dom.

W ubezpieczeniach nieruchomości nie ma znaczenia, ile lat ma koń, jaki jest jego stan zdrowotny czy rasa. Kluczowa jest jednak jego funkcja – z ochrony wyłączone są zwierzęta przeznaczone do celów hodowlanych, handlowych, wyścigowych i innych, w których w grę wchodzi zarobkowanie. Jeśli nasz koń lub nasze konie nie spełniają żadnej z tych funkcji, można je objąć ochroną w ramach wybranych polis mieszkaniowych.

 

Ubezpieczenie konia prywatnie i przez rolnika – jaka różnica?

Konie można ubezpieczyć z trzech różnych polis: mieszkaniowej, rolniczej i dedykowanej, a każda z nich ma inną specyfikę.

Ubezpieczenie konia jest dostępne w ramach wybranych polis mieszkaniowych, konkretnie w pakiecie OC w życiu prywatnym. Daje ono finansowe zabezpieczenie na wypadek szkód, które zwierzę spowoduje na mieniu lub zdrowiu osób trzecich, czyli np. uszkodzi czyjś samochód lub kogoś ugryzie. W niektórych towarzystwach, np. w Generali, konie oraz inne zwierzęta domowe można włączyć w ryzyko wandalizmu – a akurat u tego ubezpieczyciela konieczne jest przy tym wykupienie polisy w wariancie All Risk.

W polisach rolniczych formalnie konie przyporządkowane są do kategorii własności ruchomej gospodarstwa, w której znajdują się również m. in. maszyny rolnicze, narzędzia, zbiory czy materiały budowlane. Ochrona odnosi się tutaj, przede wszystkim, do wypadków, chorób, opieki zdrowotnej oraz śmierci samego zwierzęcia.

W polisach dedykowanych konie są podstawowym przedmiotem ubezpieczenia, a nie jednym z wielu rodzajów mienia, za które można dostać odszkodowanie. Są to więc produkty, które można dopasować do indywidualnych potrzeb oraz sprawić, że zwierzę bądź zwierzęta będą miały szeroką i kompleksową ochronę finansową. Takie ubezpieczenia przeznaczone są dla hodowców oraz po prostu posiadaczy koni, również dla jeźdźców oraz ośrodków jeździeckich. Przykładem takiej polisy jest ubezpieczenie Concordia Konie.

Ochrona konia z polisy mieszkaniowej i rolniczej – porównanie

POLISA

Mieszkaniowa

Rolnicza

Przedmiot ubezpieczenia

koń rekreacyjny

koń hodowlany

Nazwa polisy

Generali z myślą o domu

Concordia Agro

Zakres ochrony

 • szkody wyrządzone przez konia na zdrowiu lub życiu osoby trzeciej, np. ugryzienie;
 • szkody wyrządzone przez konia na mieniu osoby trzeciej, np. zniszczenie samochodu.
 • pożar i inne zdarzenia losowe,
 • śmierć konia w wypadku,
 • uśpienie,
 • choroba,
 • operacja,
 • kastracja,
 • ciąża i poród.

Źródło: opracowanie własne na podstawie OWU.

 

Jak ubezpieczyć konia do nieruchomości?

Jak wspomnieliśmy, tylko wybrane towarzystwa umożliwiają włączenie koni do ochrony z polisy mieszkaniowej. Podstawowe ubezpieczenie nieruchomości zabezpiecza finansowo mury i ewentualnie elementy stałe od pożaru oraz innych zdarzeń losowych, ale nie odnosi się w żaden sposób do omawianych zwierząt. Konieczne jest więc wykupienie dodatku w postaci pakietu OC w życiu prywatnym.

OC w życiu prywatnym to zabezpieczenie finansowe na wypadek szkód, które spowodujemy przypadkowo na mieniu oraz zdrowiu osób trzecich i które działa w konkretnych sytuacjach życia prywatnego. W wybranych towarzystwach na liście tych sytuacji znajduje się posiadanie oraz użytkowanie konia przeznaczonego do celów rekreacyjnych (nie komercyjnych).

 

Kto oferuje ubezpieczenie konia?

Lista towarzystw, które do polisy mieszkaniowej (konkretnie do OC w życiu prywatnym) włączają szkody wyrządzone przez konia jest całkiem okazała. To m. in. Generali, Proama, Inter Polska, Wiener, Benefia, Uniqa, Warta czy Compensa. Warunki takiego ubezpieczenia praktycznie we wszystkich towarzystwach są zbliżone, ale zawsze warto zapoznać się z ich szczegółami, analizując wyłączenia odpowiedzialności czy dostępne sumy ubezpieczenia dla OC. 

Ubezpieczycieli oferujących polisy dedykowane rolnikom, w których dostępna jest m. in. ochrona koni, jest jeszcze więcej. Takie produkty są obowiązkowe, jeśli posiada się gospodarstwo rolne o powierzchni większej niż 1 hektar. Przypomnijmy, że konie w ubezpieczeniach rolniczych przyporządkowuje się do kategorii mienia ruchomego, czyli nie jest potrzebny jakiś specjalny dodatek, żeby włączyć je w ochronę.

Polisy dedykowane właścicielom koni to produkty nieco mniej dostępne, ale za to zaprojektowane w taki sposób, żeby można je było dopasować do indywidualnych potrzeb i zapewnić zwierzęciu kompleksową ochronę. Znajdziemy je m. in. w ofercie Concordii, Generali czy PZU. Dostępnych jest wiele wariantów i pakietów, np. dla jeźdźców, właścicieli koni czy instruktorów jazdy.

 

W jakich sytuacjach działa ubezpieczenie konia?

Przypomnijmy, że polisa mieszkaniowa nie chroni samego zwierzęcia, tylko zabezpiecza finansowo przed szkodami, które spowoduje na mieniu lub zdrowiu osób trzecich, opcjonalnie (w ramach ochrony przed wandalizmem), również na naszym majątku.
 
Rekompensatę można więc uzyskać m. in. wtedy, kiedy koń:
 • zniszczy roślinność na posesji sąsiada;
 • ugryzie osobę, która zbliży się ogrodzenia;
 • kopnie kogoś podczas przejażdżki;
 • uszkodzi czyjś samochód w trakcie przejażdżki;
 • zniszczy ogrodzenie sąsiada;
 • uszkodzi mienie publiczne podczas przejażdżki.

 

Ile kosztuje ubezpieczenie konia z polisy mieszkaniowej?

Sprawdziliśmy, jaki jest roczny koszt polisy mieszkaniowej (ochrona murów i elementów stałych od zdarzeń losowych) dla 120-metrowego domu o wartości 700 000 zł, która zawiera również OC w życiu prywatnym uwzględniające szkody wyrządzone przez konia rekreacyjnego.

Minimalny koszt takiej polisy to 465 zł w skali roku, maksymalny 619 zł, średni – 554 zł. Poszczególne oferty różnią się, przede wszystkim, sumami odpowiedzialności dla OC, a więc m. in. dla szkód wyrządzonych przez konia rekreacyjnego.

Podstawowa polisa mieszkaniowa uzupełniona tylko o OC nie jest przesadnie droga, a zapewnia nam ochronę przed pożarem, zalaniem, uderzeniem pioruna, huraganem i kilkoma bądź kilkunastoma innymi zdarzeniami losowymi. Koszt samego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej to najczęściej kilkadziesiąt złotych, ale produkt ten nie jest dostępny samodzielnie. Jeśli szukamy polisy mieszkaniowej, której OC uwzględnia również konie, przejrzyjmy dokładnie OWU, bo nie każde towarzystwo zabezpieczy nas finansowo na wypadek szkód spowodowanych przez to zwierzę

– Małgorzata Przybyszewska, ekspert portalu ubezpieczeniemieszkania.pl.

Ubezpieczenie konia z polisy mieszkaniowej – porównanie ofert OC

TU

Suma ubezpieczenia dla OC

Roczna składka

Benefia

50 000 zł

465 zł

Benefia

100 000 zł

484 zł

Inter Polska

50 000 zł

530 zł

Proama

60 000 zł

539 zł

Proama

90 000 zł

550 zł

Generali

100 000 zł

590 zł

Wiener

50 000 zł

596 zł

Generali

200 000 zł

610 zł

Wiener

100 000 zł

619 zł

Źródło: ubezpieczeniemieszkania.pl (stan na: 15.09.2022 r.). W tabeli uwzględniliśmy tylko ubezpieczenia od ryzyk nazwanych, czyli pominęliśmy warianty All Risks.

 

Jak wysokie odszkodowanie za konia z polisy mieszkaniowej?

Odszkodowanie za szkody wyrządzone przez konia, które można uzyskać w ramach OC w życiu prywatnym, ograniczone jest na dwa sposoby: rozmiarami tej szkody oraz zapisaną w umowie polisowej sumą ubezpieczenia (SU) dla OC. Może się również zdarzyć, że dane towarzystwo wprowadzi dodatkowe ograniczenie na incydenty związane z końmi, stosując limit odpowiedzialności.

Jako że ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej należą do szerszej kategorii ubezpieczeń majątkowych, wypłacone z tej puli odszkodowanie może tylko pokryć szkodę w całości. Innymi słowy, poszkodowany może dostać pełną rekompensatę, ale nie może się wzbogacić dzięki odszkodowaniu.

Suma ubezpieczenia to górna granica odszkodowania, którą ustala się podczas podpisywania umowy. Dla OC mieszkaniowego najczęściej wynosi ona 50 000 zł lub 100 000 zł. Zdarzają się jednak wyższe kwoty, dochodzące do 500 000 zł. Maksymalna wysokość rekompensaty za szkody wyrządzone przez konia może być więc bardzo różna i zależy to od indywidualnych zapisów w umowie polisowej.

 

Kiedy ubezpieczenie dla koni nie zadziała?

Z polisy mieszkaniowej nie uzyskamy odszkodowania za zniszczenia spowodowane przez konia wtedy, kiedy m. in.:

 • dotyczą one nasze własnego mienia (dotyczy OC);
 • powstały one w wyniku naszego celowego działania lub tzw. rażącego niedbalstwa;
 • gdy powstaną podczas wyczynowego uprawiania jeździectwa;
 • kiedy koń nie będzie trzymany w celach towarzyskich i rekreacyjnych, tylko komercyjnych, np. hodowla, szkółka jeździecka, zaprzęganie do powozów lub bryczek za wynagrodzenie.

Każde ubezpieczenie nieruchomości, podobnie zresztą jak polisy dedykowane i rolnicze, mają nieco inną listę ograniczeń (wyłączeń odpowiedzialności), dlatego zawsze warto wnikliwie przeczytać OWU polisy, którą chcemy zakupić.

 

Ubezpieczenie innych zwierząt domowych

Większość towarzystw ubezpieczeniowych w ramach polisy mieszkaniowej umożliwia także ochronę psa i kota, czyli najpopularniejszych zwierząt domowych. Jednak nie tylko te zwierzęta możemy ubezpieczać. Warto także pamiętać o tym, że ubezpieczenie uli także mieści się w specjalnym rozszerzeniu OC w życiu prywatnym dotyczącym szkód, które wyrządzone są przez zwierzęta.

Inne zwierzęta domowe, jakie możemy ubezpieczyć w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych:

 • żółwie, króliki, szczury, myszy, myszoskoczki, szynszyle, fretki, świnki morskie, chomiki, kanarki, papugi i ryby akwariowe – PZU,
 • ptaki oraz ryby akwariowe – PROAMA,
 • króliki domowe, świnki morskie, chomiki, żółwie, kanarki, papugi oraz ryby akwariowe – CONCORDIA,
 • gryzonie domowe, ptaki oraz ryby akwariowe – ALLIANZ.

 

Gdzie kupić ubezpieczenie dla konia?

Polisę mieszkaniową z pakietem OC w życiu prywatnym, który uwzględnia szkody wywołane przez konia rekreacyjnego, bez problemów kupimy przez Internet. Najprościej jest to zrobić za pośrednictwem kalkulatora ubezpieczeń, gdzie nie tylko szybko sfinalizujemy transakcję, ale również zestawimy ze sobą konkurencyjne oferty, żeby móc rozeznać się w cenach i wybrać opcję atrakcyjną finansowo.

W kalkulatorze ubezpieczeń trzeba ustawić parametry nieruchomości, którą chcemy objąć ochroną oraz wyznaczyć zakres tej ochrony. Po wprowadzeniu wszystkich informacji na ekranie ukaże się przejrzysta tabela z ponad 20 ofertami od takich towarzystw, jak Generali, Proama, Inter Polska, Wiener, Benefia, Europa Ubezpieczenia czy Link4. Będą one uporządkowane w oparciu o ceny – od najtańszej do najdroższej. Jeśli będziemy chcieli poznać wszystkie szczegóły interesującej nas polisy, żeby np. sprawdzić zakres ochrony dla koni, możemy pobrać kartę produktu oraz jego OWU. Po dokonaniu wyboru można już przejść do zakupów, które odbywają się całkowicie online i niemal od zaraz objąć swoją nieruchomość ochroną finansową.

To warto wiedzieć

1. Konie można ubezpieczyć w ramach polisy dedykowanej, rolniczej lub mieszkaniowej
2. Ubezpieczenie koni z polisy mieszkaniowej dotyczy tylko tych szkód, które wyrządzą one na mieniu i zdrowiu osób trzecich
3. Maksymalna wysokość odszkodowania z polisy mieszkaniowej za szkody spowodowane przez koniec wyznacza SU dla OC w życiu prywatnym
4. Ubezpieczenie koni z polisy mieszkaniowej nie dotyczy zwierząt trzymanych w celach komercyjnych

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie koni

 1. Jakie inne zwierzęta chroni polisa mieszkaniowa?

  Z polisy mieszkaniowej standardowo można chronić koty i psy, a także gryzonie, ptaki, żółwie, ryby akwariowe, a nawet przydomową pasiekę do podanej liczby uli. Z ochrony wyłączone są agresywne rasy psów, stworzenia dzikie i półdzikie, a także te, których hodowla jest w Polsce nielegalna. Zwierzęta domowe w polisach mieszkaniowych przyporządkowuje się do kategorii ruchomości domowych.

 2. Czy ubezpieczę konia każdej rasy?

  W ubezpieczeniu nieruchomości rasa konia nie jest istotna. Ma ona jednak znaczenie w przypadku polisy dedykowanej, ponieważ przekłada się na wysokość składki – im droższe zwierzę, tym wyższy koszt ubezpieczenia, co przekłada się również na wyższe odszkodowanie po szkodzie.

 3. Czy polisa chroni konia w czasie polowania?

  W Polsce konie nie są wykorzystywane podczas polowań. Jeśli jednak zdarzyłoby się, że myśliwy (osoba trzecia) zraniłby lub zabiłby nasze zwierzę, to on ponosi pełną odpowiedzialność karną i finansową.

 4. Czy z polisy mieszkaniowej ubezpieczę konia wyścigowego?

  W polisach mieszkaniowych nie uwzględnia się zwierząt hodowanych do celów komercyjnych. Wyłączone są również konie biorące udział w wyścigach – ubezpieczenie obejmuje jedynie zdarzenia powstałe podczas rekreacyjnych przejażdżek.

Autor

Redakcja

Nasza wiedza pozwala dostarczać treści sprawdzone i najwyższej jakości. Nasi redaktorzy są łącznikiem między agentami ubezpieczeniowymi a osobami zainteresowanymi polisą. Dzięki nam możesz dowiedzieć się jak zaoszczędzić na zakupie ubezpieczenia i poznasz wszystkie tajniki produktów polisowych i finansowych.

Wasze komentarze (2)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

Steq

2021-10-04 19:57:22

A mozna ubezpieczyc muche domowa?

Ryniu

2022-10-30 07:56:04

A jak można ubezpieczyć konie sportowe biorące udział w wyścigach?