Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
Zamknij

Ubezpieczenie majątkowe - wszystko, co musisz o nim wiedzieć

Redakcja 22.06.2023
Ubezpieczenie majątkowe - wszystko, co musisz o nim wiedzieć
Strona główna
/
Blog
/
Ubezpieczenie majątkowe - wszystko, co musisz o nim wiedzieć
Ubezpieczenie majątkowe przyda się kierowcy, turyście i lokatorowi, zarówno zamieszkującemu własną nieruchomość, jak i najmowaną. Taka polisa zabezpieczy finansowo mienie warte kilkaset tysięcy złotych, a nawet więcej. Wyjaśniamy, jak zabezpieczyć majątek z polisy mieszkaniowej skutecznie i niedrogo.

Czy warto chronić majątek?

Jeśli jesteś właścicielem domu lub mieszkania, istnieje duże prawdopodobieństwo, że ta nieruchomość stanowi najdroższą rzecz, jaką posiadasz. Oczywiście, auta też potrafią kosztować niebagatelne kwoty, jednak raczej mało kto jeździ pojazdem droższym od swojego mieszkania. Jeśli więc będą rosły ceny nieruchomości, a będą, przybywać będzie też argumentów przemawiających za zakupem polisy mieszkaniowej.

W 2015 roku Polacy posiadali nieruchomości warte około 4 miliardy złotych. W 2040 roku liczba ta powinna wzrosnąć do blisko 11,5 miliarda, jak wynika z raportu Polityka Insight „Prognoza majątku – jak demografia zmieni aktywa Polaków”.

Na chwile obecną około 60% Polaków ma wykupione ubezpieczenie majątkowe nieruchomości. Czynnikiem, który dość istotnie wpływa na ten wynik jest obowiązek wykupienia polisy dla nieruchomości nabytej w oparciu o kredyt hipoteczny, który to obowiązek narzucają banki. Ubezpieczenie warto jednak posiadać również dla lokali kupionych za gotówkę, odziedziczonych czy już ze spłaconą hipoteką. Są one przecież w takim samym stopniu zagrożone, a ich wartość również powinna rosnąć z każdym kolejnym rokiem.

 

Czym jest polisa majątkowa?

Polisy majątkowe należą do szerszej kategorii ubezpieczeń gospodarczych. Odnoszą się głównie do mienia oraz odpowiedzialności cywilnej. Celem ubezpieczeń majątkowych jest finansowe zrekompensowanie szkód powstałych w wyniku określonych zdarzeń, a zdarzeń tych wyróżniamy ponad trzydzieści. Z takiej polisy możesz więc uzyskać środki, dzięki którym pokryjesz swoją stratę w całości, ale dzięki którym się nie wzbogacisz. To odróżnia ubezpieczenia majątkowe od ubezpieczeń osobowych. Przykładowo, jeśli spłonie ci dom warto 500 000 zł, towarzystwo może wypłacić ci maksymalnie 500 000 zł, ale ani złotówki więcej. Szkoda zostanie więc w pełni zrekompensowana, ale nie uzyskasz żadnych dodatkowych pieniędzy.

Ogólnie do ubezpieczeń majątkowych zaliczamy trzy rodzaje polis:

 • polisy mieszkaniowe (dla domu, mieszkania, nieruchomości w budowie, gospodarstwa rolnego);
 • polisy komunikacyjne (OC i autocasco);
 • polisy turystyczne.

W ubezpieczeniach majątkowych ważnych jest jeszcze kilka kwestii:

 • za dane zdarzenie odszkodowanie możesz uzyskać tylko z jednej polisy majątkowej;
 • niektóre polisy majątkowe są obowiązkowe (np. OC kierowcy), inne obligatoryjne (np. ubezpieczenie nieruchomości bez kredytu hipotecznego);
 • występujące tutaj sumy ubezpieczenia (SU) wyznaczające maksymalną wysokość odszkodowania;
 • polisy mieszkaniowe można rozszerzyć o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym;
 • polisy komunikacyjne wykupuje się na rok, turystyczne na krótkie okresy, a mieszkaniowe najczęściej na rok, ewentualnie 2 lub 3 lata;
 • polisę mieszkaniową może kupić i najemca, i wynajmujący nieruchomość.

 

Jak prawidłowo ubezpieczyć majątek?

Kluczem do prawidłowego ubezpieczenia majątku jest ustalenie proporcjonalnych sum ubezpieczenia. W polisach mieszkaniowych SU ustala się osobno dla murów, elementów stałych, ruchomości domowych oraz OC w życiu prywatnym. Jeśli kupujesz taki produkt, samodzielnie obliczasz SU, a towarzystwo weryfikuje podane przez ciebie kwoty dopiero po zaistnieniu szkody. Popełnienie błędu w obliczeniach poskutkuje niedoubezpieczeniem lub nadubezpieczeniem. W obu przypadkach grozi to poniesieniem straty finansowej, czasami bardzo poważnej straty.

Nadubezpieczenie ma miejsce wtedy, kiedy przeszacujesz wartość majątku. Przykładowo, ubezpieczysz mieszkanie na 500 000 zł, podczas gdy jest ono warte tylko 400 000 zł. Zapłacisz wówczas wyższą składkę, a w razie szkody całkowitej towarzystwo wypłaci ci maksymalnie 400 000 zł. Przepłacisz więc za polisę, a w zamian nie uzyskasz żadnych wymiernych korzyści.

Niedoubezpieczenie jest zdecydowanie większym ryzykiem finansowym. Polega na niedoszacowaniu wartości majątku, czyli zadeklarowaniu zbyt niskich SU. Przykładowo, ubezpieczysz mieszkanie na 300 000 zł, podczas gdy jego wartość rynkowa wynosi 400 000 zł. Dojdzie do pożaru i lokal całkowicie spłonie. Ubezpieczyciel wypłaci ci tylko 300 000 zł, a więc 100 000 zł będzie twoją stratą. Zaniżając SU, owszem, obniżysz wysokość składki ubezpieczeniowej. Zyskasz jednak kilkadziesiąt lub maksymalnie kilkaset złotych, a zaryzykujesz zdecydowanie więcej.

Infografika mówiąca o tym czym grozi niewłaściwe wycenienie majątku w polisie mieszkaniowej

Sumy ubezpieczenia możesz zmienić w trakcie trwania okresu ubezpieczeniowego, wystarczy zadeklarować taką chęć towarzystwu i dopełnić wymaganych formalności. W skali 12 miesięcy, bo tyle zazwyczaj trwają polisy mieszkaniowe, wartość nieruchomości może wzrosnąć nawet o kilkanaście procent chociażby z racji wahań na rynku. Do tego dochodzą remonty i modernizacje, a także uzupełnianie wyposażenia. Chociaż wiąże się to z koniecznością dopłacenia do składki, warto w takich okolicznościach podwyższyć SU. Zapłacisz wówczas kilkadziesiąt lub kilkaset złotych więcej, jednak będziesz miał gwarancję uzyskania pełnego odszkodowania.

PAMIĘTAJ!
Wartość samej nieruchomości powinno się oceniać w oparciu o aktualną sytuację na rynku nieruchomości. Trzeba sprawdzić, jak kształtują się ceny mieszkań lub domów o podobnych parametrach i położeniu. Jeśli kupujesz nieruchomość na kredyt, będziesz musiał uzyskać operat szacunkowy, czyli precyzyjną wycenę sporządzą przez rzeczoznawcę, co ułatwia sprawę. Taki dokument nie będzie jednak pomocny przy wycenie wyposażenia.

Co ochronisz z ubezpieczenia majątkowego?

Mówiąc najogólniej, przedmiotem ubezpieczenia majątkowego jest mienie należące do ubezpieczonego, ewentualnie będące w jego posiadaniu.

Jeśli chodzi o ubezpieczenia komunikacyjne, czyli OC i AC kierowcy, przedmiotem ubezpieczenia jest zarejestrowany samochód lub motocykl.

Polisy mieszkaniowe chronią w pierwszej kolejności samą nieruchomość, czyli tzw. mury domu, mieszkania bądź nieruchomości w budowie, czyli inwestycji budowlanej. Ochrona może także objąć elementy stałe, czyli m. in. okna, drzwi, podłogi, elewacje, elementy wszystkich instalacji czy meble oraz sprzęty domowe w zabudowie. W dalszej kolejności ubezpieczenie może objąć:

 • ruchomości domowe, w tym zaliczane do nich zwierzęta domowe;
 • przedmioty wartościowe (specjalne);
 • garaż wolnostojący na posesji, czasami też poza nią;
 • budynki gospodarcze, altany, ogrodzenie, murowane grille, utwardzone powierzchnie i inne zabudowania na posesji, o ile są na trwałe związane z gruntem;
 • mienie do działalności gospodarczej i mienie służbowe;
 • roślinność na posesji;
 • częściowo ruchomości domowe przechowywane poza strefą mieszkalną;
 • dom letniskowy;
 • nagrobek.

Musisz mieć świadomość, że podstawowa polisa mieszkaniowa chroni tylko mury i ewentualnie elementy stałe. Pozostałe rodzaje mienia można w nią włączyć wykupując odpowiednie rozszerzenia.

 

Od czego ubezpieczyć majątek?

Ubezpieczenie majątku może obejmować nawet ponad 30 ryzyk, które można podzielić na zdarzenia losowe (naturalne) oraz spowodowane działalnością człowieka, celową bądź przypadkową.

Podstawowa polisa mieszkaniowa chroni nieruchomość przed ogniem i innymi zdarzeniami losowymi, takimi jak: zalanie, upadek samolotu, uderzenie piorunu, upadek drzew i masztów i uderzenie pojazdu mechanicznego. Lista ta może zawierać dosłownie kilka ryzyk, a może też kilkanaście lub kilkadziesiąt – zależy to od indywidualnej polityki towarzystwa.

Zakres ochrony można rozszerzyć, m.in. o: dodatkowe zdarzenia losowe (np. powódź, która prawie nigdy nie mieści się w podstawie), ryzyka kradzieżowe, wandalizm, dewastację czy dodatki dedykowane lokatorom (OC w życiu prywatnym, Home Assistance, ubezpieczenie NNW lokatorów, pomoc prawna). 

Każda polisa mieszkaniowa ma nieco inną podstawę i inny pakiet dostępnych rozszerzeń. Oznacza to, że np. u jednego ubezpieczyciela przepięcie będzie dostępne już w podstawowym wariancie, a u drugiego jako dodatek. Szczegóły związane z zakresem ochrony i możliwościami poszerzenia go zawarte są zawsze w OWU polisy.

Towarzystwa, chcąc przyciągnąć nowych klientów, coraz częściej oferują im unikatowe dodatki, takie jak ubezpieczenie NNW kota i psa, ochronę przydomowej pasieki czy OC rowerzysty.

Dostępne są również ubezpieczenia All Risk, które, co do zasady, zabezpieczają nas finansowo przez wszystkimi możliwymi zdarzeniami oprócz tych, które są wypunktowane jako wyłączenia odpowiedzialności. Taka formuła zapewnia więc ochronę również przed tymi sytuacjami, których nie da się na chwilę obecną przewidzieć.

Od czego ubezpieczyć majątek?

Ryzyko

Przykład

Kradzież z włamaniem

włamywacz wyważa drzwi i kradnie sprzęt komputerowy

Kradzież zwykła

złodziej dostaje się do domu przez otwarte okno i kradnie biżuterię

Rabunek

na ulicy złodziej wyrywa torebkę

Wandalizm

przechodzień wybija szybę w oknie

OC w życiu prywatnym

w skutek pęknięcia rury ubezpieczony zalewa mieszkanie sąsiadów

Home Assistance

drobnej awarii ulega pralka, ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty interwencji specjalisty

Ubezpieczenie NNW

w trakcie amatorskiego uprawiania sportu ubezpieczony łamie nogę

Powódź

w skutek silnych opadów deszczu zalana zostaje piwnica domu

Zalanie

w ubezpieczonym mieszkaniu pęka akwarium niszcząc wyposażenie

Stłuczenie przedmiotów szklanych

przypadkowo uszkodzona zostaje płyta indukcyjna

Źródło: opracowanie własne na podstawie OWU.

 

Ile kosztuje ubezpieczenie majątkowe?

Sprawdziliśmy, ile trzeba zapłacić za przykładową polisę mieszkaniową dla lokalu o powierzchni 60 mkw. W pierwszej kalkulacji uwzględniliśmy ochronę samych murów i elementów stałych wartych 500 000 zł, w drugiej dodaliśmy dodatkowo wyposażenie o łącznej wartości 50 000 zł. W obu przypadkach zakres ochrony obejmuje pożar i inne zdarzenia losowe.

Ubezpieczenie samych murów i elementów stałych kosztuje od 170 zł do 302 zł. Polisa uwzględniająca również majątek ruchomy to z kolei wydatek rzędu 249-312 zł. Wszystkie podane kwoty dotyczą rocznego okresu ubezpieczenia, a poszczególne oferty różnią się od siebie w sposób minimalny, głównie wliczonymi w cenę dodatkami.

Przeprowadzona kalkulacja pokazuje wyraźnie, że koszty ubezpieczenia majątku rosną wraz ze wzrostem jego wartości. Włączenie w ochronę wartego 50 000 zł wyposażenia zwiększyło średnią składkę o 53 zł. Widoczne są również różnice w cenach dla takiej samej polisy. Pomiędzy najtańszą i najdroższą ofertą ubezpieczenia samych murów i elementów stałych wynosi ona 132 zł, w drugim wariancie jest to z kolei 63 zł. Te dysproporcje wynikają z kolei z minimalnych różnic w zakresie ochrony oraz z indywidualnej polityki cenowej każdego z towarzystw

– Michał Ratajczak, ekspert portalu ubezpieczeniemieszkania.pl.

Koszt ubezpieczenia majątkowego – porównanie ofert

Ochrona podstawowa
(ochrona murów i elementów stałych od zdarzeń losowych)

Ochrona rozszerzona
(dodatkowa ochrona ruchomości domowych, SU: 50 000 zł)

TU

Roczna składka

TU

Roczna składka

Mtu24.pl

170 zł

Mtu24.pl

249 zł

TU Europa

198 zł

Benefia

262 zł

Benefia

214 zł

TU Europa

269 zł

Link4

230 zł

Link4

298 zł

Inter Polska

247 zł

Proama

298 zł

Proama

265 zł

Generali

306 zł

Generali

302 zł

Inter Polska

312 zł

Średnio:

232 zł

Średnio:

285 zł

Źródło: ubezpieczeniemieszkania.pl (stan na: 19.06.2023 r.). W tabeli uwzględniliśmy wyłącznie najtańsze oferty od poszczególnych towarzystw.

 

Na to uważaj w ubezpieczeniu majątkowym

Każda polisa majątkowa jest na swój sposób unikatowa, co oznacza, że nie istnieją dwa identyczne ubezpieczenia. Podczas przeglądania dostępnych ofert i późniejszej finalizacji transakcji trzeba zwrócić szczególną uwagę na kilka kluczowych kwestii, takich jak:

 1. Wartość mienia – podaje ją osoba chcąca się ubezpieczyć, a towarzystwo weryfikuje te liczby dopiero po szkodzie. Na bazie zadeklarowanych kwot ustala się tzw. sumy ubezpieczenia, czyli górne granice możliwego odszkodowania (przy szkodzie całkowitej). Bardzo ważne jest więc to, żeby, z jednej strony nie przeszacować mienia, a z drugiej, nie zaniżyć jego wartości. Tylko precyzyjne wycenienie majątku zagwarantuje uzyskanie rekompensaty proporcjonalnej do poniesionych strat oraz składkę adekwatną do wartości ubezpieczonego majątku.
   
 2. Zakres ochrony – wybieramy go samodzielnie, a więc sami musimy też ocenić, co realnie zagraża naszemu majątkowi. Przykładowo, jeśli mieszkamy na pośrednim piętrze w bloku, to ryzyko powodzi jest minimalne, a jeśli nasz dom położony jest na odludziu, może warto ubezpieczyć go przed kradzieżą. Pamiętajmy, że im szerszy zakres ochrony wybierzemy, tym wyższą składkę zapłacimy.
   
 3. Wyłączenia odpowiedzialności – ogólne i szczegółowe, czyli powiązane z konkretnymi ryzykami. To zbiór konkretnych sytuacji, w których ubezpieczenie nie zadziała. Koniecznie trzeba się zapoznać z tym działem OWU jeszcze przed podpisaniem umowy, szczególnie że każde towarzystwo ma nieco inny zbiór wyłączeń.
   
 4. Karencje – w polisach mieszkaniowych pojawiają się głównie przy ryzyku powodzi. Obecność takiego zapisu oznacza, że w odniesieniu do konkretnego ryzyka ochrona zaczyna działać dopiero po upływie określonej liczby dni od wejścia w życie polisy. Dla powodzi jest to najczęściej 14-30 dni.
   
 5. Limity odpowiedzialności – dodatkowe, obok sum ubezpieczenia, ograniczenia odnoszące się do wysokości odszkodowania. Występują przy wybranych ryzykach i mogą mieć charakter procentowy, kwotowy lub inny.
   
 6. Zniżki lub zwyżki – w niektórych sytuacjach składka ubezpieczeniowa może wzrosnąć, a w innych zmaleć. Przykładowo, za polisę mieszkaniową zapłacimy więcej, jeśli ubezpieczamy dom o palnej konstrukcji; mniej, kiedy mamy bezszkodową historię ubezpieczenia. Dodajmy, że identyczny lub bardzo podobny produkt ubezpieczeniowy w każdym towarzystwie ma nieco inną cenę, a różnice potrafią sięgać kilkuset złotych w skali roku.

 

Gdzie najtaniej ubezpieczę majątek?

Tanią i dopasowaną do indywidualnych potrzeb polisę mieszkaniową możesz kupić online, np. za pomocą porównywarki ubezpieczeń. To proste i intuicyjne narzędzie pozwala na błyskawiczne zestawienie ze sobą ofert od czołowych towarzystw, takich jak: Wiener, Benefia, mtu24.pl, TU Europa, Proama, Generali, Inter Polska czy Link4. Polisy możesz porównać nie tylko pod względem ceny, ale i zakresu, pobierając karty produktu oraz OWU.

Za pomocą porównywarki ubezpieczeń kupisz polisę dla domu, mieszkania lub nieruchomości w budowie. Ubezpieczysz nie tylko mury i elementy stałe, ale i ruchomości domowe. W zakresie ochrony uwzględnisz te ryzyka, które cię interesują, np. powódź, OC w życiu prywatnym, kradzież z włamaniem czy stłuczenie przedmiotów szklanych. Samodzielnie ustalisz też sumy ubezpieczenia, a po skomponowaniu polisy będziesz mógł od ręki opłacić składkę, żeby objąć ochroną swój majątek nawet od następnego dnia roboczego.

 1. Wprowadź do formularza podstawowe dane o nieruchomości, m. in. adres, metraż, rodzaj budownictwa, kondygnację.
 2. Uzupełnij formę własności, podstawowe dane lokatorów i historię ubezpieczenia.
 3. Wybierz mienie, które chcesz ubezpieczyć oraz ryzyka, o które chcesz poszerzyć podstawowy zakres polisy.
 4. Wskaż wartość mienia, które chcesz objąć ochroną – zadeklaruj sumy ubezpieczenia.
 5. Jeśli interesuje cię ubezpieczenie od kradzieży, podaj zabezpieczenia własne, jakie posiadasz.
 6. Podaj swój adres mailowy, jeśli chcesz zapisać kalkulację i potem do niej wrócić – to opcja dodatkowa, oczywiście nieobowiązkowa.
 7. Wybierz polisę spośród ofert takich towarzystw, jak: Proama, Generali, Link4, Wiener, Benefia, Europa, Inter Polska, mtu24.pl, Nationale-Nederlanden czy Allianz.
 8. Określ, jak chcesz opłacić polisę – wybierz metodę płatności (BLIK, przelew online, PayPo, karta debetowa lub kredytowa, Google Pay).

To warto wiedzieć

1. Ubezpieczenie majątkowe to polisa mieszkaniowa, turystyczna lub komunikacyjna

2. Z ubezpieczenia majątkowego możesz zrekompensować szkodę, ale się dzięki niemu nie wzbogacisz

3. Kluczem do uzyskania maksymalnego odszkodowania z ubezpieczenia majątkowego jest ustalenie prawidłowych sum ubezpieczenia

4. Do polis majątkowych zalicza się również ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie majątkowe

 1. Jakie są rodzaje ubezpieczeń?

  Ubezpieczenia można podzielić w oparciu o kilka różnych kryteriów: majątkowe i osobowe, obowiązkowe i dobrowolne, komunikacyjne i turystyczne, prywatne i firmowe, społeczne i gospodarcze, indywidualne i grupowe, krótkoterminowe, roczne i długoterminowe.

 2. Czy ubezpieczenie majątkowe jest obowiązkowe?

  Dla kierowców obowiązkowe jest ubezpieczenie OC. Obowiązek wykupu polisy mają również właściciele gospodarstw rolnych o powierzchni większej, niż 1 hektar, a także, w praktyce, osoby kupujące nieruchomości w oparciu o kredyt hipoteczny – w tym przypadku obowiązek narzuca bank.

 3. Jak długo trwa umowa w ubezpieczeniu majątkowym?

  Polisy majątkowe dzielimy na krótkoterminowe, roczne i długoterminowe. Długość trwania ubezpieczenia zależy od indywidualnych ustaleń pomiędzy stronami, a także od specyfiki danej polisy – np. ubezpieczenia turystyczne odnoszą się najczęściej do krótkich okresów, a polisy mieszkaniowe trwają zazwyczaj 12 miesięcy.

 4. Czy ubezpieczenie majątkowe działa też za granicą?

  Za zdarzenia mające miejsce poza terytorium Polski można uzyskać odszkodowanie tylko w odniesieniu do wybranych ryzyk – np. ubezpieczenie NNW lokatora czy OC w życiu prywatnym.

 5. Czy polisa mieszkaniowa działa poza terenem nieruchomości?

  Niektóre ryzyka w polisie mieszkaniowej mają zastosowanie poza miejscem ubezpieczenia. Najlepszym przykładem jest tutaj rabunek rzeczy osobistych, za który można uzyskać odszkodowanie przy zdarzeniach mających miejsce np. na ulicy, w środkach komunikacji miejskiej czy innych miejscach publicznych.

 6. Kiedy zapłacę mniej za ubezpieczenie majątkowe?

  Na cenę polisy majątkowej wpływają głównie dwa czynniki: wartość ubezpieczonego mienia oraz wybrany zakres ochrony (liczba ryzyk w podstawie i rozszerzeń). Istotną kwestią jest często jest też polityka danego towarzystwa – ten sam produkt u każdego ubezpieczyciela oferowany jest w innej cenie.

Autor

Redakcja

Nasza wiedza pozwala dostarczać treści sprawdzone i najwyższej jakości. Nasi redaktorzy są łącznikiem między agentami ubezpieczeniowymi a osobami zainteresowanymi polisą. Dzięki nam możesz dowiedzieć się jak zaoszczędzić na zakupie ubezpieczenia i poznasz wszystkie tajniki produktów polisowych i finansowych.

Wasze komentarze (2)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

Kazimierz

2019-04-25 10:12:27

Dzięki za tak dobrze napisany przewodnik. Jestem zdania, że jeśli chodzi o ubezpieczenia majątkowe to warto skorzystać z dobrej agencji, np. Panda Ubezpieczenia z Warszawy ma spore możliwości w zakresie polis tego typu. Dysponuje możliwie szeroką ofertą towarzystw ubezpieczeniowych, co przekłada się na znalezienie tej najbardziej optymalnej: cenowo oraz pod względem OWU.

Slodkievicz

2023-07-27 13:37:23

Czy ubezpieczenie majątkowe, może być bezpośrednio powiązane z ubezpieczeniem na życie w kredycie? Ktoś ma jakieś sugestie i może pomóc w rozwiązaniu sytuacji?