Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
Zamknij

Ubezpieczenie mienia - ile kosztuje i co obejmuje?

Redakcja 13.02.2019
Ubezpieczenie mienia - ile kosztuje i co obejmuje?
Strona główna
/
Blog
/
Ubezpieczenie mienia - ile kosztuje i co obejmuje?
Ubezpieczenie mienia to polisy mieszkaniowe i firmowe. W ramach takich produktów można chronić mieszkania, domy, wyposażenie, liczne zabudowania na posesji i poza nią, a zakres ochrony może objąć nawet ponad 30 zdarzeń. Wyjaśniamy, jak ubezpieczyć mienie w domu i mieszkaniu skutecznie i za rozsądne pieniądze.

Dom lub mieszkanie to z reguły najcenniejsze mienie, jakie posiadamy. Samochody też do tanich nie należą, jednak nieruchomości są dużo droższe i dłużej zachowują wartość. Dlatego warto ubezpieczyć mienie nieruchome, zwłasza że najtańsza polisa to wydatek poniżej 100 zł rocznie.

 

Co to jest ubezpieczenie mienia?

Ubezpieczenia majątkowe dzielimy na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz ubezpieczenie mienia. Ta ostatnia kategoria odnosi się do majątku fizycznego, innymi słowy: do dóbr materialnych.

W ramach ubezpieczenia mienia mieszczą się polisy firmowe oraz polisy mieszkaniowe. Te pierwsze zabezpieczają finansowo majątek przedsiębiorstwa, czyli nieruchomości (ich mury i elementy stałe), mienie ruchome oraz pojazdy mechaniczne. Polisy mieszkaniowe to z kolei produkty chroniące budynki mieszkalne wraz z wyposażeniem oraz inne nieruchomości w miejscu ubezpieczenia (na posesji), a nawet poza nim (w dalszej odległości od posesji).

Co ciekawe, możliwe jest ubezpieczenie mienia firmowego również ze zwykłej polisy mieszkaniowej. Taka ochrona jest jednak najczęściej dość ograniczona.

 

Jakie mienie ubezpieczysz z polisy mieszkaniowej?

Z polisy firmowej można ubezpieczyć nieruchomości (mury i elementy stałe), pojazdy mechaniczne oraz mienie ruchome, na które składa się m. in. sprzęt biurowy, materiały, półprodukty, maszyny, urządzenia, rzeczy osobiste pracowników czy też przedmioty przechowywane czasowo, np. w celu naprawy czy renowacji.

Podstawowymi przedmiotami ubezpieczenia z polisy mieszkaniowej są domy, mieszkania oraz tzw. domy w budowie wraz z ich elementami stałymi oraz wyposażeniem. Do tego dochodzą:

 • pomieszczenia przynależne, do których zaliczamy piwnice, strychy czy garaże znajdujące się w bryle budynku;
 • garaże wolnostojące znajdujące się na posesji, a czasem również poza nią – do określonej odległości od podstawowego miejsca ubezpieczenia;
 • budynki gospodarcze znajdujące się na przydomowej posesji;
 • budynki tzw. małej architektury, do których zaliczamy m. in. altany czy murowane grille;
 • ogrodzenie wraz z bramami i furtkami oraz ich elementami stałymi;
 • podjazdy, chodniki, boiska, korty tenisowe i inne utwardzone powierzchnie na posesji;
 • zbiorniki wodne na posesji, czyli oczka wodne, baseny, sadzawki, fontanny;
 • panele fotowoltaiczne i solarne znajdujące się na budynku mieszkalnym (jako jego elementy stałe) oraz na posesji;
 • roślinność ogrodowa, zarówno wolnorosnąca, jak i znajdująca się w donicach;
 • dom letniskowy poza podstawowym miejscem ubezpieczenia;
 • nagrobek poza podstawowym miejscem ubezpieczenia;
 • mienie służbowe zaliczane do ruchomości;
 • mienie do prowadzenia działalności gospodarczej, czyli majątek naszej firmy.

Podstawowa polisa mieszkaniowa chroni sam dom lub mieszkanie, a także przynależące do nich pomieszczenia. Pozostałe rodzaje mienia można włączyć w ubezpieczenie w formie dodatkowo płatanych rozszerzeń.

Zaznaczmy, że nie w każdym towarzystwie ubezpieczymy wszystkie wymienione wyżej rodzaje mienia – każdy ubezpieczyciel ma nieco inną listę przedmiotów, które można włączyć w polisę mieszkaniową.

 

Co obejmuje ubezpieczenie mienia?

Z polisy mieszkaniowej możemy ubezpieczyć trzy podstawowe rodzaje mienia: mury, elementy stałe oraz ruchomości domowe.

Pod pojęciem murów należy rozumieć samą nieruchomość, czyli ściany, fundamenty oraz poszycie dachowe. Mury można również zdefiniować jako zbiór tych elementów konstrukcyjnych, dzięki którym nieruchomość stanowi zamkniętą przestrzeń nadającą się do zamieszkania.

Elementy stałe to dość szeroka kategoria mienia. Mieszczą się w niej m. in. szafy i inne meble w zabudowie, elementy składowe wszystkich instalacji, kominki, piece, parapety, drzwi, okna, zamontowany na stałe sprzęt AGD i RTV czy zabudowy balkonów.

Ruchomości domowe, czyli mienie ruchome lub po prostu wyposażenie nieruchomości. Liczba przedmiotów, które zalicza się do ruchomości jest bardzo długa. To m. in.: gotówka, rzeczy osobiste, meble poza zabudową, dywany, sztućce, książki, płyty, obrazy, naczynia, ubrania, obuwie czy sprzęt elektroniczny, sportowy, turystyczny, muzyczny i komputerowy.

Co ciekawe, towarzystwa ubezpieczeniowe w poczet mienia ruchomego zaliczają również zwierzęta domowe, czyli głównie psy i koty, a także ryby akwariowe, gryzonie, żółwie czy ptaki.

Infografika mówiąca o tym jakie mienie choroni polisa

 

Od jakich zdarzeń ubezpieczysz mienie?

Polisa mieszkaniowa chroni mienie przed zdarzeniami losowymi, których jest najczęściej od kilku do kilkunastu. Niektóre z nich dostępne są już w podstawie, a inne jako rozszerzenia. Wymieńmy sobie takie ryzyka:
 • pożar,
 • zalanie,
 • powódź,
 • działanie śniegu,
 • pękania mrozowe,
 • przepięcie,
 • osuwanie i zapadanie się ziemi,
 • trzęsienie ziemi,
 • lawina,
 • huragan,
 • porywisty wiatr,
 • deszcz nawalny,
 • grad,
 • upadek drzew i masztów,
 • implozja,
 • eksplozja,
 • huk ponaddźwiękowy,
 • upadek statku powietrznego,
 • uderzenie pojazdu mechanicznego;
 • stłuczenie przedmiotów szklanych.
Do tego dochodzą jeszcze zdarzenia, w których kluczową rolę odgrywają osoby trzecie, czyli:
 • kradzież z włamaniem,
 • kradzież zwykła,
 • rabunek
 • wandalizm,
 • dewastacja.
Polisy mieszkaniowa mogą zawierać też kilka dodatków dedykowanych lokatorom, czyli OC w życiu prywatnym, Home Assistance, pakiet medyczny, pomoc prawna czy ubezpieczenie NNW. Na rynku coraz częściej pojawiają się również oferty zawierające unikatowe dodatki, jak chociażby ubezpieczenie NNW zwierząt domowych.
 

Mienie ruchome i stałe elementy – jaka różnica?

W polisach mieszkaniowych mienie ruchome (ruchomości domowe lub wyposażenie) to szeroka kategoria przedmiotów znajdujących się na obszarze nieruchomości, które możesz swobodnie wynieść, bez konieczności demontowania ich za pomocą narzędzi lub siły. Ruchomościami są więc i drobne przedmioty, jak zegarek czy portfel, i duże, jak telewizor czy stół. Szczegółową listę akcesoriów przynależących do mienia ruchomego powinieneś też znaleźć w OWU polisy.

Dodajmy, że niektóre przedmioty, które spełniają definicję ruchomości domowych, nie są do nich zaliczane z racji swojej specyfiki czy wartości jednostkowej. Przyporządkowuje się je do grona przedmiotów specjalnych/wartościowych i ubezpiecza się na specjalnych zasadach, co czego potrzebna jest wycena specjalisty.

Stałe elementy nieruchomości to z kolei ta część jej wyposażenia, która jest trwale przymocowana i nie można jej zdemontować bez użycia siły bądź narzędzi. Ta kategoria pojęciowa również jest dość obszerna i zawiera w sobie m. in.: elementy poszczególnych instalacji, meble i sprzęty AGD w zabudowie, tapety, kafelki, okna, drzwi, itp.

Rodzaje mienia w polisie mieszkaniowej – przykłady

Mienie ruchome

Elementy stałe

telewizor wolnostojący

telewizor zamontowany na ścianie

lodówka wolnostojąca

lodówka w zabudowie

szafka nocna

szafa wnękowa

lampa stojąca

lampa na suficie

dywan

drewniany parkiet

obraz na ścianie

tapeta

grzejnik wolnostojący

kaloryfer

miska

zlew

firanka

rolety zewnętrzne

Źródło: opracowanie własne na podstawie OWU.

 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – na czym polega? 

Polisy mieszkaniowe dzielimy na ubezpieczenia od ryzyk nazwanych i ubezpieczenia od ryzyk wszystkich (All Risks/All Risk). Pierwsze z nich dostępne są we wszystkich towarzystwach, drugie w większości.

Główna różnica pomiędzy oboma wariantami ubezpieczenia nieruchomości polega na ich konstrukcji. Ubezpieczenie od ryzyk nazwanych chroni przed zdarzeniami wypunktowanymi w OWU, a ubezpieczenie All Risks przed wszystkich możliwymi sytuacjami oprócz tych, które w OWU znajdują się w dziale wyłączeń odpowiedzialności.

W praktyce wariant All Risks ma kilka przewag nad ubezpieczeniem od ryzyk nazwanych:

 • szerszy zakres ochrony – więcej ryzyk w podstawie;
 • dostępność unikalnych rozszerzeń, nieobecnych w polisie od ryzyk nazwanych;
 • większe limity odpowiedzialności;
 • ochrona przed nagłymi i niespodziewanymi zdarzeniami, których nie da się przewidzieć ani nazwać.

Minusem ubezpieczenia od ryzyk wszystkich jest wyższa składka, a różnica względem polisy od ryzyk nazwanych może wynosić od kilkudziesięciu do kilkuset złotych w skali roku.

Ubezpieczenie od ryzyk nazwanych i ryzyk wszystkich – porównanie

Zdarzenia

Ubezpieczenie
od ryzyk nazwanych

Ubezpieczenie
od ryzyk wszystkich

pożar, wybuch, implozja, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, uderzenie pojazdu, uderzenie fali

ponaddźwiękowej, dym i sadza, katastrofa budowlana, akcja ratownicza, wandalizm, rażące niedbalstwo

w zakresie

w zakresie

silny wiatr, lawina, trzęsienie ziemi, tąpnięcie, zapadanie i osuwanie się ziemi, upadek drzew i budowli, śnieg

i lód, grad, deszcz, pękanie na skutek mrozu, stłuczenie przedmiotów szklanych, przepięcie

rozszerzenie

w zakresie

powódź, kradzież z włamaniem i rabunek rzeczy osobistych poza miejscem ubezpieczenia

 

rozszerzenie

 

rozszerzenie

zalanie

rozszerzenie

w zakresie

graffiti, szkody wyrządzone przez niedomowe zwierzęta

 

niedostępne

 

w zakresie

NNW psa i kota, ubezpieczenie drzew i krzewów na posesji

niedostępne

w ramach ubezpieczenia ruchomości

wyłudzenie gotówki

niedostępne

w ramach ubezpieczenia od kradzieży

Źródło: OWU Generali z myślą o domu (stan na: 27.04.2023 r.).

 

Ile kosztuje ubezpieczenie mienia?

Sprawdziliśmy, jaki jest koszt ubezpieczenie 70-metrowego mieszkania o wartości 600 000 zł (mury i elementy stałe), w którym znajdują się nieruchomości o łącznej wartości 50 000 zł. Kalkulację przeprowadziliśmy dla podstawowego zakresu ochrony, czyli dla pożaru i innych zdarzeń losowych.

W najtańszej ofercie składka roczna kosztuje 382 zł - jest to propozycja TU Proama. Najdroższa z kolei to oferta TU Link4, gdzie za polisę zapłacisz 876 zł rocznie.

Tak duże różnice w cenach wynikają głównie z dwóch rzeczy. Pierwsza to drobne różnice w zakresie ochrony, czyli dodatki takie jak Home Assistance, dewastacja czy pakiet medyczny. Drugim czynnikiem wpływającym na zróżnicowanie cenowe jest indywidualna polityka każdego z towarzystw i szacunki skali ryzyka, które takie towarzystwa muszą robić z oczywistych przyczyn. Jeśli chcesz ubezpieczyć dom lub mieszkanie, powinieneś mieć świadomość, że dzięki porównaniu większej liczby ofert, możesz naprawdę sporo zaoszczędzić

– Michał Ratajczak, ekspert portalu ubezpieczeniemieszkania.pl.

Ubezpieczenie mienia o wartości 600 000 zł – porównanie

TU

W cenie

Roczna składka

Proama

Home Assistance, Dewastacja

382 zł

Wiener

Home Assistance, Dewastacja

394 zł

Generali

 

Home Assistance, Dewastacja, Pakiet medyczny

399 zł

UNIQA

Home Assistance, Dewastacja, Pakiet medyczny

436 zł

Generali

Home Assistance, Dewastacja, Przedmioty szklane, Pakiet medyczny, NNW dla psa i kota, All Risk

648 zł

Benefia

Home Assistance, Dewastacja, Przedmioty szklane, All Risk

817 zł

INTER

Home Assistance, Dewastacja, All Risk

874 zł

Link4

Home Assistance, Dewastacja, All Risk

876 zł

Źródło: ubezpieczeniemieszkania.pl (stan na: 17.04.2024 r.).

 

Na jaką kwotę ubezpieczyć mienie?

Mienie powinno się ubezpieczyć na kwotę, która jest realnym odzwierciedleniem jego faktycznej wartości. Przy wykupywaniu polisy mieszkaniowej ustala się tzw. sumy ubezpieczenia (SU), czyli maksymalny wymiar odszkodowania, jaki uzyskamy po szkodzie całkowitej (doszczętne zniszczenie mienia). SU ustala się indywidualnie dla murów, elementów stałych i ruchomości.

Błędy w ustalaniu sum ubezpieczenia mogą być bolesne w skutkach. Jeśli zadeklarowana SU będzie zbyt wysoka (nadubezpieczenie), to niepotrzebnie wzrośnie składka ubezpieczeniowa. Jeszcze groźniejszą sytuacją jest niedoszacowanie majątku (niedoubezpieczenie), które może poskutkować zbyt niską rekompensatą po szkodzie – towarzystwo nigdy nie wypłaci nam wyższego odszkodowania, niż przewiduje SU, więc jeśli SU jest zbyt niskie, to i odszkodowanie może takie być.

 

Jakiego mienia nie ubezpieczysz?

Z polisy mieszkaniowej możemy ubezpieczyć wiele przedmiotów, ale nie wszystkie. Wśród standardowych wyłączeń można wymienić:

 • znajdujące się na posesji pojazdy mechaniczne;
 • mienie do działalności gospodarczej;
 • przedmioty pożyczone lub należące do naszych gości;
 • niektóre gatunki zwierząt domowych, np. agresywne rasy psów;
 • dane w formie elektronicznej;
 • rękopisy;
 • broń palna;
 • niektóre dzieła sztuki;
 • część ruchomości przechowywana poza strefą mieszkalną, np. na otwartym powietrzu.

Jest też mienie, które ubezpiecza się na specjalnych zasadach. Chodzi tutaj tzw. przedmioty wartościowe lub mienie specjalne, czyli chociażby antyki, zbiory kolekcjonerskie czy akcesoria o wartości artystycznej. Żeby włączyć je w polisę, trzeba najpierw uzyskać wycenę od rzeczoznawcy (na własny koszt) oraz ewentualnie certyfikat autentyczności.

 

Czy warto zdecydować się na takie ubezpieczenie?

Ubezpieczenie mieszkania nie musi oznaczać obowiązku zakupu ubezpieczenia mienia, ochrony od kradzieży z włamaniem ani rozszerzenia zakresu ubezpieczenia.

Pamiętaj o tym, że to, co obejmie ochroną Twoja polisa, zależy wyłącznie od Ciebie. Jeśli więc zakup polisy wynika z kredytu hipotecznego, nie musisz decydować się na szeroki zakres ubezpieczenia. 

Jeśli jednak posiadasz dobra, które chciałbyś zabezpieczyć jako mienie prywatne, to warto o tym pomyśleć. Ważne może być ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, jeśli posiadasz drogie urządzenia techniczne. Na wypadek kradzieży z włamaniem taka opcja może się przydać. Cenne mogą być dla Ciebie również pamiątki osobiste - biżuteria, antyki czy obrazy znanych artystów. Koszt ubezpieczenia mienia z pewnością będzie niższy niż koszt naprawy lub całkowita utrata różnego rodzaju mienia. 

Przedmioty ubezpieczenia mogą być bardzo różne i warto omówić je z agentem ubezpieczeniowym. W razie wątpliwości możesz dopytać, jaka suma ubezpieczenia będzie odpowiednia, czy lepiej będzie wybrać ochronę mienia czy również ubezpieczenie OC, ubezpieczenie budynków, ubezpieczenie maszyn oraz jak to wpłynie na wysokość składki ubezpieczeniowej. Zanim wybierzesz konkretną ofertę z ubezpieczeniem mienia, warto dokonać porównania dostępnych opcji. W przypadku indywidualnych potrzeb warto zadbać o wszystkie szczegóły ubezpieczenia. 

Szczegóły zakresu ubezpieczenia poznasz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), jeśli wybierzesz rozszerzenie polisy.

 

Gdzie kupię ubezpieczenie mienia?

Ubezpieczenie mienia w postaci polisy mieszkaniowej kupisz online, zarówno w wariancie od ryzyk nazwanych, jak i od ryzyk wszystkich. Będziesz mógł też samodzielnie dobrać rozszerzenia do podstawowego zakresu ochrony, wzbogacają polisę o: powódź, kradzież z włamaniem, stłuczenie przedmiotów szklanych czy OC w życiu prywatnym.

Jak zdążyłeś się już zorientować, niemal identyczne polisy mieszkaniowe w każdym towarzystwie mają inną cenę i nie chodzi tutaj o drobne różnice, tylko sięgające kilkuset złotych w skali roku. Dlatego też rozsądnie jest przed zakupem zestawić ze sobą przynajmniej kilka ofert od różnych firm, w czym pomoże ci kalkulator ubezpieczeń. Za jego pomocą wybierzesz zakres, ustalisz sumy ubezpieczenia, wyselekcjonujesz najatrakcyjniejszą polisę i od razu ją kupisz, opłacając składkę online. Cała procedura zajmie ci dosłownie kilka minut, a twoje mienie może zostać objęte ochroną nawet następnego dnia roboczego – wystarczy tylko wykonać szybki przelew.

To warto wiedzieć

1. Ubezpieczenie mienia dzielimy na polisy mieszkaniowe oraz polisy dla przedsiębiorstw

2. Ubezpieczenie mienia może dotyczyć domu, mieszkania, nieruchomości w budowie, stałych i ruchomych elementów, a także licznych obiektów na posesji i poza nią

3. Podstawowe ubezpieczenie nieruchomości zabezpiecza finansowo mury (zawsze) i stałe elementy (często), ruchomości są dostępne jako rozszerzenie

4. Mienie można ubezpieczyć od ponad 30 zdarzeń losowych, ryzyk kradzieżowych, dewastacji i wandalizmu

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie mienia

 1. Jakie dodatkowe mienie można ubezpieczyć?

  To m.in. przedmioty specjalne (wartościowe), zabudowania na posesji, o ile są trwale związane z gruntem, zabudowania poza posesją – domek letniskowy i nagrobek, mienie służbowe, mienie do działalności gospodarczej, zwierzęta domowe (jako ruchomości domowe), przydomową pasiekę (do określonej liczny uli) oraz konie hodowane w celach niekomercyjnych.

 2. Czy mogę chronić mienie poza miejscem zamieszkania?

  Ruchomości można ubezpieczyć od rabunku poza miejscem zamieszkania. W polisę można również włączyć domek letniskowy, nagrobek oraz garaż znajdujący się w określonej odległości od domu lub mieszkania, które jest podstawowym miejscem ubezpieczenia.

 3. Ile dostanę odszkodowania za zniszczenie mienia?

  Wysokość odszkodowania za zniszczone mienie zależy od skali zniszczeń oraz sumy ubezpieczenia, która stanowi górną granicę odpowiedzialności finansowej towarzystwa. Dodatkowym ograniczeniem mogą okazać się limity odpowiedzialności.

 4. Czy mogę ubezpieczyć to samo mienie w dwóch różnych towarzystwach?

  Ubezpieczenie mienia w dwóch różnych towarzystwach mijałoby się z celem, ponieważ za daną szkodę można uzyskać odszkodowanie tylko raz. Podstawową zasadą ubezpieczeń majątkowych jest założenie, że ubezpieczony nie może uzyskać więcej, niż stracił – przysługuje mu rekompensata, a nie dodatkowy zarobek.

 5. Na jaki okres można ubezpieczyć mienie?

  W teorii, na dowolny. W praktyce najczęściej wykupuje się polisę na rok, a później przedłuża ją lub zmienia towarzystwo. Powszechnie dostępne są też oferty na 2 lub 3 lata. Trudno natomiast znaleźć polisę mieszkaniową na krócej niż pół roku – towarzystwa niechętnie sprzedają takie produkty.

 6. Od czego zależy koszt ubezpieczenia mienia?

  Na wysokość składki ubezpieczeniowej składa się wiele czynników, jednak najważniejsza jest wartość mienia, które chcemy ubezpieczyć oraz zakres ochrony, jaki nas interesuje. W mniejszym stopniu na cenę wpływają takie czynniki, jak: lokalizacja, stopień palności konstrukcji, zabezpieczenia własne, historia ubezpieczenia, liczba i wiek lokatorów czy polityka danego towarzystwa.

 7. Jak tanio ubezpieczyć mienie?

  Najlepiej wybrać interesujący nas zakres ochrony i sprawdzić, ile taka polisa kosztuje w większej liczbie towarzystw. W ten sposób można zaoszczędzić nawet kilkaset złotych w skali roku i to bez rezygnowania z ochrony dodatkowego mienia czy konkretnych ryzyk.

 8. Czy mogę ubezpieczyć mienie, którego nie jestem właścicielem?

  W pewnym sensie można tak zrobić. Dobrym przykładem jest tutaj polisa mieszkaniowa dla najemców. Lokatorzy w wynajętym mieszkaniu mogą kupić takie ubezpieczenie i objąć ochroną ruchomości domowe oraz ewentualnie elementy stałe i nakłady inwestycyjne (środki wydane na remont). Wynajętą nieruchomość może ubezpieczyć też właściciel, kupując polisę chroniącą głównie mury i elementy stałe.

 9. Jakiego rodzaju mienia nie ubezpieczę?

  W polisach mieszkaniowych najczęściej z ochrony wyłączone są: dane w formie cyfrowej, rękopisy, niektóre dzieła sztuki, broń palna (szczególnie jeśli właściciel nie ma nią pozwolenia), niektóre gatunki zwierząt domowych (np. agresywne rasy psów), trofea myśliwskie, zbiory kolekcjonerskie czy mienie służbowe.

 10. Czy opłaca się ubezpieczyć mienie od wszystkich ryzyk?

  Polisy w wariancie All Risks kosztują nieco więcej, ale mają szerszy zakres ochrony, wyższe limity odpowiedzialności i unikatowe rozszerzenia. Chronią także przed nagłymi i niespodziewanymi zdarzeniami, które trudno przewidzieć i nazwać. W wielu przypadkach wykupienie ubezpieczenia od ryzyk wszystkich jest więc sensowne.

Autor

Redakcja

Nasza wiedza pozwala dostarczać treści sprawdzone i najwyższej jakości. Nasi redaktorzy są łącznikiem między agentami ubezpieczeniowymi a osobami zainteresowanymi polisą. Dzięki nam możesz dowiedzieć się jak zaoszczędzić na zakupie ubezpieczenia i poznasz wszystkie tajniki produktów polisowych i finansowych.

Oceń artykuł

Średnia ocena: 5.00

Głosów: 2

Dziękujemy za oddanie głosu.

Wasze komentarze (1)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

Maniek958

2019-11-07 14:33:40

Witam mam wykupione ubezpieczenie mieszkania, ubezpieczyciel nie wypłacił mi odszkodowania za popękane ściany bo stwierdził że to wina jeżdżących samochodów ciężarowych i co mam z tym zrobić.