CUR_URL:https://www.ubezpieczeniemieszkania.pl/blog/ubezpieczenie-mienia-co-warto-wiedziec Ubezpieczenie mienia - co warto wiedzieć? | UbezpieczenieMieszkania.pl
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
Zamknij

Ubezpieczenie mienia - ile kosztuje i co obejmuje?

Redakcja 07.12.2021
Ubezpieczenie mienia - ile kosztuje i co obejmuje?
Strona główna
/
Blog
/
Ubezpieczenie mienia - ile kosztuje i co obejmuje?
Ubezpieczenie mienia to dość szeroka kategoria, w której mieszczą się zarówno polisy mieszkaniowe, jak i firmowe. Wyjaśniamy, jakie mienie można ubezpieczyć, od jakich zdarzeń i na jakich zasadach.

Dom lub mieszkanie to z reguły najcenniejsze mienie, jakie posiadamy. Samochody też do tanich nie należą, jednak nieruchomości są dużo droższe i dłużej zachowują wartość. Dlatego warto ubezpieczyć mienie nieruchome, zwłasza że najtańsza polisa to wydatek poniżej 100 zł rocznie.

 

Co to jest ubezpieczenie mienia?

Ubezpieczenia majątkowe dzielimy na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz ubezpieczenie mienia. Ta ostatnia kategoria odnosi się do majątku fizycznego, innymi słowy: do dóbr materialnych.

W ramach ubezpieczenia mienia mieszczą się polisy firmowe oraz polisy mieszkaniowe. Te pierwsze zabezpieczają finansowo majątek przedsiębiorstwa, czyli nieruchomości (ich mury i elementy stałe), mienie ruchome oraz pojazdy mechaniczne. Polisy mieszkaniowe to z kolei produkty chroniące budynki mieszkalne wraz z wyposażeniem oraz inne nieruchomości w miejscu ubezpieczenia (na posesji), a nawet poza nim (w dalszej odległości od posesji).

Co ciekawe, możliwe jest ubezpieczenie mienia firmowego również ze zwykłej polisy mieszkaniowej. Taka ochrona jest jednak najczęściej dość ograniczona.

 

Ubezpieczenie mienia – co obejmuje?

Z polisy mieszkaniowej możemy ubezpieczyć trzy podstawowe rodzaje mienia: mury, elementy stałe oraz ruchomości domowe.

Pod pojęciem murów należy rozumieć samą nieruchomość, czyli ściany, fundamenty oraz poszycie dachowe. Mury można również zdefiniować jako zbiór tych elementów konstrukcyjnych, dzięki którym nieruchomość stanowi zamkniętą przestrzeń nadającą się do zamieszkania.

Elementy stałe to dość szeroka kategoria mienia. Mieszczą się w niej m. in. szafy i inne meble w zabudowie, elementy składowe wszystkich instalacji, kominki, piece, parapety, drzwi, okna, zamontowany na stałe sprzęt AGD i RTV czy zabudowy balkonów.

Ruchomości domowe, czyli mienie ruchome lub po prostu wyposażenie nieruchomości. Liczba przedmiotów, które zalicza się do ruchomości jest bardzo długa. To m. in.: gotówka, rzeczy osobiste, meble poza zabudową, dywany, sztućce, książki, płyty, obrazy, naczynia, ubrania, obuwie czy sprzęt elektroniczny, sportowy, turystyczny, muzyczny i komputerowy.

Co ciekawe, towarzystwa ubezpieczeniowe w poczet mienia ruchomego zaliczają również zwierzęta domowe, czyli głównie psy i koty, a także ryby akwariowe, gryzonie, żółwie czy ptaki.

Infografika mówiąca o tym jakie mienie choroni polisa

 

Jakie mienie można ubezpieczyć?

Z polisy firmowej można ubezpieczyć nieruchomości (mury i elementy stałe), pojazdy mechaniczne oraz mienie ruchome, na które składa się m. in. sprzęt biurowy, materiały, półprodukty, maszyny, urządzenia, rzeczy osobiste pracowników czy też przedmioty przechowywane czasowo, np. w celu naprawy czy renowacji.

Podstawowymi przedmiotami ubezpieczenia z polisy mieszkaniowej są domy, mieszkania oraz tzw. domy w budowie wraz z ich elementami stałymi oraz wyposażeniem. Do tego dochodzą:

 • pomieszczenia przynależne, do których zaliczamy piwnice, strychy czy garaże znajdujące się w bryle budynku;
 • garaże wolnostojące znajdujące się na posesji, a czasem również poza nią – do określonej odległości od podstawowego miejsca ubezpieczenia;
 • budynki gospodarcze znajdujące się na przydomowej posesji;
 • budynki tzw. małej architektury, do których zaliczamy m. in. altany czy murowane grille;
 • ogrodzenie wraz z bramami i furtkami oraz ich elementami stałymi;
 • podjazdy, chodniki, boiska, korty tenisowe i inne utwardzone powierzchnie na posesji;
 • zbiorniki wodne na posesji, czyli oczka wodne, baseny, sadzawki, fontanny;
 • panele fotowoltaiczne i solarne znajdujące się na budynku mieszkalnym (jako jego elementy stałe) oraz na posesji;
 • roślinność ogrodowa, zarówno wolnorosnąca, jak i znajdująca się w donicach;
 • dom letniskowy poza podstawowym miejscem ubezpieczenia;
 • nagrobek poza podstawowym miejscem ubezpieczenia;
 • mienie służbowe zaliczane do ruchomości;
 • mienie do prowadzenia działalności gospodarczej, czyli majątek naszej firmy.

Podstawowa polisa mieszkaniowa chroni sam dom lub mieszkanie, a także przynależące do nich pomieszczenia. Pozostałe rodzaje mienia można włączyć w ubezpieczenie w formie dodatkowo płatanych rozszerzeń.

Zaznaczmy, że nie w każdym towarzystwie ubezpieczymy wszystkie wymienione wyżej rodzaje mienia – każdy ubezpieczyciel ma nieco inną listę przedmiotów, które można włączyć w polisę mieszkaniową.

 

Od jakich zdarzeń chroni ubezpieczenie mienia?

Polisa mieszkaniowa chroni mienie przed zdarzeniami losowymi, których jest najczęściej od kilku do kilkunastu. Niektóre z nich dostępne są już w podstawie, a inne jako rozszerzenia. Wymieńmy sobie takie ryzyka:
 • pożar,
 • zalanie,
 • powódź,
 • działanie śniegu,
 • pękania mrozowe,
 • przepięcie,
 • osuwanie i zapadanie się ziemi,
 • trzęsienie ziemi,
 • lawina,
 • huragan,
 • porywisty wiatr,
 • deszcz nawalny,
 • grad,
 • upadek drzew i masztów,
 • implozja,
 • eksplozja,
 • huk ponaddźwiękowy,
 • upadek statku powietrznego,
 • uderzenie pojazdu mechanicznego;
 • stłuczenie przedmiotów szklanych.
Do tego dochodzą jeszcze zdarzenia, w których kluczową rolę odgrywają osoby trzecie, czyli:
 • kradzież z włamaniem,
 • kradzież zwykła,
 • rabunek
 • wandalizm,
 • dewastacja.
Polisy mieszkaniowa mogą zawierać też kilka dodatków dedykowanych lokatorom, czyli OC w życiu prywatnym, Home Assistance, pakiet medyczny, pomoc prawna czy ubezpieczenie NNW. Na rynku coraz częściej pojawiają się również oferty zawierające unikatowe dodatki, jak chociażby ubezpieczenie NNW zwierząt domowych.
 

Mienie ruchome i stałe elementy – jaka różnica?

Pod pojęciem mienia ruchomego towarzystwa ubezpieczeniowe rozumieją tą część wyposażenia nieruchomości, którą można swobodnie wynieść z jej obszaru i której nie trzeba demontować za pomocą siły lub narzędzi. 

Elementy stałe to z kolei ten rodzaj mienia, którego nie da się swobodnie wynieść z domu lub mieszkania, a jego demontaż wymaga użycia siły lub narzędzi. Dodajmy, że chodzi tutaj zarówno o wewnętrzne wyposażenie, jak i elementy zewnętrzne, czyli np. piorunochron, panele fotowoltaiczne czy elewacje.

Przypomnijmy, że elementy stałe najczęściej chronione są już w podstawowej wersji polisy mieszkaniowej, a ruchomości dostępne są jako rozszerzenie.

 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – na czym polega? 

Polisy mieszkaniowe dzieli się na ubezpieczenia od ryzyka nazwanych oraz od ryzyk wszystkich (All Risks). Pierwszy wariant zabezpiecza mienie przed wyszczególnionymi w OWU zdarzeniami, których jest zazwyczaj kilka lub kilkanaście. Żeby zapewnić bardziej kompleksową ochronę, taką polisę do ryzyk nazwanych warto uzupełnić o:

 • ruchomości domowe,
 • kradzież z włamaniem,
 • powódź,
 • przepięcie,
 • stłuczenie przedmiotów szklanych.

Klienci towarzystw ubezpieczeniowych często decydują się również na zakup dodatków, które nie są do końca związane z ochroną mienia, ale dają wymierne korzyści lokatorom. Chodzi tutaj przede wszystkim o OC w życiu prywatnym (dotyczy nieumyślnych szkód na mieniu lub zdrowiu osób trzecich) oraz Home Assistance, czyli zbiór usług, jakie ubezpieczyciel zobowiązuje się nieodpłatnie świadczyć ubezpieczonemu (np. interwencje specjalistów: hydraulika, szklarza czy stolarza).

Ubezpieczenie All Risks chroni z kolei przed wszystkimi możliwymi ryzykami, które nie są wymienione w OWU w dziale wyłączeń odpowiedzialności. Taka opcja nie tylko daje kompleksową ochronę, ale również w praktyce ułatwia uzyskanie odszkodowania.  

 

Ile kosztuje ubezpieczenie mienia?

Obliczyliśmy, ile trzeba zapłacić za rok ubezpieczenia stumetrowego własnościowego mieszkania w Krakowie, którego wartość szacowana jest na 500 000 zł (mury i elementy stałe) i w którym zgromadzone są ruchomości warte 50 000 zł. Polisa, dla jakiej wyliczyliśmy składki, obejmuje ochronę przed zdarzeniami losowymi.

Najtańsza oferta opiewa na 203 zł (Proama), a najdroższa na 686 zł (PZU), co oznacza, że różnica pomiędzy nimi to aż 483 zł. Średni koszt takiego ubezpieczenia to z kolei 338 zł. Przypomnijmy, że te kwoty odnoszą się do roku ubezpieczenia mienia wartego łącznie 550 000 zł.

Ubezpieczenie mienia – przykładowe polisy mieszkaniowe

Towarzystwo

Polisa

Składka

Proama

Dom

203 zł

Generali

Generali, z myślą o domu

216 zł

Uniqa

Twój Dom Plus

229 zł

TU Europa

MyFlat

230 zł

Link4

Dom

247 zł

Mtu24.pl

Mieszkaj z mtu24.pl

249 zł

Inter Polska

Inter Lokum

310 zł

Aegon

Aegon dla domu

324 zł

TUZ Ubezpieczenia

Ubezpieczenie domów jednorodzinnych i mieszkań

332 zł

AXA (pakiet Optymalny)

Twoje Miejsce

462 zł

Aviva

W domu

569 zł

PZU

Dom

686 zł

Compensa

Wiener

InterRisk

Warta

TUW

HDI

Nationale-Nederlanden

Ergo Hestia

Allianz

Concordia

Ceny dostępne w TU

Źródło: ubezpieczeniemieszkania.pl i strony internetowe TU (stan na 4.12.2021 r.).

 

Na jaką kwotę ubezpieczyć mienie?

Mienie powinno się ubezpieczyć na kwotę, która jest realnym odzwierciedleniem jego faktycznej wartości. Przy wykupywaniu polisy mieszkaniowej ustala się tzw. sumy ubezpieczenia (SU), czyli maksymalny wymiar odszkodowania, jaki uzyskamy po szkodzie całkowitej (doszczętne zniszczenie mienia). SU ustala się indywidualnie dla murów, elementów stałych i ruchomości.

Błędy w ustalaniu sum ubezpieczenia mogą być bolesne w skutkach. Jeśli zadeklarowana SU będzie zbyt wysoka (nadubezpieczenie), to niepotrzebnie wzrośnie składka ubezpieczeniowa. Jeszcze groźniejszą sytuacją jest niedoszacowanie majątku (niedoubezpieczenie), które może poskutkować zbyt niską rekompensatą po szkodzie – towarzystwo nigdy nie wypłaci nam wyższego odszkodowania, niż przewiduje SU, więc jeśli SU jest zbyt niskie, to i odszkodowanie może takie być.

 

Jakiego mienia ubezpieczenie nie chroni?

Z polisy mieszkaniowej możemy ubezpieczyć wiele przedmiotów, ale nie wszystkie. Wśród standardowych wyłączeń można wymienić:

 • znajdujące się na posesji pojazdy mechaniczne;
 • mienie do działalności gospodarczej;
 • przedmioty pożyczone lub należące do naszych gości;
 • niektóre gatunki zwierząt domowych, np. agresywne rasy psów;
 • dane w formie elektronicznej;
 • rękopisy;
 • broń palna;
 • niektóre dzieła sztuki;
 • część ruchomości przechowywana poza strefą mieszkalną, np. na otwartym powietrzu.

Jest też mienie, które ubezpiecza się na specjalnych zasadach. Chodzi tutaj tzw. przedmioty wartościowe lub mienie specjalne, czyli chociażby antyki, zbiory kolekcjonerskie czy akcesoria o wartości artystycznej. Żeby włączyć je w polisę, trzeba najpierw uzyskać wycenę od rzeczoznawcy (na własny koszt) oraz ewentualnie certyfikat autentyczności.

 

Polisę dla nieruchomości warto dobrać pod kątem zawartości, jak i ceny. Jeśli chcesz posiadać kompleksowe ubezpieczenie, pamiętaj o wykupieniu dodatków, np. wyposażenia mieszkania czy domu. Taka ochrona przyda się w razie pożaru, zalania czy kradzieży i kosztuje niewiele. A jeśli nie chcesz przepłacać za ten sam lub podobny produkt, sprawdź wysokość składki dla Twojej nieruchomości w naszym kalkulatorze polis mieszkaniowychW 3 minuty porównasz ceny 18 towarzystw w 1 miejscu i znajdziesz najkorzystniejszą ofertę dla Twojej nieruchomości.

To warto wiedzieć

1. Podstawa polisy mieszkaniowej chroni mury i często elementy stałe, a mienie ruchome dostępne jest jako rozszerzenie

2. Mienie powinno się ubezpieczyć na kwotę, która odpowiada jego realnej wartości

3. Suma ubezpieczenia to maksymalna wysokość odszkodowania, jaką uzyskamy po szkodzie całkowitej

4. Mienie poza miejscem ubezpieczenia można ubezpieczyć od rabunku

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie mienia

 1. Jakie dodatkowe mienie można ubezpieczyć?

  To m.in. przedmioty specjalne (wartościowe), zabudowania na posesji, o ile są trwale związane z gruntem, zabudowania poza posesją – domek letniskowy i nagrobek, mienie służbowe, mienie do działalności gospodarczej, zwierzęta domowe (jako ruchomości domowe), przydomową pasiekę (do określonej liczny uli) oraz konie hodowane w celach niekomercyjnych.

 2. Czy mogę chronić mienie poza miejscem zamieszkania?

  Ruchomości można ubezpieczyć od rabunku poza miejscem zamieszkania. W polisę można również włączyć domek letniskowy, nagrobek oraz garaż znajdujący się w określonej odległości od domu lub mieszkania, które jest podstawowym miejscem ubezpieczenia.

 3. Ile dostanę odszkodowania za zniszczenie mienia?

  Wysokość odszkodowania za zniszczone mienie zależy od skali zniszczeń oraz sumy ubezpieczenia, która stanowi górną granicę odpowiedzialności finansowej towarzystwa. Dodatkowym ograniczeniem mogą okazać się limity odpowiedzialności.

 4. Czy mogę ubezpieczyć to samo mienie w dwóch różnych towarzystwach?

  Ubezpieczenie mienia w dwóch różnych towarzystwach mijałoby się z celem, ponieważ za daną szkodę można uzyskać odszkodowanie tylko raz. Podstawową zasadą ubezpieczeń majątkowych jest założenie, że ubezpieczony nie może uzyskać więcej, niż stracił – przysługuje mu rekompensata, a nie dodatkowy zarobek.

 5. Na jaki okres można ubezpieczyć mienie?

  Długość okresu ubezpieczenia jest otwartą kwestią, ponieważ nic nie mówią na ten temat odgórne przepisy. W praktyce polisy mieszkaniowe czy firmowe najczęściej wykupuje się na rok. Często można się też spotkać z wariantem ubezpieczenia na 2 lub 3 lata. Zdecydowanie mniej dostępne są polisy obowiązujące krócej niż pół roku.

 6. Od czego zależy koszt ubezpieczenia mienia?

  Na wysokość składki ubezpieczeniowej składa się wiele czynników, jednak najważniejsza jest wartość mienia, które chcemy ubezpieczyć oraz zakres ochrony, jaki nas interesuje. W mniejszym stopniu na cenę wpływają takie czynniki, jak: lokalizacja, stopień palności konstrukcji, zabezpieczenia własne, historia ubezpieczenia, liczba i wiek lokatorów czy polityka danego towarzystwa.

Autor

Redakcja

Nasza wiedza pozwala dostarczać treści sprawdzone i najwyższej jakości. Nasi redaktorzy są łącznikiem między agentami ubezpieczeniowymi a osobami zainteresowanymi polisą. Dzięki nam możesz dowiedzieć się jak zaoszczędzić na zakupie ubezpieczenia i poznasz wszystkie tajniki produktów polisowych i finansowych.

Wasze komentarze (1)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

Maniek958

2019-11-07 14:33:40

Witam mam wykupione ubezpieczenie mieszkania, ubezpieczyciel nie wypłacił mi odszkodowania za popękane ściany bo stwierdził że to wina jeżdżących samochodów ciężarowych i co mam z tym zrobić.