CUR_URL:https://www.ubezpieczeniemieszkania.pl/blog/wylaczenia-czyli-czego-nie-obejmuje-polisa-mieszkaniowa Dowiedz się, jakie są najczęstsze wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej!
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
Zamknij

Wyłączenia, czyli czego nie obejmuje polisa mieszkaniowa?

Redakcja 11.12.2019
Wyłączenia, czyli czego nie obejmuje polisa mieszkaniowa?
Strona główna
/
Blog
/
Wyłączenia, czyli czego nie obejmuje polisa mieszkaniowa?
Podpisując umowę polisy mieszkaniowej, warto zapoznać się z jej treścią oraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia w których wymienione są, między innymi wyłączenia. Do wyłączeń, należą sytuacje w których nie otrzymamy odszkodowania z rozmaitych przyczyn.

Zapoznanie się z OWU jest koniecznością. To tam dowiadujemy się o tym, jakie mamy obowiązki i jakie są wyłączenia, przez które otrzymanie odszkodowania, może być niemożliwe. Ponadto, obowiązują nas także limity odpowiedzialności o których również jest mowa w OWU. Jest to maksymalna wysokość wypłaconego odszkodowania w przypadku poniesienia przez nas szkody.

 

Za co nie dostaniemy odszkodowania z polisy mieszkaniowej?

Piwnica, ale i komórka lokatorska w blokach mieszkalnych są przez towarzystwa ubezpieczeniowe traktowane jako część mieszkania. To integralna część mieszkania i nie istnieje osobna polisa na piwnicę. Jej ubezpieczenie następuje automatycznie w ramach polisy mieszkaniowej.

Jako, że kupując mieszkanie zwykle dostajemy piwnicę w ramach całości, sprawia to, że piwnica i mieszkanie są traktowane przez ubezpieczycieli, jako całość. Wynika z tego, że koszt ubezpieczenia piwnicy jest znikomy, gdyż jest on zawarty w sumie, jaką płacimy za ubezpieczenie mieszkania, ponieważ piwnica jest integralną częścią polisy.

 

Pożar mieszkania – wyłączenia odpowiedzialności

Z wyłączeniami, mamy do czynienia niemal przy każdym rodzaju zagrożenia. Takie normy należy spełnić w przypadku pożaru:

 • projekt, konstrukcja i wykonanie budynku nie mogą być wadliwe, a użyte materiały budowlane – łatwopalne,
 • nieruchomość, musi zostać postawiona lub przebudowana na podstawie wymaganych zezwoleń, oraz w zgodzie z przepisami prawa budowlanego i przepisami przeciwpożarowymi,
 • regularne przeglądy instalacji grzewczej i gazowej są koniecznością,
 • eksploatacja palenisk i kominków, musi się odbywać w zgodzie z ich przeznaczeniem,
 • wszelkiego rodzaju urządzenia grzewcze, muszą być używane w zgodzie z zaleceniami producenta,
 • pożar nie może powstać w wyniku przepięć elektrycznych w zniszczonej instalacji,
 • pożar nie może powstać w miejscach nieużytkowanych i niezamieszkałych przez okres przynajmniej 90 dni.

Ogień to żywioł, który błyskawicznie niszczy wszystko, co znajdzie się w jego zasięgu. W przypadku pożaru, bardzo często dochodzi do utraty całego majątku. Ogień stanowi także zagrożenie dla życia i zdrowia. Niestety, wiele przedsiębiorstw ubezpieczeniowych uważa ogień za dodatkowe zagrożenie, które nie jest zawarte w podstawowym pakiecie usług. Co więcej, wykluczenia często uniemożliwiają uzyskanie odszkodowania z tego tytułu.

 

Zalanie mieszkania – wyłączenia odpowiedzialności

W przypadku zalania, należy zapoznać się z OWU w celu wykluczenia ewentualnych nieścisłości umownych. Wielu ubezpieczycieli, uważa zalanie za dodatkową ofertę, którą należy wykupić wraz z polisą. Dodatkowo, trzeba określić sposób zalania, a może ich być bardzo wiele. Brak poniesienia dodatkowej opłaty, często wiąże się z brakiem odszkodowania w przypadku zalania z takich przyczyn, jak:

 • nieumyślne pozostawienie otwartych okien i zły stan techniczny rynien lub dachów,
 • powodzi i nawalnego deszczu,
 • nagromadzenia śniegu,
 • awarii instalacji wodnej,
 • przebudowy, remontów na własną rękę.

Skutki wycieków, mogą być różne, ale często nawet szybko wykryte- nie dają się łatwo zatamować. Czasem, konieczne jest poniesienie kosztów remontowych, a nawet malowania czy wymiany całej podłogi. Ponadto w przypadku zalania, zniszczeniu ulega sprzęt i wyposażenie mieszkania.

 

Kradzież z włamaniem – wyłączenia odpowiedzialności

Są różne rodzaje kradzieży. Zwykła, to powstanie straty bez włamania do mieszkania. Zuchwała występuje wtedy, gdy sprawca na naszych oczach, zabiera nam majątek i ucieka. W obu tych przypadkach, najczęściej nie otrzymamy odszkodowania. Zdarzają się także sytuacje w których sprawca wchodzi w posiadanie kluczy do naszego domu. W takich przypadkach, gdy nie pozostawił wyraźnych śladów włamania, oraz nie zgłosiliśmy kradzieży klucza lub rabunku, także zostajemy z niczym.

Zdarza się, że polisą nie jest objęte mienie wysokiej wartości. To częste wykluczenia w przypadku kradzieży z włamaniem. Wymienione w OWU to najczęściej:

 • przedmioty zabytkowe i dzieła sztuki,
 • papiery wartościowe, karty płatnicze, kredytowe, debetowe,
 • srebro, złoto i platyna, biżuteria, pieniądze i inne środki płatnicze,
 • dokumenty, rękopisy, dane zawarte na nośnikach, informacje,
 • mienie ruchome, pozostawione na balkonach, tarasach.

Ponadto, aby szkoda została uznana, jesteśmy zobowiązani do zabezpieczenia własnego mieszkania przed podobną okolicznością. To znaczy, że powinniśmy zaopatrzyć się w wyposażenie, które wyraźnie zostało określone w OWU. Wśród popularnych zabezpieczeń, występują atestowane drzwi lub zamki, a czasem nawet alarmy i rolety antywłamaniowe w oknach. Brak zastosowania się do tych wymogów, może oznaczać wyższą składkę lub brak możliwości uzyskania odszkodowania.

To, co jest najważniejsze, to fakt wyłamania przez złodzieja zamków, wdarcia się siłą przez zamknięte okna i wszelkie ślady siłowego wejścia do środka pod naszą nieobecność. Bez nich, ubieganie się o odszkodowanie, może być bezzasadne.

 

Dewastacja i wandalizm – wyłączenia odpowiedzialności

Nie zawsze będziemy w stanie uzyskać od ubezpieczyciela, odszkodowanie za wyrządzoną szkodę. Czasem wandalizm, dewastacja, czy nawet graffiti, nie podlegają wypłacie. Najczęstszymi przyczynami takich sytuacji są:

 • poplamienie, zadrapanie powierzchni lub zmiana barwy,
 • zniszczenie szyb o wartości artystycznej.

Wpuszczenie wandala do własnego mieszkania, czy uszkodzenia w przypadku dewastacji, mogą nas dużo kosztować. Niestety, przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe niechętnie uznają naszą rację. Często mała szkoda, może prowadzić do zniszczenia przedmiotów wielkiej wartości.

 

Stłuczenie przedmiotów szklanych – wyłączenia odpowiedzialności

Na szybach z czasem pojawiają się zarysowania, odbarwienia. Zdarza się, że przy próbie wymiany, dostaniemy produkt z wadą lub zostanie on uszkodzony podczas transportu. W takich przypadkach, musimy polegać na postępowaniach reklamacyjnych, a nie na odszkodowaniu ze strony ubezpieczyciela. Wyłączone z ubezpieczenia są szkody:

 • powstałe w związku z wymianą szyby,
 • powstałe wskutek poplamienia, porysowania lub odpryśnięcia kawałków powierzchni szyby,
 • wynikłe z wad produkcyjnych,
 • powstałe w ramie lub oprawie szyby,
 • powstałe na skutek zużycia szyby.

 

OC w życiu prywatnym – wyłączenia odpowiedzialności

Na szybach z czasem pojawiają się zarysowania, odbarwienia Wyłączenia odpowiedzialności z OC w życiu prywatnym, często polegają na umyślnych i bezprawnych działaniach. Nie uzyskamy odszkodowania także w przypadku działania sił wyższych lub z powodu oszczerstw i nadużyć.

Nie zdobędziemy prawa do odszkodowania, od szkód wyrządzonych ubezpieczonemu, domownikom lub osobom bliskim w przypadkach takich, jak między innymi:

 • szkody wyrządzone przy użyciu pojazdów lub broni,
 • zniszczenia przedmiotów o dużej wartości,
 • w przypadku oszustw i nadużyć,
 • przeniesienia chorób- także ze zwierząt,
 • za dodatkowe koszty, wynikające z braku zgody ubezpieczonego na zawarcie ugody.

 

Assistance domowe – wyłączenia odpowiedzialności

Na szybach z czasem pojawiają Assistance domowy to bardzo przydatna usługa, świadczona jednak nie tylko w limitach, ale także w ograniczeniach ilościowych. Okazuje się pomocna w nagłych przypadkach, ale z wieloma wyłączeniami, które często prowadzą do braku uzyskania pomocy ze strony ubezpieczyciela. Istotnym jest też fakt, że ta usługa świadczona jest najczęściej wyłącznie we wskazanym w umowie miejscu. Ponadto, wśród wyłączeń można spotkać:

 • usługi, za które odpowiadają odpowiednie służby,
 • konieczność wykonania usługi z naszej winy (np. wezwanie ślusarza po zgubieniu kluczy),
 • pomoc przy bardzo prostych zadaniach (jak wymiana żarówki),
 • naprawa sprzętu uszkodzonego przed podpisaniem umowy,
 • koszty leków i leczenie chorób przewlekłych,
 • wezwanie lekarza, gdy potrzebna jest karetka pogotowia.

Jakość usługi Assistance Domowego, zależna jest od wysokości wykupionej przez nas polisy. Wysokość limitów, opisana jest oczywiście w OWU.

Limity odpowiedzialności w pakiecie Assistance domowe

Zdarzenie/Przedmiot

Limit

Jakość sprzętu RTV i AGD

Przedmioty zakupione fabrycznie nowe, nie starsze niż 5 lat

Gdy miejsce ubezpieczenia nie nadaje się do zamieszkania.

Wykup biletu na odległość do 100 kilometrów od miejsca ubezpieczenia

Miejsca w hotelu do 200 zł na dobę za osobę, maksymalnie przez 4 doby

Transport ocalałego mienia

1000 zł na koszt transportu

Wizyta specjalisty (ślusarza, technika itp.)

500 zł na wizytę do 3 wizyt w ciągu roku

Wizyta specjalisty od RTV i AGD

Do 2 wizyt w ciągu roku, koszt naprawy we własnym zakresie

W wypadku uszczerbku na zdrowiu

1000 zł na rok, na ubezpieczoną osobę

Tabela 1. Na podstawie OWU Link4 Dom.

 

Polisę dla nieruchomości warto dobrać pod kątem zawartości, jak i ceny. Jeśli chcesz posiadać kompleksowe ubezpieczenie, pamiętaj o wykupieniu dodatków, np. wyposażenia mieszkania czy domu. Taka ochrona przyda się w razie pożaru, zalania czy kradzieży i kosztuje niewiele. A jeśli nie chcesz przepłacać za ten sam lub podobny produkt, sprawdź wysokość składki dla Twojej nieruchomości w naszym kalkulatorze polis mieszkaniowychW 3 minuty porównasz ceny 18 towarzystw w 1 miejscu i znajdziesz najkorzystniejszą ofertę dla Twojej nieruchomości.

To warto wiedzieć

1. Każda polisa mieszkaniowa to szereg wyłączeń i limitów odpowiedzialności

2. Wyłączenia obejmują zarówno zakres podstawowy, jak i rozszerzenia

3. Limity odszkodowań dotyczą głównie pakietu Assistance domowe

4. Wszystkie niezbędne informacje, znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia

Autor

Redakcja

Nasza wiedza pozwala dostarczać treści sprawdzone i najwyższej jakości. Nasi redaktorzy są łącznikiem między agentami ubezpieczeniowymi a osobami zainteresowanymi polisą. Dzięki nam możesz dowiedzieć się jak zaoszczędzić na zakupie ubezpieczenia i poznasz wszystkie tajniki produktów polisowych i finansowych.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.