Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
Zamknij

Ubezpieczenie mieszkania all risk

Redakcja 21.09.2017
Ubezpieczenie mieszkania all risk
Strona główna
/
Blog
/
Ubezpieczenie mieszkania all risk
Ubezpieczenie mieszkania All Risk to szeroki zakres ochrony, zabezpieczenie na wypadek nietypowych zdarzeń oraz łatwość uzyskania odszkodowania. Wyjaśniamy wszystkie niuanse związane z tym wariantem polisy mieszkaniowej.

 

Czym jest All Risk w ubezpieczeniu nieruchomości?

Nazwa ubezpieczenie od ryzyk wszystkich (All Risk lub All Risks) sugeruje, że taka polisa chroni nas finansowo przed każdym możliwym zagrożeniem. W praktyce jednak nie jest to możliwe i żadne towarzystwo nie sprzedałoby produktu obarczonego tak dużym ryzykiem. All Risk należy więc rozumieć jako ochronę ubezpieczeniową przed wszystkimi możliwymi zdarzeniami, poza wymienionymi w OWU w dziale wyłączeń odpowiedzialności. Co ważne, zakres ochrony obejmuje więc również te zagrożenia, których nie da się przewidzieć, a więc za nie również można uzyskać odszkodowanie.

 

Jakie atuty ubezpieczenia All Risk?

Niewątpliwą zaletą ubezpieczenia w formule All Risk jest szeroki zakres ochrony obejmujący również nietypowe zdarzenia, których nie da się nazwać czy też przewidzieć. Podstawę można, oczywiście, poszerzyć o kolejne ryzyka lub rodzaje mienia, chociaż dostępnych dodatków jest mniej, niż w przypadku polisy dla ryzyk nazwanych.

W wielu sytuacjach ubezpieczenie od ryzyk wszystkich ma w zakresie takie zdarzenia, które nie są dostępne w ubezpieczeniu od ryzyk nazwanych. Przykładowo, w polisie Uniqa są to: zniszczenia spowodowane przez dzikie zwierzęta, kradzież rzeczy pozostawionych na balkonie bądź tarasie czy pokrycie kosztów poszukiwania szkody.

All Risk to również uproszczona procedura ubiegania się o odszkodowanie. Po szkodzie tzw. ciężar dowodu leży po stronie towarzystwa. Jeśli ubezpieczyciel chce uchylić się od wypłacenia pieniędzy, musi wskazać konkretny zapis w umowie, który daje mu do tego podstawę prawną.

 

Jakie wady ubezpieczenia All Risk?

Ubezpieczenia All Risk są przeważnie droższe od polis dla ryzyk nazwanych. Czy jednak powinniśmy traktować to jako wadę? Niekoniecznie, ponieważ dopłacamy za szerszą ochronę i posiadamy zabezpieczenie na wypadek nietypowych sytuacji.

Polisa All Risk posiada mniej dodatków, a więc nie do końca daje się dopasować do indywidualnych potrzeb ubezpieczonego. Przykładowo, w podstawowym zakresie może zawierać zdarzenia, których nie traktujemy jako realne zagrożenie dla naszego mienia, ale nie może jej nabyć bez tych ryzyk.

Ubezpieczenie od ryzyk wszystkich nie jest tak powszechnie dostępne, jak ubezpieczenie od ryzyk nazwanych, ponieważ część towarzystw nie ma All Risk w ofercie. Wybór jest więc nieco mniejszy.

 

Jaki zakres ochrony w ubezpieczeniu mieszkania All Risk?

Różnice w zakresie ochrony najlepiej przeanalizować na przykładzie konkretnego towarzystwa. Zrobiliśmy to w oparciu o ofertę Generali, gdzie mieszkanie można ubezpieczyć i od ryzyk wszystkich, i od ryzyka nazwanych.

Polisa od ryzyk nazwanych w podstawie ma 12 zdarzeń losowych, All Risk aż 28, z czego cztery niedostępne w pierwszym wariancie, mianowicie: graffiti, ubezpieczenie NNW zwierząt domowych, szkody dzikich zwierząt oraz ochronę roślin na posesji.

Obie polisy mają też oczywiście rozszerzenia, wariant od ryzyk nazwanych zdecydowanie więcej, bo aż 18, do czego dochodzą jeszcze dodatki adresowane do lokatorów.

Ubezpieczenie All Risk i od ryzyk nazwanych – porównanie ofert

Ryzyka

Ubezpieczenie od ryzyk nazwanych

Ubezpieczenie All Risk

pożar, wybuch, implozja, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, uderzenie pojazdu, uderzenie fali ponaddźwiękowej, dym i sadza, katastrofa budowlana, akcja ratownicza, wandalizm, rażące niedbalstwo

w zakresie

w zakresie

silny wiatr, lawina, trzęsienie ziemi, tąpnięcie, zapadanie i osuwanie się ziemi, upadek drzew i budowli, śnieg i lód, grad, deszcz, pękanie na skutek mrozu, zalanie, przepięcie, stłuczenie elementów stałych

jako rozszerzenie

w zakresie

powódź (z wyłączeniem terenów zalewowych), kradzież z włamaniem, rabunek, budowle od kradzieży zwykłej, zewnętrzne stałe elementy budynku i ogrodzenie od kradzieży zwykłej

jako rozszerzenie

jako rozszerzenie

graffiti, NNW psa i kota, szkody spowodowane przez zwierzęta, drzewa i krzewy rosnące na posesji domu

niedostępne

w zakresie

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie OWU polisy Generali.

 

Ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania All Risk?

Obliczyliśmy przykładowe składki dla 70-metrowego mieszkania w Opolu, którego wartość rynkowa wynosi 500 000 zł. Kalkulację przeprowadziliśmy dla wariantu All Risk polisy chroniącej mury i elementy stałe nieruchomości.

Najtańsza oferta ubezpieczenia od ryzyk wszystkich opisanego lokalu opiewa na 265 zł, najdroższa na 408 zł. Średni koszt takiej polisy to z kolei 348 zł w skali 12 miesięcy.

Wariant All Risk, co do zasady, jest nieco droższy od ubezpieczenia od ryzyk nazwanych. Trzeba jednak mieć świadomość, że polityka cenowa każdego towarzystwa jest nieco inna, co pokazuje przytoczona kalkulacja. Najtańszą i najdroższą ofertę dzielą aż 143 zł, a przecież mówimy o bardzo podobnych produktach. Jeśli więc zależy nam na szerokiej ochronie i jednocześnie nasz budżet jest ograniczony, poszukajmy polisy w wariancie All Risk, której cena nie jest wygórowana, w czym pomocny będzie chociażby kalkulator ubezpieczeń

– Michał Ratajczak, ekspert portalu ubezpieczeniemieszkania.pl

Ubezpieczenie All Risk mieszkania – porównanie ofert

Towarzystwo

W zakresie ochrony

Roczna składka

Europa Ubezpieczenia

Home Assistance, powódź, dewastacja

265 zł

Benefia

Home Assistance, przedmioty szklane, dewastacja

266 zł

Proama

Home Assistance, przedmioty szklane, dewastacja

367 zł

Generali

Home Assistance, przedmioty szklane, dewastacja, pakiet medyczny

384 zł

Link4

Home Assistance, dewastacja

398 zł

Inter Polska

Home Assistance, dewastacja

408 zł

Tabela 2. Źródło: ubezpieczeniemieszkania.pl (stan na: 27.04.2022 r.). W tabeli uwzględniliśmy wyłącznie najtańsze oferty od poszczególnych towarzystw.

 

Kiedy ubezpieczenie mieszkania All Risk nie zadziała?

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w niektórych okolicznościach, które również muszą się znaleźć w dokumencie OWU. Każdy z nich zawiera osobny dział o nazwie WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI. Dzięki temu przyszły ubezpieczony wie, za co nie dostanie odszkodowania, a towarzystwo daje przejrzyste warunki umowy.

W przykładowym OWU ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody:

1) wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez ubezpieczonego lub osoby bliskie,

2) wyrządzone w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem narkotyków,

3) wywołane błędem w sztuce budowlanej, wadami konstrukcyjnymi, nieprawidłowym montażem,

4) w domach, mieszkaniach lub inwestycjach przeznaczonych na cele gospodarcze w stopniu większym niż 50%,

5) powstałe wskutek działań wojennych, strajków, zamieszek, rozruchów społecznych,

6) powstałe w trakcie rozbiórki, przy rozbudowie, przebudowie, jeżeli ubezpieczony nie dysponuje wymaganą decyzją właściwego organu nadzoru budowlanego.

Jest jeszcze jeden rodzaj wyłączeń odpowiedzialności. Odnosi się on nie do okoliczności powstania szkody, a konkretnych czynników. Jeżeli dane zdarzenie losowe oddziałuje na nieruchomość w sposób długotrwały, wtedy z uzyskaniem odszkodowania mogą być problemy. Przykładowymi zdarzeniami dotyczącymi ryzyk nazwanych i formuły All Risks są:

 • zawilgocenie z powodu nieszczelności instalacji wodno-kanalizacyjnej,
 • przenikanie wód gruntowych lub przemarzanie ścian, fundamentów, dachu lub stałych elementów budynku,
 • wydostanie się wody w wyniku uszkodzenia rur spowodowanego zamarznięciem wody i rozsadzeniem rur, zawinionym przez ubezpieczonego,
 • działanie prądu elektrycznego, w tym z powodu przerw w dostawie lub zasilania prądem elektrycznym urządzeń gospodarstwa domowego,
 • oddziaływanie dymu.

A zatem, jeśli dane zdarzenie nie znajduje się w wyłączeniach odpowiedzialności, wtedy można przyjąć, że polisa mieszkaniowa w formule All Risks obejmuje je w całości.

 

Ryzyka wszystkie czy ryzyka nazwane – co wybrać?

Ubezpieczenie od ryzyk wszystkich, ogólnie rzecz biorąc, daje szerszą ochronę oraz opcje, których próżno szukać w standardowym wariancie polisy. Są jednak sytuacje, w których rozbudowany katalog zdarzeń niekoniecznie będzie nam potrzebny lub też zwyczajnie nie będzie nas na niego stać. Warto porównywać ze sobą poszczególne oferty, ponieważ nie ma dwóch identycznych ubezpieczeń, a każde towarzystwo stara się dodać do swojego produktu coś oryginalnego, np. nietypowe rozszerzenie, które może okazać się dla nas szczególnie interesujące.

 

Gdzie kupić ubezpieczenie All Risk?

Zarówno ubezpieczenie od ryzyk nazwanych, jak i od ryzyk wszystkich, możemy bez problemów kupić za pośrednictwem Internetu. Ofert dla All Risk jest nieco mniej, jednak i tak jest w czym wybierać.

Zakupy online pozwalają zaoszczędzić sporo czasu, a nierzadko też sporo pieniędzy. W ten sposób zminimalizujemy liczbę formalności, a za pomocą kalkulatora ubezpieczeń sprawnie zestawimy ze sobą oferty większej liczby towarzystw i będziemy mogli je spokojnie przeanalizować, nie tylko pod względem cenowym. To narzędzie pozwoli nam też sprawdzić, jaka jest różnica w składce dla dwóch wariantów ubezpieczenia. 

To warto wiedzieć

1. All Risk daje ochronę ubezpieczeniową przed wszystkimi możliwymi zdarzeniami, poza wymienionymi w OWU w dziale wyłączeń odpowiedzialności

2. Ubezpieczenia z formułą All Risk są przeważnie droższe od polis dla ryzyk nazwanych

3. All Risk nie działą w przypadku szkód wyrządzonych w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem narkotyków

4. Przykładowa polisa mieszkaniowa od wszystkich ryzyk kosztuje 348 zł rocznie

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie All Risk

 1. Czy w All Risk są limity odpowiedzialności?

  Tak, w ubezpieczeniu All Risk, podobnie jak w ubezpieczeniu od ryzyka nazwanych, występują limity odpowiedzialności, chociaż w tej pierwszej formule bywają one wyższe.

 2. Czy w trakcie trwania umowy można zmienić zakres ochrony z ryzyk nazwanych na ryzyka wszystkie?

  Tak, ale nasze towarzystwo będzie musiało wyrazić na to zgodę. Ponadto, zmiana formuły może się łączyć z koniecznością dopłaty do ubezpieczenia.

 3. Czy ubezpieczenie All Risk obejmuje szkody wyrządzone przez graffiti?

  To zależy od indywidualnej polityki towarzystwa, chociaż akurat graffiti dość często znajduje się w podstawowym zakresie ochrony w ramach formuły All Risk.

 4. Czy ubezpieczenie All Risk dotyczy pożaru domu z drewna?

  Jeśli dane towarzystwo zdecyduje się ubezpieczyć drewniany dom, to można go również objąć ochroną od ryzyk wszystkich. Tylko w skrajnych sytuacjach ubezpieczyciele nie chcą podejmować ryzyka ubezpieczenia budynków o palnej konstrukcji.

 5. O ile więcej zapłacę za polisę All Risk?

  Składki ubezpieczeniowe zawsze są naliczane indywidualnie dla nieruchomości o konkretnych parametrach oraz wybranych zakresów ochrony. Ogólnie rzecz biorąc, polisy All Risk są droższe w sposób zauważalny, ale nie drastyczny.

 6. Jak długo obowiązuje ubezpieczenie All Risk?

  Ogólnie polisy mieszkaniowe wykupuje się najczęściej na rok, czasem na 2 lub 3 lata, raczej rzadko na kilka miesięcy. Długość okresu ubezpieczenia zależy od indywidualnych ustaleń na linii klient-towarzystwo.

Autor

Redakcja

Nasza wiedza pozwala dostarczać treści sprawdzone i najwyższej jakości. Nasi redaktorzy są łącznikiem między agentami ubezpieczeniowymi a osobami zainteresowanymi polisą. Dzięki nam możesz dowiedzieć się jak zaoszczędzić na zakupie ubezpieczenia i poznasz wszystkie tajniki produktów polisowych i finansowych.

Oceń artykuł

Średnia ocena: 5.00

Głosów: 1

Dziękujemy za oddanie głosu.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.