Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
Zamknij

Ubezpieczenie od upadku drzewa – jak chronić nieruchomość?

Redakcja 26.07.2023
Ubezpieczenie od upadku drzewa – jak chronić nieruchomość?
Strona główna
/
Blog
/
Ubezpieczenie od upadku drzewa – jak chronić nieruchomość?
Ubezpieczenie od upadku drzewa może odnosić się nie tylko do budynku mieszkalnego, ale również do jego stałych i ruchomych elementów, a także licznych zabudowań na posesji czy poza nią. Kompleksowa ochrona przed tym zdarzeniem wymaga jednak właściwego skomponowania polisy. Wyjaśniamy, jakie ubezpieczenie od upadku drzewa wybrać i ile ono kosztuje.

Czym jest upadek drzewa w polisie mieszkaniowej?

Zacznijmy od tego, że w polisach mieszkaniowych upadek drzewa jest szerszą kategorią i odnosi się nie tylko do szkód spowodowanych przez uszkodzone konary i pnie. Sama nazwa zdarzenia bywa różna. Przykładowo, Generali stosuje określenie „upadek drzew i budowli”, Uniqa „upadek przedmiotów”, a PZU „upadek drzew lub masztów”. W większości przypadków chodzi jednak o szkody wyrządzone przez te same obiekty, czyli:

 • drzewa i gałęzie,
 • maszty,
 • dźwigi,
 • kominy,
 • latarnie,
 • słupy.

Niekiedy do tej listy dopisywane są również wolnostojące reklamy, bilbordy, tablice oraz inne budowle lub ich elementy.

Omawiane zdarzenie można więc zdefiniować jako upadek drzew i innych (wymienionych wyżej) obiektów na ubezpieczone mienie. Niektóre towarzystwa, jak chociażby Uniqa czy Wiener, dodają do tej definicji fakt, że upadek nie może być spowodowany działaniem człowieka, czyli musi wynikać ze zdarzenia losowego. Taki zapis nie jest jednak standardem.

Zdarza się też, że dane towarzystwo upadek drzew i masztów postrzega jako bezpośrednie następstwo innego zdarzenia (np. porywistego wiatru czy uderzenia pioruna) i nie traktuje go jako osobne ryzyko. Taki robi chociażby Inter Polska.

PAMIĘTAJ!
Musisz wiedzieć, że upadek drzew i masztów (budowli/przedmiotów) nie obejmuje upadku statku powietrznego, czyli samolotu – to osobne zdarzenie ubezpieczeniowe.

 

Jak ubezpieczyć dom i mieszkanie od upadku drzewa?

Zanim dowiesz się, w jaki sposób możesz ubezpieczyć swoją nieruchomość na wypadek upadku drzewa, w skrócie wyjaśnimy ci, jak w ogóle zbudowana jest polisa mieszkaniowa.

Każda polisa mieszkaniowa ma swoją podstawową wersję, która obejmuje ochronę murów (zawsze) i elementów stałych (często) od kilku bądź kilkunastu zdarzeń losowych. Podstawowy zakres można zawsze poszerzyć dokupując do niego kolejne ryzyka. Upadek drzew i masztów może być dostępny już w podstawowym ubezpieczeniu, ale nie musi – każde towarzystwo ustala to samodzielnie.

Polisy mieszkaniowe dzielimy też na ubezpieczenia od ryzyk nazwanych i od ryzyk wszystkich (All Risks). Często jest tak, że w All Risks upadek drzew i masztów dostępny jest już w podstawie, a w polisie od ryzyk nazwanych jako rozszerzenie. Tak jest m. in. w produktach Generali czy Proama.

W poniższej tabeli prezentujemy, w jaki sposób przykładowe towarzystwa umieszczają ryzyko upadku drzew i masztów w swoich polisach mieszkaniowych.

Upadek drzew i masztów w przykładowych polisach mieszkaniowych

TU

Polisa

Szczegóły

Generali

Z myślą o domu

 • wariant All Risks – w podstawie,
 • wariant od ryzyk nazwanych – rozszerzenie.

Proama

Dom

 • wariant All Risks – w podstawie,
 • wariant od ryzyk nazwanych – rozszerzenie.

Inter Polska

Inter Lokum

 • jako bezpośrednie następstwo ryzyk podstawowych,
 • nagrobek – rozszerzenie,
 • roślinność ozdobna – rozszerzenie.

Link4

Dom

 • jako bezpośrednie następstwo ryzyk podstawowych.

Wiener

4 Kąty

 • jako „upadek obiektów”;
 • w obu wariantach – w podstawie.

Europa Ubezpieczenia

Własny kąt

 • jako bezpośrednie następstwo ryzyk podstawowych,
 • obiekty małej architektury – rozszerzenie.

Benefia

Rodzina III

 • w obu wariantach w podstawie.

Mtu24.pl

Mieszkaj z mtu24.pl

 • podział na: upadek drzewa i upadek masztu;
 • jako bezpośrednie następstwo ryzyk podstawowych.

Opracowanie własne na podstawie OWU.

 

Co obejmuje polisa od upadku drzewa?

Przypomnijmy, że podstawowa polisa chroni tylko mury i ewentualnie elementy stałe. Pozostałe rodzaje mienia możesz włączyć w ubezpieczenie rozszerzając jego zakres. Chodzi tutaj o:

 • ruchomości domowe;
 • przedmioty specjalne;
 • mienie służbowe i mienie firmowe;
 • dom letniskowy poza przydomową posesją;
 • nagrobek;
 • rośliny doniczkowe oraz roślinność na posesji;
 • garaż wolnostojący;
 • budynki gospodarcze;
 • ogrodzenie wraz z bramami i furtkami;
 • pozostałe zabudowania znajdujące się na posesji, o ile są na trwałe związane z gruntem, np. altany, murowane grille, place zabaw dla dzieci, fontanny.

Musisz mieć świadomość, że niektóre rodzaje mienia można ubezpieczyć tylko w wybranych towarzystwach. Chodzi tutaj o bardziej specyficzne zabudowania oraz przedmioty, jak np. mienie firmowe, roślinność czy nagrobek. Informacji na ten temat musisz szukać w OWU danej polisy.

 

Ile kosztuje ubezpieczenie od upadku drzewa?

Sprawdziliśmy, jaki jest koszt przykładowej polisy mieszkaniowej uwzględniającej upadek drzew i masztów. Kalkulację przeprowadziliśmy dla 110-metrowego domu wolnostojącego o wartości 500 000 zł. Pod uwagę wzięliśmy podstawowy zakres, czyli ochronę murów i elementów stałych przed zdarzeniami losowymi.

W wariancie od ryzyk nazwanych opisana polisa kosztuje od 284 zł do 530 zł. W wersji All Risks składka wynosi z kolei od 394 zł do 889 zł. Wszystkie podane kwoty odnoszą się do rocznego okresu ubezpieczenia, a poszczególne oferty minimalnie się od siebie różnią, głównie wliczonym w cenę dodatkami.

Nawet za niecałe trzysta złotych rocznie można ubezpieczyć dom wart pół miliona złotych od upadku drzewa i innych obiektów, pożaru, zalania, uderzenia pioruna czy wypadku z udziałem samochodu. Warto jednak też pomyśleć o poszerzeniu polisy o dodatkowe rodzaje mienia w postaci ruchomości domowych czy zabudowań na posesji. Huragany, burze, orkany czy nawet silne wiatry stanowią realne zagrożenie również dla tego rodzaju obiektów i przedmiotów

– Michał Ratajczak, ekspert portalu ubezpieczeniemieszkania.pl.

Ubezpieczenie od upadku drzewa z polisy mieszkaniowej – porównanie ofert

TU

W cenie

Roczna składka

Ubezpieczenia od ryzyk nazwanych

Europa Ubezpieczenia

Home Assistance, dewastacja

284 zł

Mtu24.pl

-

396 zł

Link4

Home Assistance, dewastacja

420 zł

Mtu24.pl

Home Assistance

441 zł

Inter Polska

Home Assistance, dewastacja

486 zł

Wiener

Home Assistance, dewastacja

530 zł

Ubezpieczenia od ryzyk wszystkich (All Risks)

Europa Ubezpieczenia

Home Assistance, dewastacja, powódź

394 zł

Link4

Home Assistance, dewastacja

656 zł

Wiener

Home Assistance, dewastacja, powódź, przedmioty szklane

660 zł

Inter Polska

Home Assistance, dewastacja

699 zł

Generali

Home Assistance, dewastacja, pakiet medyczny, przedmioty szklane

889 zł

Źródło: ubezpieczeniemieszkania.pl (stan: 18.07.2023 r.). W tabeli uwzględniliśmy wyłącznie oferty w podstawie zawierające ochronę przed upadkiem drzew i masztów.

 

Jak wysokie odszkodowanie za przewrócone drzewo?

Na wysokość odszkodowania za szkody spowodowane upadkiem drzewa wpływa kilka czynników. Przede wszystkim, rekompensata musi być proporcjonalna do poniesionej straty. Mówiąc bardziej precyzyjnie, nie może być wyższa od tej straty, co oznacza, że ubezpieczony nie może wzbogacić się na takim odszkodowaniu. Może natomiast uzyskać całkowitą rekompensatę, o ile nie została przekroczona suma ubezpieczenia i ewentualnie dodatkowy limit odpowiedzialności.

Limity pojawiają się w niektórych polisach odnośnie konkretnych zdarzeń. Przykładowo, odszkodowanie za szkody wynikłe z upadku drzewa nie może przekroczyć 10 000 zł. Takie kwestie są zawsze opisane w OWU danego ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia (SU) to maksymalna wysokość odszkodowania, jakie można uzyskać za szkodę na danym mieniu. Powinna być ona równa realnej wartości tego mienia, czyli np. dom (mury i elementy stałe) wart 500 000 zł trzeba ubezpieczyć na dokładnie taką sumę. Jeśli SU będzie niższa niż wartość mienia, mówimy o nadubezpieczeniu, które przyczyni się do podwyższenia składki i nie przyniesie żadnych dodatkowych korzyści. Jeśli SU będzie niższa od wartości mienia, pojawia się niedoubezpieczenie, które z kolei grozi uzyskaniem zaniżonej rekompensaty.

Reasumując, pełne odszkodowanie możesz uzyskać wtedy, kiedy ustalisz prawidłowe SU i jeśli wybrana przez ciebie polisa nie zawiera dodatkowych limitów odpowiedzialności.

 

Jak otrzymać odszkodowanie za upadek drzewa na posesję?

Upadek drzewa czy masztu to standardowe zdarzenie ubezpieczeniowe, a więc i procedura ubiegania się o odszkodowanie jest standardowa. Na zgłoszenie szkody masz od 3-7 dni. Możesz to zrobić telefonicznie, mailowo, przez formularz na stronie, osobiście w placówce ubezpieczyciela, listownie czy nawet przez SMS. Do wniosku musisz załączyć wymagane przez towarzystwo dokumenty, np. rachunki czy faktury potwierdzające wartość zniszczonego mienia, protokół z interwencji straży pożarnej (jeśli była konieczna) czy zdjęcia miejsca zdarzenia. Towarzystwo ma 30 dni na wypłacenie ci bezspornej części odszkodowania i kolejne 14 dni na przelanie spornej jego części. Od decyzji ubezpieczyciela możesz się oczywiście odwołać – w pierwszej kolejności składasz odpowiedni pismo do towarzystwa, a jeśli pierwotna decyzja zostanie podtrzymana, możesz założyć sprawę sądową.

 

Jakich zdarzeń nie obejmuje polisa za przewrócone drzewo?

Wszystkie ubezpieczenia są w pewien sposób ograniczone, a polisy mieszkaniowe nie są wyjątkiem. W odniesieniu do upadku drzew i masztów można wskazać następujące sytuacje, w których odszkodowanie może zostać wstrzymane:

 • niezgodna z przepisami wycinka drzewa lub jego części – konieczne jest uzyskanie oficjalnej zgody na wycinkę, a zająć musi się tym osoba z odpowiednimi uprawnieniami;
 • upadek chorych lub nadłamanych gałęzi – je właściciel posesji musi usunąć zawczasu, tak mówią przepisy;
 • szkody górnicze, za które odpowiada inny podmiot;
 • działania wojenne, akty terrorystyczne, zamieszki, itp.;
 • przechowywanie lub użytkowanie materiałów wybuchowych lub pirotechniki;
 • celowe działanie ubezpieczonego lub innego domownika;
 • tzw. rażące niedbalstwo, czyli np. brak należytej konserwacji masztu;
 • upadek drzewa, gałęzi, masztu czy innego obiektu na samochód lub motocykl należący do ubezpieczonego lub innego domownika;
 • działanie owadów lub innych szkodników.

Każde towarzystwo stosuje nieco inne ograniczenia. Niektóre z nich, jak np. wycinka niezgodna z prawem, są stosowane praktycznie zawsze, ale nie ze wszystkimi wyłączeniami tak jest. Dlatego też ich listę zawsze powinieneś zawczasu sprawdzić w OWU, najlepiej jeszcze przed zakupem danej polisty.

 

Gdzie ubezpieczę nieruchomość od upadku drzewa?

Upadek drzew i masztów to jedno ze standardowych zdarzeń losowych, które dostępne jest praktycznie we wszystkich polisach mieszkaniowych. Ubezpieczenie nieruchomości obejmujące takie ryzyko najprościej kupić online, np. za pomocą kalkulatora polis. W ten sposób zaoszczędzisz sporo czasu, ponieważ nie będziesz musiał dopełniać żadnych dodatkowych formalności. Ubezpieczając się za pomocą kalkulatora możesz też sporo zaoszczędzić. Identyczny produkt w każdym towarzystwie oferowany jest w innej cenie, a różnice sięgają kilkuset złotych w skali roku.

Kalkulator ubezpieczeń to darmowe narzędzie, z którego może skorzystać każdy, kto chce ubezpieczyć dom, mieszkanie bądź nieruchomość w budowie. Dzięki niemu można samodzielnie wybrać zakres ochrony i ustalić sumy ubezpieczenia, żeby później precyzyjnie obliczyć składki w większej liczbie towarzystw. W ten sposób można kupić zarówno polisy od ryzyk nazwanych, jak i od ryzyk wszystkich. Każdą ofertę można dokładnie przeanalizować pod względem ceny i zakresu. Z poziomu kalkulatora płynnie przechodzi się do zakupów, co daje możliwość objęcia ochroną swojej nieruchomości nawet od następnego dnia roboczego.

Podsumowanie

1. Polisy mieszkaniowe mogą chronić przed upadkiem: drzew, konarów, słupów, masztów, latarni, dźwigów i innych obiektów
 
2. Ubezpieczenie od upadku drzewa czasem jest obecne w podstawowej wersji polisy mieszkaniowej, a czasami dopiero w rozszerzonej
 
3. Przed upadkiem drzewa można chronić: dom, jego elementy stałe i ruchome, zabudowania na posesji, ogrodzenie, dom letniskowy, garaż czy nagrobek
 
4. Polisę uwzględniającą upadek drzew i masztów można kupić online, np. za pomocą porównywarki ubezpieczeń

FAQ – Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie nieruchomości od upadku drzewa

 1. Czy za przewrócone drzewo w wyniku wycinki dostanę odszkodowanie?

  Jeśli wycinka była przeprowadzona niezgodnie z obowiązującymi przepisami, odszkodowanie z polisy mieszkaniowej nie zostanie przyznane. W przypadku wycinki przeprowadzonej poprawnie, rekompensata jest możliwa, ale nie we wszystkich towarzystwach.

 2. Czy ubezpieczenie od upadku drzewa obejmuje ogrodzenie?

  Ochrona z polisy mieszkaniowej na wypadek upadku drzewa może dotyczyć też ogrodzenia. Konieczne jest jednak posiadanie ubezpieczenia rozszerzonego właśnie o ten rodzaj mienia, co jest możliwe w wybranych towarzystwach i wiąże się z nieco wyższą składką.

 3. Czy ubezpieczenie od upadku drzewa dotyczy samochodu?

  Z polisy mieszkaniowej praktycznie nigdy nie można uzyskać odszkodowania za uszkodzony samochód. Za upadek drzewa lub konaru na auto rekompensata jest za to możliwa w ramach autocasco (AC), czyli obligatoryjnej polisy komunikacyjnej.

 4. Czy za upadek drzewa na budynek należy się lokal zastępczy?

  W pewnych sytuacjach lokal zastępczy może zostać przyznany. Niezbędna do tego jest polisa uwzględniająca pakiet Home Assistance, w ramach którego często oferowane jest wsparcie po szkodzie, m. in. zapewnienie lokalu zastępczego na określony okres. Zaistniała szkoda musi być też na tyle istotna, żeby ubezpieczony lokal nie nadawał się do zamieszkania.

 5. Ile dostanę odszkodowania za przewrócone drzewo?

  Z polisy mieszkaniowej można uzyskać odszkodowanie, które w pełni pokryje poniesioną szkodą. Konieczne jest jednak ustalenie właściwych sum ubezpieczenia, czyli prawidłowe wycenienie posiadanego mienia. Dodajmy, że rekompensata może tylko pokryć poniesione straty finansowe, ale nigdy nie przyczyni się do wzbogacenia poszkodowanego.

 6. Czy odszkodowanie przysługuje tylko za przewrócone drzewo?

  W polisach mieszkaniowych upadek drzewa traktowany jest na równi z upadkiem innych obiektów, takich jak: maszty, słupy, latarnie, dźwigi, banery reklamowe, tablice informacyjne czy znaki drogowe. Co ważne, odszkodowanie można uzyskać również za upadek części takiego obiektu, np. tylko jednej gałęzi.

 7. Czy dostanę odszkodowanie za upadek gałęzi?

  Tak, upadek części drzewa, czyli gałęzi lub konaru, traktowany jest tak samo, jak upadek całego drzewa. Odszkodowanie przyznaje się wówczas w oparciu o identyczne zasady, ale zawsze proporcjonalnie do poniesionej szkody.

Autor

Redakcja

Nasza wiedza pozwala dostarczać treści sprawdzone i najwyższej jakości. Nasi redaktorzy są łącznikiem między agentami ubezpieczeniowymi a osobami zainteresowanymi polisą. Dzięki nam możesz dowiedzieć się jak zaoszczędzić na zakupie ubezpieczenia i poznasz wszystkie tajniki produktów polisowych i finansowych.

Oceń artykuł

Średnia ocena: 0.00

Głosów: 0

Dziękujemy za oddanie głosu.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.