Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
Zamknij

Najtańsze ubezpieczenie mieszkania - jak znaleźć?

Redakcja 29.10.2020
Najtańsze ubezpieczenie mieszkania - jak znaleźć?
Strona główna
/
Blog
/
Najtańsze ubezpieczenie mieszkania - jak znaleźć?
Najtańsze ubezpieczenie mieszkania można kupić nawet za 106 zł rocznie, jednak tak niskie składki naliczane są tylko dla najtańszych nieruchomości i przy minimalnym zakresie ochrony. Wyjaśniamy w szczegółach, co wpływa na koszty ubezpieczenia i jak znaleźć najtańsze ubezpieczenie mieszkania lub domu.

Czy najtańsze ubezpieczenie mieszkania lub domu będzie jednocześnie najlepsze? Aby się o tym przekonać, porównaliśmy warianty podstawowe i rozszerzone w rónych firmach ubezpieczeniowych. Okazuje się, że oszczędzanie na składce, która w polisie mieszkaniowej i tak należy do jednych z najniższych we wszystkich rodzajach ubezpieczeń, jest mało opłacalne.

 

Od czego zależy cena ubezpieczenia mieszkania?

Najważniejszymi czynnikami wpływającymi na wysokość składki są: wartość ubezpieczonego mienia oraz wybrany zakres ochrony. Działa to w bardzo prosty sposób: im droższą nieruchomość chcesz ubezpieczyć i im szerszą zapewnić jej ochronę, tym wyższą składkę zapłacisz.

Podstawowym przedmiotem ubezpieczenia jest mieszkanie, dom lub ewentualnie nieruchomość w budowie (inwestycja budowlana). W branży ubezpieczeniowej sama nieruchomość to tzw. mury. Ubezpieczenie tylko ich kosztuje najmniej. Składka automatycznie podwyższa się, kiedy dokładasz do tego kolejne rodzaje mienia: elementy stałe, ruchomości domowe, przedmioty specjalne, zabudowania na posesji, itd. Każdy dodatkowy budynek, budowla czy przedmiot zwiększa łączną wartość mienia, a więc i składkę.

Podstawowy, czyli najtańszy zakres ochrony obejmuje od kilku do kilkunastu zdarzeń losowych, takich jak pożar, zalanie, upadek drzew i masztów, wybuch, katastrofa lotnicza czy uderzenie samochodu. Jeśli poszerzasz ten zakres, czyli wprowadzasz do niego kolejne ryzyka, cena polisy rośnie. Dotyczy to też, oczywiście, dodatków dedykowanych lokatorom, czyli np. OC w życiu prywatnym, Home Assistance czy ubezpieczenia NNW.

Na wartości mienia i zakresie ochrony nie kończy się jednak pula zmiennych, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na wysokość składki ubezpieczeniowej. Wśród nich znajdują się jeszcze:

 • długość okresu ubezpieczeniowego;
 • wysokość sumy ubezpieczenia;
 • sposób opłacenia polisy (płatność ratalna najczęściej jest droższa);
 • historia ubezpieczenia, głównie liczba szkód z ostatnich lat;
 • staż ubezpieczonego w danym towarzystwie;
 • rodzaj mienia, który ma podlegać pod polisę;
 • liczba i wiek lokatorów objętych ubezpieczeniem;
 • wartość, w oparciu o którą majątek został ubezpieczony;
 • rodzaj budownictwa;
 • wiek budynku;
 • rodzaj i liczba zabezpieczeń własnych (dotyczy ryzyk kradzieżowych);
 • ocena ryzyka ubezpieczeniowego przez dane towarzystwo;
 • stopień palności konstrukcji budynku i poszycia dachowego;
 • rodzaj prawa do nieruchomości (własność, najem, dzierżawa);
 • przeznaczenie lokalu, np. pod działalność gospodarczą;
 • zakres terytorialny polisy (dotyczy głównie OC w życiu prywatnym);
 • położenie względem zbiorników wodnych (dotyczy ubezpieczenia od powodzi);
 • kondygnacja, jeśli nieruchomość znajduje się w budynku wielorodzinnym;
 • powierzchnia użytkowa;
 • rodzaj polisy – ubezpieczenia All Risks są droższe od ubezpieczeń od ryzyk nazwanych.

Jak łatwo się domyślić, tak duża liczba czynników wpływających na koszt ubezpieczenia sprawia, że składkę zawsze należy liczyć w oparciu o bardzo konkretne dane, a nie szacunkowo. Możesz taką kalkulację przeprowadzić samodzielnie, m. in. w porównywarce ubezpieczeń.

 

Na co zwrócić uwagę oprócz ceny ubezpieczenia mieszkania?

Szukając polisy mieszkaniowej warto kierować się nie tylko jej ceną. Wśród wszystkich produktów ubezpieczeniowych polisy mieszkaniowe należą do najtańszych. Najczęściej płaci się za nie 200-400 zł w skali roku, czyli około 15-30 zł miesięcznie. Za taką kwotę obejmiesz ochroną finansową majątek wart kilkaset tysięcy.

Przy wyborze ubezpieczenia zwróć baczną uwagę na zakres ochrony. Zastanów się, jakie zdarzenia są dla ciebie największym zagrożeniem. Przykładowo, w budynkach wielorodzinnych notorycznie zdarzają się zalania, w dzielnicach o wątpliwej reputacji często dochodzi do kradzieży, a w okolicach zbiorników wodnych występuje większe ryzyko podtopień. Zwróć też uwagę na dodatki do ubezpieczenia nakierowane bardziej na lokatorów, niż na samą nieruchomość. Chodzi tutaj np. o OC w życiu prywatnym, które ochroni cię przed szkodami, jakie nieumyślnie wyrządzisz osobom trzecim czy Home Assistance, które zapewni ci m. in. darmowe wsparcie specjalistów przy drobnych domowych awariach.

Przed zakupem danej polisy musisz dokładnie przeczytać jej Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU), zwracając baczną uwagę m. in. na wyłączenia odpowiedzialności, limity czy definicje poszczególnych zdarzeń. To właśnie w tym dokumencie opisane są wszystkie ograniczenia polisy. OWU są powszechnie dostępne w Internecie.

Zastanów się też, czy lepszym rozwiązaniem będzie dla ciebie ubezpieczenie od ryzyk nazwanych, czy od ryzyk wszystkich (All Risks). Ten drugi wariant zapewni ci ochronę również przed nagłymi i nieprzywidzianymi zdarzeniami. Posiada on też wyższe limity odpowiedzialności oraz nierzadko unikatowe rozszerzenia, jak NNW zwierząt domowych, ochronę sprzętu medycznego czy rzeczy osobistych gości.

 

Co obejmuje najtańsze ubezpieczenie mieszkania?

Najtańsze, czyli podstawowe ubezpieczenie nieruchomości dotyczy jej murów i ewentualnie elementów stałych. Dodajmy, ubezpieczając dom lub mieszkanie, obejmujesz ochroną nie tylko przestrzeń mieszkalną, ale również pomieszczenia przynależne, czyli np. piwnicę, poddasze czy garaż. Podstawowe ubezpieczenie nie obejmuje natomiast ruchomości domowych i innych dodatkowych rodzajów mienia, jak przedmioty specjalne, przedmioty do działalności czy zabudowania na posesji. 

W podstawowym zakresie ochrony zawsze uwzględniony jest pożar, a także co najmniej kilka innych zdarzeń losowych. Najczęściej jest ich kilkanaście, maksymalnie około dwudziestu. Każde towarzystwo ma nieco inną listę podstawowych ryzyk, ale najczęściej umieszczane są na niej: zalanie, uderzenie pioruna, huragan, upadek drzew i masztów, uderzenie pojazdu mechanicznego, upadek statku powietrznego, eksplozja, trzęsienie ziemi czy deszcz nawalny. Pamiętaj, że to samo zdarzenie u różnych ubezpieczycieli może mieć różne nazwy, np. upadek drzew i masztów jest tym samym, co upadek budowli. 

W poniższej tabeli prezentujemy przykłady podstawowych zakresów ochrony (w wariancie od ryzyk nazwanych) pięciu różnych towarzystw. 

Podstawowy zakres ochrony – przykładowe polisy

 

Polisa

Podstawowy zakres

(dla ubezpieczenia od ryzyk nazwanych)

Generali, z myślą o domu i rodzinie

wandalizm, rażące niedbalstwo, pożar, wybuch, implozja, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, uderzenie pojazdu, uderzenie fali ponaddźwiękowej, dym i sadza, katastrofa budowlana, akcja ratownicza.

Inter Lokum

pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, wiatr, grad, zaleganie śniegu lub lodu, trzęsienie ziemi, zapadanie się ziemi, osuwanie się ziemi, lawina, zalanie, dym i sadza, uderzenie pojazdu lądowego, fala uderzeniowa, przepięcie, pękania mrozowe, upadek drzew i masztów, rażące niedbalstwo (w niektórych sytuacjach).

Link4 Dom

pożar, uderzenie pioruna, przepięcie, eksplozja; implozja, uderzenie lub upadek statku powietrznego, silny wiatr, grad, pękanie mrozowe, zalanie, zalanie przez osoby trzecie, powódź, deszcz nawalny, trzęsienie ziemi, obsunięcie ziemi, zapadanie ziemi, lawina, napór śniegu, dym i sadza, uderzenie pojazdu mechanicznego, fala dźwiękowa, upadek drzew i masztów, akcja ratownicza.

Proama Dom

wandalizm, pożar, wybuch, implozja, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, uderzenie pojazdu, uderzenie fali ponaddźwiękowej, dym i sadza, akcja ratownicza.

Wiener 4 kąty

akcja ratownicza, akt terroru (pożar lub wybuch), dym i sadza, grad,

huk ponaddźwiękowy, katastrofa budowlana, lawina, napór śniegu, osuwanie się ziemi, pękanie mrozowe, pożar, przepięcie, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu, upadek obiektów, upadek statku powietrznego, utrata nieruchomości wskutek decyzji administracyjnej, szkody spowodowane przez zwierzęta, trzęsienie ziemi, wandalizm, wiatr, wybuch, zalanie oraz zapadanie się ziemi.

Tabela 1. Źródło: opracowanie własne na podstawie OWU.

Ile kosztuje najtańsze ubezpieczenie mieszkania?

Sprawdziliśmy, ile kosztują najtańsze ubezpieczenia w różnych towarzystwach. Kalkulację przeprowadziliśmy dla trzech odmiennych nieruchomości, mianowicie:
 
1. Kawalerki o powierzchni 30 mkw. i wartości rynkowej 250 000 zł.
2. Mieszkania o powierzchni 50 mkw. i wartości rynkowej 400 000 zł. 
3. Mieszkania o powierzchni 100 mkw. i wartości rynkowej 750 000 zł.
 
W obliczeniach wzięliśmy pod uwagę podstawowy zakres polisy, czyli ochronę murów i elementów stałych od pożaru i innych zdarzeń o charakterze losowym. Założyliśmy też, że opisane wyżej nieruchomości nie posiadają żadnych cech, które przyczyniłyby się do podwyższenia składki – lokalizacja na parterze, szkodowa historia ubezpieczenia, działalności gospodarcza prowadzona na terenie nieruchomości itp.
 
Jak wynika z naszej kalkulacji, 30-metrową kawalerkę ubezpieczysz nawet za 106 zł, średniej wielkości mieszkanie za 161 zł, a 100-metrowy lokal za 291 zł. Wszystkie podane kwoty dotyczą rocznego okresu ubezpieczenia, a poszczególne oferty różnią się od siebie w sposób minimalny, głównie wliczonymi w cenę dodatkami. 
 
Kalkulacja pokazuje wyraźnie, że powierzchnia użytkowa i, przede wszystkim, cena nieruchomości, wpływają na wysokość składki ubezpieczeniowej. Analizując wyniki obliczeń zwróć też uwagę, że dla konkretnego wariantu polisy każde towarzystwo ma inną ofertę cenową, a w tym konkretnym przypadku różnice potrafią sięgać stu czy stu pięćdziesięciu złotych. Dodajmy jeszcze, że nie istnieje jeden ubezpieczyciel, który ma najniższe składki dla każdego rodzaju nieruchomości i wszystkich zakresów ochrony, co również można wywnioskować z kalkulacji.
– wyjaśnia Ewelina Ratajczak, eksperta portalu www.ubezpieczeniemieszkania.pl.
 

Podstawowe ubezpieczenie mieszkania w różnych towarzystwach – porównanie

Towarzystwo

Kawalerka 30 mkw.

Mieszkanie 50 mkw.

Mieszkanie 100 mkw.

Europa Ubezpieczenia

106 zł

161 zł

291 zł

Wiener

118 zł

170 zł

275 zł

Mtu24.pl

122 zł

153 zł

202 zł

Link4

133 zł

178 zł

279 zł

Inter Polska

138 zł

201 zł

347 zł

Benefia

166 zł

248 zł

417 zł

Proama

232 zł

266 zł

363 zł

Generali

247 zł

284 zł

396 zł

Uniqa

272 zł

250 zł

321 zł

Średnio:

170 zł

212 zł

321 zł

Tabela 2. Źródło: ubezpieczeniemieszkania.pl (stan na: 27.03.2024 r.).

 

Ile możesz dostać z najtańszego ubezpieczenia mieszkania?

Najtańsze ubezpieczenie mieszkania może zapewnić ci pełne odszkodowanie za poniesione straty, ale nie w każdej sytuacji tak się stanie. Pamiętaj, że wykupując podstawową polisę zabezpieczasz finansowo tylko mury i ewentualnie elementy stałe nieruchomości, ale już nie jej wyposażenie, które nierzadko jest warte kilkadziesiąt tysięcy złotych. Przy szkodzie całkowitej, czyli chociażby przy pożarze czy wybuchu, towarzystwo pokryje więc tylko część twoich strat. Jeśli mieszkasz w domu, a szkody powstaną nie na budynku mieszkalnym, ale na zabudowaniach znajdujących się na posesji, które nie są chronione z podstawowego ubezpieczenia, nie otrzymasz żadnej rekompensaty.

Najtańsze ubezpieczenie nieruchomości ma również ograniczoną liczbę zdarzeń, przed którymi chroni. W podstawowym zakresie próżno szukać np. powodzi czy kradzieży, czyli zdarzeń, do których dochodzi dość często i które mogą przynieść spore straty. Najtańsze polisy najczęściej nie zawierają też rozszerzeń dedykowanych lokatorom, jak OC w życiu prywatnym czy Home Assistance. Pierwszy z tych dodatków przyda ci się np. wtedy, kiedy nieumyślnie zalejesz sąsiada, a pakiet assistance zapewni wsparcie po szkodzie, chociażby przy utylizacji zniszczonego mienia i zabezpieczeniu ocalałego. Wybierając podstawowy wariant polisy w opisanych sytuacjach poniesiesz dodatkowe koszty, których nikt ci nie zrekompensuje.  

 

Jak dopasować zakres ochrony z ubezpieczenia mieszkania?

Ubezpieczenie domu lub mieszkania zawsze trzeba dobierać pod kątem specyfiki posiadanej nieruchomości oraz indywidualnych preferencji. Budżet, jaki możesz przeznaczyć na polisę mieszkaniową, oczywiście też musisz brać pod uwagę i warto zadbać o to, żeby po prostu nie przepłacić. Opiszmy sobie kilka przykładów, które lepiej zobrazują, w jaki sposób dopasować ubezpieczenie mieszkania lub domu do indywidualnych uwarunkowań.

Jeśli jesteś właścicielem mieszkania i je wynajmujesz, dobrze byłoby ubezpieczyć jego mury i elementy stałe, ale już niekoniecznie ruchomości. W przypadku najemców jest odwrotnie – oni powinni zadbać przede wszystkim o ochronę swojego majątku, na który składają się głównie ruchomości domowe.

Jeśli twoje mieszkanie znajduje się na piętrze pośrednim, niekoniecznie potrzebne ci będzie ubezpieczenie od powodzi, chociaż musisz pamiętać, że dotyczy ono również pomieszczeń przynależnych, czyli m. in. garaży i piwnic, które są narażone na podtopienia.

Mieszkając na odludziu lub w dzielnicy cieszącej się złą sławą, warto byłoby pomyśleć o wykupieniu dodatkowej ochrony na wypadek kradzieży z włamaniem, a może też rabunku. Jeśli posiadasz tzw. zabezpieczenia własne, czyli np. drzwi antywłamaniowe, wzmacniane okna czy alarm, ubezpieczenie mieszkania od kradzieży w niektórych towarzystwach będzie tańsze.

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą w miejscu zamieszkania, możesz włączyć mienie firmowe do posiadanej polisy mieszkaniowej. Dodajmy, że taka opcja dostępna jest w wybranych towarzystwach i przy założeniu, że przestrzeń przeznaczona na działalność nie przekracza połowy całej przestrzeni użytkowej lokalu.

Jak widzisz, zindywidualizowanie zakresu ochrony w polisie mieszkaniowej jest dość ważne. W ten sposób możesz i zapewnić sobie odpowiednią ochronę, i zaoszczędzić rezygnując z rozszerzeń, które na niewiele mogą ci się przydać.

 

Czy warto decydować się na najtańsze ubezpieczenie mieszkania?

Najtańsze ubezpieczenie mieszkania ma jedną niewątpliwą zaletę, którą sugeruje już jego nazwa. Czy jednak najniższa składka to najważniejszy argument, którym powinieneś się sugerować szukając dla siebie polisy? Niekoniecznie.

Polisy mieszkaniowe ogólnie należą do najtańszych produktów ubezpieczeniowych, jakie są obecnie dostępne na rynku. Niewielkie i niedrogie mieszkanie ubezpieczysz nawet za około 100 zł w skali roku, ale tylko w podstawowym zakresie, czyli np. bez ruchomości domowych, powodzi i kilku innych wartościowych rozszerzeń. Uzyskasz więc w ten sposób ochronę, ale tylko na wypadek niektórych sytuacji. Przykładowo, polisa zapewni ci odszkodowanie po pożarze, wichurze czy trzęsieniu ziemi, ale po powodzi, kradzieży z włamaniem czy przepięciu już nie. Warto się więc przynajmniej zastanowić na szerszym zakresem ochrony, bo dopłacając kilkaset złotych rocznie możesz uzyskać już kompleksową ochronę i pełne poczucie bezpieczeństwa finansowego.

Wiadomo, że każdy chciałby tanio ubezpieczyć swój dom lub mieszkanie. Niekoniecznie trzeba jednak od razu decydować się na podstawowy lub zawężony zakres ochrony. Na polisie możesz sporo zaoszczędzić np. porównując ze sobą oferty większej liczby towarzystw. Przeprowadzona wyżej kalkulacja tylko częściowo pokazuje skalę oszczędności, jakie w ten sposób można uzyskać – przy droższych ubezpieczeniach o szerszym zakresie, różnice potrafią być jeszcze większe.

Gdzie kupić najtańsze ubezpieczenie mieszkania?

Analizując znajdujące się w powyższej tabeli liczby z pewnością zauważyłeś, że niemal identyczny produkt ubezpieczeniowy w każdym towarzystwie ma inną cenę. To nie przypadek, a różnice wynikają m. in. z różnych szacunków ryzyka ubezpieczeniowego czy po prostu z odmiennej polityki cenowej towarzystw. Jeśli więc szukasz polisy mieszkaniowej w dobrej cenie, porównaj ze sobą jak największą liczbę konkurencyjnych ofert. To zdecydowanie lepszy sposób na zaoszczędzenie, niż rezygnacja z ubezpieczenia dodatkowego mienia czy zawężanie zakresu ochrony.

W szybkim i rzetelnym zestawieniu ze sobą minimum kilkunastu różnych ofert pomoże ci kalkulator ubezpieczeń. Dzięki temu narzędziu w dosłownie kilka minut uzyskasz dostęp do uporządkowanych i szczegółowo opisanych polis od takich towarzystw, jak: Proama, Generali, Link4, Wiener, Benefia, Europa, Inter Polska, mtu24.pl, Nationale-Nederlanden czy Allianz. W kalkulatorze znajdziesz zarówno podstawowe ubezpieczenia, jak i poszerzone o wybrane przez ciebie dodatki. W tabeli, która wyświetli się po wprowadzeniu niezbędnych danych o nieruchomości i zakresie, znajdziesz zarówno ubezpieczenia od ryzyk nazwanych, jak i od ryzyk wszystkich. Po analizie i wyborze optymalnej dla ciebie propozycji, będziesz mógł płynnie przejść do zakupu i objąć ochroną swój dom lub mieszkanie nawet od następnego dnia roboczego. Oczywiście, składkę również opłacisz online i to w najbardziej dogodny dla siebie sposób.

To warto wiedzieć

1. Najtańsze ubezpieczenie mieszkania można kupić średnio od 170 zł w skali roku

2. Cena polisy mieszkaniowej zależy głównie od jej wartości rynkowej oraz wybranego zakresu ochrony

3. Koszty ubezpieczenia można obniżyć dzięki posiadanym zabezpieczeniom własnym czy porównaniu ze sobą większej liczby ofert

4. Zaniżenie wartości nieruchomości w celu zaoszczędzenia na polisie grozi niedoubezpieczeniem, czyli zaniżonym odszkodowaniem po szkodzie

FAQ - najczęściej zadawane pytania o najtańsze ubezpieczenie mieszkania

 1. Ile kosztuje najtańsze ubezpieczenie mieszkania w 2024?

  Najtańszą polisę mieszkaniową można obecnie kupić nawet za 106 zł dla mieszkania z małym metrażem, natomiast cena średnia zaczyna się od 170 zł w skali roku. Dotyczy to jednak bardzo taniej nieruchomości oraz podstawowego zakresu ochrony.

 2. Które nieruchomości są najtańsze do ubezpieczenia?

  Najmniej kosztuje ubezpieczenie tanich i niewielkich mieszkań, które mają bezszkodową historię ubezpieczenia, znajdują się w mało prestiżowych lokalizacjach, na pośrednich kondygnacjach.

 3. Co sprawia, że ubezpieczenie mieszkania może być tańsze?

  Na zakupie polisy mieszkaniowej zaoszczędzisz, jeśli posiadasz własne zabezpieczenia antywłamaniowe (dotyczy ryzyka kradzieży), bezszkodową historię ubezpieczenia i niepalną konstrukcję budynku. Warto też korzystać z sezonowych promocji, a także porównywać ze sobą oferty od konkurencyjnych towarzystw – różnice mogą sięgać nawet kilkuset złotych w skali roku.

 4. Czy polisy mieszkaniowe podrożały?

  Koszt ubezpieczenia nieruchomości, w dużej mierze, zależy od jej wartości rynkowej, a więc wraz ze wzrostem cen mieszkań drożeją też polisy. Nadal są to jednak jedne z najtańszych produktów ubezpieczeniowych, które można kupić nawet za 100 zł w skali roku.

 5. Czy ubezpieczenie domu jest droższe od ubezpieczenia mieszkania?

  Na koszt polisy mieszkaniowej wpływają głównie dwa czynniki: zakres ubezpieczenia oraz wartość przedmiotu ubezpieczenia. Jako że domy są najczęściej droższe od mieszkań, wyższe są też koszty ich ubezpieczenia.

 6. Co wpływa na wysokość składki ubezpieczeniowej?

  Najczęściej wskazuje się na dwa kluczowe czynniki: wybrany zakres ochrony oraz wartość nieruchomości, która ma być ubezpieczona. Nie bez znaczenia jest też polityka cenowa danego towarzystwa, co sprawia, że identyczny produkt u każdego ubezpieczyciela ma nieco inną cenę. Do tego dochodzą takie czynniki, jak: palność konstrukcji, zabezpieczenia własne, ubezpieczenie wyposażenia, sezonowe promocje, rodzaj budownictwa, kondygnacja czy forma własności.

 7. Które polisy mieszkaniowe są najtańsze?

  Najczęściej są to polisy mieszkaniowe dedykowane najemcom (lokatorom), gdzie przedmiotem ubezpieczenia jest głównie wyposażenie, a nie mury i elementy stałe, które mają zdecydowanie większą wartość.

Autor

Redakcja

Nasza wiedza pozwala dostarczać treści sprawdzone i najwyższej jakości. Nasi redaktorzy są łącznikiem między agentami ubezpieczeniowymi a osobami zainteresowanymi polisą. Dzięki nam możesz dowiedzieć się jak zaoszczędzić na zakupie ubezpieczenia i poznasz wszystkie tajniki produktów polisowych i finansowych.

Oceń artykuł

Średnia ocena: 0.00

Głosów: 0

Dziękujemy za oddanie głosu.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.