Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
Zamknij

Ubezpieczenie mieszkania - jakie dokumenty będą potrzebne?

Redakcja 23.12.2021
Ubezpieczenie mieszkania - jakie dokumenty będą potrzebne?
Strona główna
/
Blog
/
Ubezpieczenie mieszkania - jakie dokumenty będą potrzebne?
Towarzystwa ubezpieczeniowe starają się maksymalnie uprościć sprzedaż polis, co ułatwia Internet. Wyjaśniamy, jakie dokumenty do ubezpieczenia mieszkania są potrzebne i jak w szczegółach wyglądają wszystkie sprawy proceduralne.

Jeśli chcemy zawrzeć umowę ubezpieczenia dla nieruchomości, musimy uzupełnić kilka danych. Cały proces polega na wypełnieniu formularza online i wybranie jednej z zaproponowanych polis, a następnie opłacenie składki przelewem. W innych sytuacjach towarzystwo ubezpieczeń będzie wymagało przedłożenia kompletu określonych dokumentów.

Poniżej analizujemy typowe sytuacje na różnych etapach:

 • zawarcia umowy,
 • zmiany warunków umowy,
 • zgłoszenia szkody,
 • wypłaty odszkodowania,
 • rezygnacji z ubezpieczenia.

 

PAMIĘTAJ!
Najważniejszym dokumentem w polisie mieszkaniowej jest regulamin, czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Dokument OWU jest inny dla każdej polisy. To źródło wiedzy o produkcie zarówno przed, jak i po jego zakupie. Z regulaminu dowiemy się m.in. co jest przedmiotem ubezpieczenia, do jakiego limitu otrzymamy odszkodowanie i w jakich sytuacjach nie będziemy mogli liczyć na pieniądze z polisy.

 

Czym są ubezpieczenia majątkowe?

Ubezpieczenia majątkowe zaliczają się do szerszego działu ubezpieczeń gospodarczych. Mają one swoją podstawę prawną w kodeksie cywilnym, konkretnie w artykułach 821-828.

Przedmiotem ubezpieczenia majątkowego jest właściwie każdy interes o charakterze majątkowym, jeśli nie jest on sprzeczny z przepisami prawnymi i jeśli możliwy jest do wyrażenia w wartości pieniężnej.

Innymi słowy, ubezpieczenie majątkowe dotyczy tylko mienia oraz odpowiedzialności cywilnej (OC). Takie ubezpieczenie ma więc swój przedmiot, a nie podmiot (podmiot obecny jest natomiast w ubezpieczeniach osobowych).

 

Ubezpieczenia majątkowe – rodzaje ubezpieczeń

W ramach ubezpieczeń majątkowych można wyodrębnić dwie główne podkategorie, są to:

 • ubezpieczenie mienia, czyli głównie polisy mieszkaniowe oraz ubezpieczenia autocasco (AC);
 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, jak chociażby OC kierowcy lub OC w życiu prywatnym występujące jako rozszerzenie polisy mieszkaniowej.

Ubezpieczenie mienia nabywa się po to, żeby zabezpieczyć finansowo części składowe majątku. Chroni się je przed szkodami wynikłymi ze zdarzeń losowych (ogień, zalanie, eksplozja, upadek drzewa lub masztu, itd.) oraz z działania osób trzecich, np. wandali lub złodziei.

OC jest trochę bardziej specyficznym rodzajem ubezpieczenia. Jego celem jest zabezpieczenie przed skutkami finansowymi strat, jakie ubezpieczony wyrządził osobom trzecim. Dotyczy to zarówno majątku tych osób, jak i zdrowia. Ubezpieczenie odpowiedzialności przydaje się w licznych codziennych sytuacjach, chociażby przy zalaniu lokalu sąsiada, stłuczce drogowej czy pogryzieniu przechodnia przez naszego pupila. Rekompensata finansowa z OC jest przekazywana bezpośrednio na konto poszkodowanego, a nie osoby ubezpieczonej.

Występują zarówno obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe, jak i dobrowolne. Najlepszym przykładem polisy, którą musimy wykupić, jest OC dla kierowców. Kolejnym tego typu produktem jest ubezpieczenie dla właścicieli gospodarstw rolnych, które mają powierzchnię większą od 1 hektara. Wśród dobrowolnych ubezpieczeń majątkowych znajdują się autocasco oraz większa część ubezpieczeń nieruchomości.

Warto jeszcze wspomnieć o polisie mieszkaniowej dla osób kupujących mieszkanie lub dom w oparciu o kredyt hipoteczny. W tym konkretnym przypadku obowiązek posiadania takiego produktu wynika nie z odgórnych przepisów prawnych, ale z wymogów stawianych przez pożyczkodawcę. Banki, chcąc dodatkowo zabezpieczyć swoją inwestycję, standardowo uzależniają udzielenie kredytu od posiadania polisy mieszkaniowej.

 

Jakie dokumenty do zakupu ubezpieczenia mieszkania? 

Współcześnie większość polis mieszkaniowych nabywana jest online, a przy takiej transakcji najczęściej nie są wymagane żadne dokumenty. Wystarczy tylko wypełnić odpowiedni formularz w Internecie, a później opłacić składkę i właściwie od ręki nasza nieruchomość jest chroniona z polisy.

Weryfikacja danych zadeklarowanych przez nas w formularzu następuje dopiero po wystąpieniu szkody – wówczas towarzystwo wysyła do nas swojego przedstawiciela, żeby ten oszacował straty. Wyjątkiem od tej reguły są specyficzne rodzaje mienia, głównie mienia ruchomego, jak dzieła sztuki czy przedmioty kolekcjonerskie. Włączenie ich w polisę wymaga wyceny przeprowadzonej przez rzeczoznawcę, a koszt tej usługi jest pokrywany przez osobę chcącą się ubezpieczyć.

 

Jakie dokumenty do zmiany warunków ubezpieczenia mieszkania?

Podczas obowiązywania ubezpieczenia nieruchomości możliwa jest zmiana jego warunków. W sytuacjach takich, jak zakup cennego mienia do domu albo zmiana sytuacji na rynku nieruchomości, jest to nawet wskazane.

Wystarczy skontaktować się z pracownikiem towarzystwa, np. telefonicznie lub mailem, w celu podwyższenia sum ubezpieczenia, czyli doubezpieczenia. Formalnie będzie się to wiązało tylko z podpisaniem właściwej zgody. W przypadku innych zmian, jakie chcemy wprowadzić do obowiązującej polisy, czyli chociażby nabycia kolejnego rozszerzenia, procedura wygląda podobnie.

 

Jakie dokumenty w polisie do kredytu hipotecznego z cesją na bank?

Przy kredycie hipotecznym standardową procedurą jest zakup polisy mieszkaniowej przez kredytobiorcę. Można to zrobić na dwa sposoby: nabyć ubezpieczenie w banku w pakiecie z pożyczką lub samodzielnie znaleźć polisę.

Jeśli wybierzemy wariant zakupu ubezpieczenia w banku, w załatwieniu wszystkich niezbędnych formalności pomoże nam jego pracownik, a całą sprawę załatwimy na miejscu.

Jeśli zdecydujemy się na zakup polisy samodzielnie – bo np. znaleźliśmy lepszą ofertę cenową – wystarczy, że przedłożymy w banku dowód zawarcia umowy z towarzystwem, a później scedujemy ją na kredytodawcę, bo taki jest wymóg.

 

Jakie dokumenty do zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi? 

Standardowo na zgłoszenie szkody mamy od 3 do 7 dni roboczych od momentu, w którym ją wykryjemy. Warto jednak zawczasu sprawdzić w OWU polisy, ile mamy na to czasu, bo przekroczenie terminu może poskutkować utratą prawa do odszkodowania.

Mamy kilka sposobów na zgłoszenie szkody i wszystkie one mają jednakową moc prawną. Najprościej jest chyba wypełnić specjalny formularz na stronie internetowej towarzystwa, ale równie dobrze informację możemy przekazać telefonicznie, SMS-em, mailem, listownie czy bezpośrednio w placówce ubezpieczyciela.

Może się zdarzyć, że towarzystwo uzna, że odszkodowanie nam nie przysługuje lub zaniży jego wysokość. Wówczas możemy odwołać się od tej decyzji, a jeśli nie przyniesie to skutku, skorzystać z drogi sądowej.

 

Jakie dokumenty do wypłaty odszkodowania?

Każdą zgłoszoną szkodę będziemy musieli odpowiednio udokumentować. Towarzystwo ma prawo poprosić nas o dostarczenie następujących dokumentów:

 • protokół z interwencji służb, np. od policji czy straży pożarnej;
 • kopię zawiadomienia od wszczętym postępowaniu;
 • wszystkie dokumenty potwierdzające posiadanie przez nas mienia, którego dotyczy szkoda, czyli np. paragony czy faktury;
 • kosztorysy dotyczące zabezpieczenia i ratowania majątku;
 • kosztorys odnoszący się do usunięcia pozostałości po zniszczonym mieniu.

Kiedy miejsce ubezpieczenia będzie już bezpieczne i zapanujemy na rozprzestrzenianiem się szkody, powinniśmy udokumentować zniszczenia, np. poprzez nakręcenie filmu video lub wykonanie fotografii – taka dokumentacja może ułatwić nam uzyskanie odszkodowania.

 

Jakie dokumenty do rezygnacji z polisy mieszkaniowej?

Nieruchomości najczęściej ubezpiecza się na rok, a później przedłuża polisę, zmienia jej warunki lub korzysta z oferty innego ubezpieczyciela. Przy tego typu działaniach formalności są raczej minimalne.

Nieco bardziej wymagająca jest procedura odstąpienia od umowy polisowej. W tym celu należy złożyć specjalny wniosek i odręcznie go podpisać oraz sformułować pisemną prośbę o zwrócenie niewykorzystanej części składki ubezpieczeniowej – trzeba tam zawrzeć informację, w jakiej formie ma nastąpić zwrot, czyli np. podać numer konta do przelewu pieniędzy.

 

Jakie informacje podać w celu otrzymania oferty ubezpieczenia mieszkania?

W polisach mieszkaniowych wysokość składki ustala się indywidualnie, biorąc pod uwagę szereg różnych czynników odnoszących się bezpośrednio do nieruchomości, lokatorów czy historii ubezpieczenia. Trzeba też zdecydować się na formułę polisy (wariant All Risks lub od ryzyk nazwanych) oraz wybrać interesujące nas rozszerzenia. Dopiero po przekazaniu tych danych możliwe jest precyzyjne ustalenie składki ubezpieczeniowej.

Z perspektywy towarzystwa istotne są parametry nieruchomości, czyli m. in.: metraż, lokalizacja, rodzaj budownictwa, kondygnacja, wiek budynku czy rodzaj konstrukcji (jej odporność na ogień). Ważne są też kwestie formalno-prawne, jak własność, najem czy prowadzona w lokalu działalność gospodarcza. Podać trzeba też liczbę i wiek (chodzi o pełnoletniość) lokatorów czy liczbę i skalę szkód z ostatnich lat.

Dla obliczenia składki kluczowe znaczenie mają sumy ubezpieczenia, czyli wartości mienia, które chcemy objąć ochroną z polisy. Ustala się je osobno dla murów, elementów stałych, ruchomości domowych i OC w życiu prywatnym.

Podstawowa polisa mieszkaniowa chroni mury i ewentualnie elementy stałe. Można w nią włączyć mienie ruchome, przedmioty specjalne, zabudowania na posesji (np. garaż wolnostojący) oraz poza nią (np. dom letniskowy). Poza tym istnieje jeszcze szereg innych dodatków, jak powódź, stłuczenie przedmiotów szklanych, OC w życiu prywatnym, kradzież z włamaniem czy pakiet Home Assistance. Polisy można modyfikować do potrzeb, swobodnie wybierając te rozwiązania, które nam najbardziej odpowiadają. Dopiero po skomponowaniu ubezpieczenia można ustalić jego wartość.

Lista parametrów, jakie trzeba wpisać w formularzu online wydaje się może długa, jednak w praktyce uzupełnienie wszystkich pól zajmie dosłownie kilka minut, o ile posiadamy pełną wiedzę o nieruchomości i wiemy, jaki wariant polisy nas interesuje.

Informacje niezbędne do nabycia ubezpieczenia nieruchomości

Specyfikacja nieruchomości

Informacje formalno-prawne

Specyfikacja polisy

 • rodzaj nieruchomości (mieszkanie, dom, gospodarstwo rolne);
 • kondygnacja (ostatnia, parter, pośrednia);
 • wiek budynku;
 • powierzchnia w mkw.;
 • czy lokal będzie zamieszkany na stałe;
 • lokalizacja (miejscowość, adres).
 • forma własności;
 • liczba i wiek lokatorów;
 • działalność gospodarcza;
 • najem;
 • cesja na bank (przy kredycie hipotecznym);
 • liczba i skala szkód z ostatnich lat;
 • wybrany okres ubezpieczenia.
 • przedmiot ubezpieczenia (mury, stałe elementy, mienie ruchome);
 • wybrane rozszerzenia (kradzież z włamaniem, powódź, OC, Home Assistance, itd.)
 • sumy ubezpieczenia (osobno dla murów, elementów stałych i ruchomości).

Tabela 1. Źródło: na podstawie kalkulatora na ubezpieczeniemieszkania.pl.

 

Gdzie kupić ubezpieczenie mieszkania?

W Polsce działa kilkadziesiąt towarzystw oferujących ubezpieczenia nieruchomości, a każde z nich ma nieco inną ofertę. Różnice widoczne są na różnych poziomach i mogą odnosić się chociażby do ceny, wariantu polisy (All Risks lub dla ryzyka nazwanych), liczby ryzyk w podstawie i dostępnych rozszerzeń, unikatowych dodatków, wyłączeń i limitów odpowiedzialności czy definicji poszczególnych zdarzeń.

Jest w czym wybierać i z pewnością warto porównywać ze sobą konkurencyjne oferty, żeby znaleźć produkt dopasowany do indywidualnych potrzeb i jednocześnie będący w optymalnej cenie. W tym calu najlepiej skorzystać z kalkulatora ubezpieczeń, z poziomu którego można bezpośrednio przejść do zakupu drogą elektroniczną.

 

Polisę dla nieruchomości warto dobrać pod kątem zawartości, jak i ceny. Jeśli chcesz posiadać kompleksowe ubezpieczenie, pamiętaj o wykupieniu dodatków, np. wyposażenia mieszkania czy domu. Taka ochrona przyda się w razie pożaru, zalania czy kradzieży i kosztuje niewiele. A jeśli nie chcesz przepłacać za ten sam lub podobny produkt, sprawdź wysokość składki dla Twojej nieruchomości w naszym kalkulatorze polis mieszkaniowychW 3 minuty porównasz ceny 18 towarzystw w 1 miejscu i znajdziesz najkorzystniejszą ofertę dla Twojej nieruchomości.

To warto wiedzieć

1. Przy zakupie sytandardowej polisy online nie są wymagane żadne dokumenty 

2. Jeśli ubezpieczamy specjalne przedmioty, wtedy TU może poprosić o zlecenie ich wyceny

3. Każdą szkodę należy odpowiednio udokumentować za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

4. Do zmiany warunków umowy, czyli np. wysokości sum ubezpieczenia czy poszerzenia jej o jakiś dodatek, wystarczy podpisanie aneksu

FAQ – najczęściej zadawane pytania o dokumenty do ubezpieczenia mieszkania

 1. Jakich dokumentów potrzebuję, żeby zmienić warunki polisy?

  Do zmiany warunków umowy, czyli np. wysokości sum ubezpieczenia czy poszerzenia jej o jakiś dodatek, wystarczy podpisanie aneksu, który przedłoży nam pracownik towarzystwa oraz ewentualnie dopłacenie różnicy w składce. Tego typu modyfikacje nie są praktycznie żadnym problemem.

 2. O czym pamiętać w trakcie trwania ubezpieczenia nieruchomości?

  W trakcie okresu ubezpieczeniowego warto zbierać dokumenty potwierdzające zakup mienia, czyli paragony, faktury i rachunki. Do tego dodajmy jeszcze zaświadczenia o przebytych przeglądach okresowych. Takie dokumenty mogą okazać się przydatne po szkodzie, kiedy będziemy musieli potwierdzić wartość zniszczonego mienia lub udowodnić, że nieruchomość przeszła wszystkie wymagane prawem kontrole.

 3. Czy właściciel i najemca muszą przedstawić te same dokumenty?

  Nie tylko właściciele nieruchomości, ale również najemcy mogą wykupić polisę mieszkaniową. W obu przypadkach, jeśli sprzedaż następuje drogą elektroniczną, raczej nie ma konieczności przedkładania jakichkolwiek dokumentów. Jeśli jednak zajdzie taka potrzeba, wystarczy akt własności lub umowa najmu.

 4. Kiedy towarzystwo będzie wymagało dopełnienia dodatkowych formalności?

  Takie sytuacje mogą mieć miejsce przy ubezpieczaniu mienia o specyficznym charakterze (np. niektóre dzieła sztuki) lub bardzo kosztownego, co odnosi się zarówno do nieruchomości, jak i mienia ruchomego (przedmioty specjalne). Wówczas konieczny będzie kontakt z rzeczoznawcą w celu wystawienia ekspertyzy.

 5. Jakie dokumenty będą potrzebne po szkodzie?

  Po zaistnieniu szkody towarzystwo może od nas wymagać protokołów z interwencji służb, dokumentów potwierdzających wartość zniszczonego mienia (rachunki, faktury, paragony) czy zaświadczeń o przebytych przeglądach technicznych.

Autor

Redakcja

Nasza wiedza pozwala dostarczać treści sprawdzone i najwyższej jakości. Nasi redaktorzy są łącznikiem między agentami ubezpieczeniowymi a osobami zainteresowanymi polisą. Dzięki nam możesz dowiedzieć się jak zaoszczędzić na zakupie ubezpieczenia i poznasz wszystkie tajniki produktów polisowych i finansowych.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.