CUR_URL:https://www.ubezpieczeniemieszkania.pl/blog/ubezpieczenie-roweru Jak kupić ubezpieczenie dla roweru?
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
Zamknij

Ubezpieczenie roweru

Redakcja 30.03.2022
Ubezpieczenie roweru
Strona główna
/
Blog
/
Ubezpieczenie roweru
Zniszczenie lub kradzież roweru to strata minimum kilkuset złotych, a dla wielu to również spore utrudnienie komunikacyjne. Z tego powodu warto pomyśleć o polisie dla jednośladu. Wyjaśniamy w szczegółach, na czym polega ubezpieczenie roweru, ile kosztuje i gdzie je można kupić.

Najtańsze polisy dedykowane rowerzystom kosztują kilkadziesiąt złotych. Mają one jednak ograniczony zakres ochrony i raczej krótki czas obowiązywania. Droższe oferty oscylują w granicach 200-300 zł w skali roku, ale można również znaleźć produkty o szerokim zakresie ochrony, których ceny to około 500 zł rocznie. Rower można też chronić z polisy mieszkaniowej, ale pod pewnymi warunkami.

 

Co oznacza rower dla ubezpieczyciela?

W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia próżno szukać definicji roweru. Można więc założyć, że dla ubezpieczycieli to pojęcie jest oczywiste i nie wymaga dodatkowych wyjaśnień. Idąc dalej, można również domniemywać (OWU tego nie wyklucza), że w ramach polisy mieszkaniowej można ubezpieczyć każdy rodzaj roweru, czyli również rower elektryczny, rowerek dziecięcy czy stacjonarny rower treningowy. Wyłączone z ochrony mogą być jedynie motorowery oraz rowery wodne. Dla pewności warto jednak dopytać się bezpośrednio u ubezpieczyciela, czy posiadany przez nas sprzęt może zostać ubezpieczony.

Z dedykowanymi polisami sprawa jest prostsza, ponieważ ubezpieczyciele podają dokładnie, jakie rowery można ubezpieczyć. Najczęściej są to klasyczne jednoślady oraz rowery elektryczne. Co oczywiste, wersje stacjonarne oraz wodne są wyłączone z ochrony, motorowery również.

 

Jak ubezpieczyć rower?

Rower można ubezpieczyć albo w ramach polisy dedykowanej, czyli samodzielnie, albo w pakiecie z ubezpieczeniem nieruchomości, gdzie jednoślad jest drobnym elementem chronionego mienia.

W polisach mieszkaniowych rowery są zaliczane do szerokiej kategorii mienia ruchomego, a je można włączyć w ochronę dopiero po wykupieniu stosownego rozszerzenia. Sprzęt będzie wówczas chroniony przed tymi samymi ryzykami, co nieruchomość oraz jej wyposażenie. Dodajmy, że ochrona może dotyczyć także części zapasowych do roweru i innych akcesoriów rowerzysty, czyli np. kasku, ubrań sportowych czy obuwia – wszystkie te przedmioty przynależą do ruchomości domowych.

Polisy dedykowane właścicielom rowerów mają zróżnicowany zakres ochrony. Towarzystwa też często dają swoim klientom możliwość wyboru spośród kilku różnych pakietów. Generalnie ochrona z takiego ubezpieczenia może obejmować następujące elementy:

 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) rowerzysty – odnosi się do uszkodzeń ciała (czasem również śmierci), jakie miały miejsce podczas użytkowania roweru; może dotyczyć nie tylko właściciela roweru, ale również każdej innej osoby, która doznała wypadku podczas użytkowania ubezpieczonego sprzętu;
 • OC rowerzysty – z tej puli pokrywa się szkody wyrządzone nieumyślnie na zdrowiu oraz mieniu osób trzecich, jeśli powstały one w skutek użytkowania roweru;
 • assistance rowerowy – produkt analogiczny do assistance kierowców; ogólnie jest to wsparcie po wypadku lub uszkodzeniu roweru, w ramach którego rowerzysta może liczyć np. na zapewnienie transportu do najbliższego serwisu lub domu czy też wymianę opony w miejscu jej uszkodzenia;
 • casco rowerowe – zapewnia rekompensatę finansową za zniszczenie bądź kradzież roweru; może odnosić się do zdarzeń losowych, wypadków, rozbojów, kradzieży czy akcji ratowniczych; jest to odpowiednik samochodowego autocasco;
 • ubezpieczenie bagażu podróżnego przewożonego na rowerze od kradzieży oraz zniszczenia w skutek zdarzenia losowego.

Oferty poszczególnych towarzystw mogą różnić się pod wieloma względami, np. odnośnie limitów odpowiedzialności, wieku ubezpieczonego (niektóre towarzystwa wprowadzają pewne ograniczenia), usług wchodzących w zakres poszczególnych pakietów czy też okoliczności, w jakich można nabyć produkt (np. PZU ma ofertę dedykowaną wyłącznie osobom kupującym rowery na portalu Allegro).
 

Od czego polisa mieszkaniowa chroni rower?

Ochrona roweru w ramach polisy mieszkaniowej może obejmować zdarzenia losowe, ryzyka kradzieżowe, dewastację oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC). Dla rowerzystów przydatne mogą okazać się również rozszerzone pakiety Home Assistance.

Ubezpieczenie nieruchomości może zawierać od dosłownie kilku do ponad trzydziestu zdarzeń losowych. Wśród nich znajdują się m. in.: pożar, eksplozja, implozja, uderzenie pojazdu mechanicznego (w miejscu ubezpieczenia), upadek drzew i masztów, katastrofa lotnicza czy powódź. Część z tych ryzyk znajduje się w podstawie, np. pożar, a część trzeba dokupić jako rozszerzenia, np. powódź.  

Wśród ryzyk kradzieżowych, które mogą dotyczyć mienia ruchomego, w tym roweru, wyróżniamy:

 • kradzież z włamaniem – ma miejsce na obszarze ubezpieczonej nieruchomości, kiedy złodziej pozostawia po sobie wyraźne ślady swojej obecności w postaci np. zbitej szyby, wyłamanych drzwi czy zniszczonego zamka;
 • kradzież z zwykła – również odbywa się na obszarze ubezpieczonego domu lub mieszkania, ale w tym przypadku brak jest wyraźnych śladów obecności złodzieja, co oznacza, że dostał się on do środka np. przez uchylone okno lub otwarte drzwi;
 • rabunek – dochodzi do niego poza miejscem ubezpieczenia, czyli np. na ulicy czy w środkach komunikacji publicznej; w trakcie zdarzenia musi dojść do użycia siły lub groźby jej użycia; zasięg terytorialny może odnosić się do Polski, Europy lub całego świata; w tej kategorii zdarzeń nie mieści się np. kradzież roweru przypiętego pod sklepem.

Wszystkie wymienione ryzyka kradzieżowe dostępne są jako rozszerzenia polisy mieszkaniowej. Kradzież z włamaniem jest standardowym dodatkiem, które jest oferowane przez wszystkie towarzystwa. Kradzież zwykła oraz rabunek występują nieco rzadziej i mają pewne ograniczenia, np. dotyczące limitów odpowiedzialności.

Rower oraz pozostałe wyposażenie mieszkania można także ubezpieczyć od dewastacji, czyli celowego zniszczenia przez osoby trzecie, które odbywa się w miejscu ubezpieczenia.

OC w życiu prywatnym zabezpiecza nas finansowo przed szkodami, jakie wyrządzimy osobom trzecim, podczas m. in. rekreacyjnej jazdy rowerem (wyłączony jest udział w zawodach czy też wyczynowe uprawianie sportu).

Pakiet Home Assistance może zawierać cenne dla rowerzystów usługi, takie jak chociażby serwis rowerowy czy infolinia tematyczna.

 

Ile kosztuje ubezpieczenie roweru z polisy mieszkaniowej?

Obliczyliśmy, jakie są koszty ubezpieczenia roweru w ramach polisy mieszkaniowej. Przyjęliśmy, że ochrona ma dotyczyć murów, elementów stałych oraz ruchomości domowych (do których zalicza się rower) przed zdarzeniami losowymi oraz kradzieżą z włamaniem plus OC w życiu prywatnym. Kalkulację przeprowadziliśmy dla konkretnej nieruchomości: mieszkania we Wrocławiu o powierzchni 80 mkw., które jest warte 750 000 zł i w którym znajduje się mienie ruchome o łącznej wartości 50 000 zł.

Średni koszt opisanej polisy to 628 zł. Stawki rozpoczynają się od 361 zł, a kończą na 1005 zł. Wszystkie stawki dotyczą roku obowiązywania umowy polisowej.

Na wysokość składki w polisie mieszkaniowej wpływają głównie dwa czynniki: wartość ubezpieczonego mienia oraz zakres ochrony, czyli liczba ryzyk w podstawie oraz rozszerzeń. Większość rowerów kosztuje kilka tysięcy złotych, co stanowi ułamek wartość całego majątku, dla którego przeprowadzona została kalkulacja

wyjaśnia Michał Ratajczak, ekspert ubezpieczeniemieszkania.pl

Zaznaczmy, że przyjęty przez nas zakres ochrony chroni rower głównie w miejscu ubezpieczenia oraz zabezpiecza nas przed szkodami, jakie możemy wyrządzić osobom trzecim podczas jazdy. Żeby zapewnić sobie szerszą ochronę poza mieszkaniem, trzeba jeszcze dokupić rozszerzenie w postaci rabunku.

Ubezpieczenie roweru z polisy mieszkaniowej – porównanie ofert

Ubezpieczyciel

ochrona z OC w życiu prywatnym na rower

Roczna składka

Generali

50 000 zł

361 zł

Proama

60 000 zł

362 zł

Europa

50 000 zł

475 zł

Link4

50 000 zł

666 zł

Benefia

50 000 zł

901 zł

Inter Polska

50 000 zł

1005 zł

Tabela 1. Źródło: ubezpieczeniemieszkania.pl (stan na: 25.03.2022 r.). W tabeli uwzględniliśmy wyłącznie najtańsze oferty od poszczególnych towarzystw.

 

Ile kosztuje dedykowana polisa na rower?

Oferty dedykowane rowerzystom posiadają m. in. Nationale-Nederlanden, PZU, TU Europa czy Europ Assistance. Trudno precyzyjnie wskazać, ile kosztuje takie ubezpieczenie, ponieważ nie istnieją kalkulatory pozwalające w sensowny sposób porównać ze sobą oferty poszczególnych towarzystw, a ceny zależne są od wielu zróżnicowanych czynników, m. in. od:

 • liczby i charakteru elementów składających się na zakres ochrony (casco, OC rowerzysty, assistance, NNW, etc.);
 • wartości roweru – najtańsze jednoślady są warte kilkaset złotych, a ceny najdroższych potrafią dochodzić do kilkudziesięciu tysięcy złotych;
 • limitów odpowiedzialności za poszczególne zdarzenia;
 • charakteru i liczby usług w poszczególnych pakietach, np. w assistance;
 • okresu ubezpieczenia – polisę dla roweru można wykupić nawet na kilka miesięcy (sezon rowerowy), w odróżnieniu np. od polis mieszkaniowych, gdzie produkty standardowo sprzedawane są na rok;
 • zasięgu terytorialnego – ubezpieczenie może obejmować tylko Polskę, Europę, cały świat.

Najtańsze polisy dedykowane rowerzystom kosztują kilkadziesiąt złotych. Mają one jednak ograniczony zakres ochrony i raczej krótki czas obowiązywania. Droższe oferty oscylują w granicach 200-300 zł w skali roku, ale można również znaleźć produkty o szerokim zakresie ochrony, których ceny to około 500 zł rocznie.

 

Kiedy ubezpieczenie roweru nie działa?

Wśród ograniczeń, które możemy spotkać w polisach mieszkaniowych i które odnoszą się do rowerów, można wymienić m. in.:

 • szkody spowodowane podczas profesjonalnego uprawiania sportu (dotyczy OC w życiu prywatnym);
 • kradzież roweru z niektórych miejsc, np. kiedy jednoślad jest przypięty przed blokiem lub znajduje się na niezabezpieczonym balkonie;
 • niewłaściwie użytkowanie sprzętu;
 • szkody powstałe podczas działania pod wpływem używek;
 • szkody powstałe na obszarze, którego nie dotyczy polisa – np. wtedy, kiedy ochrona przed rabunkiem obowiązuje tylko na obszarze Polski, a rower skradziono za granicą;
 • zniszczenia powstałe przez rażące niedbalstwo oraz w skutek celowych działań ubezpieczonego;
 • działania wojenne i akty terrorystyczne.

Każde towarzystwo ma nieco inną listę wyłączeń odpowiedzialności oraz pozostałych ograniczeń. Warto więc zawsze szczegółowo zapoznać się z tymi informacjami, a znajdziemy je w OWU polisy.

 

Gdzie kupić ubezpieczenie roweru?

Rower jako ruchomość można ubezpieczyć praktycznie z każdej polisy mieszkaniowej, a więc do wyboru mamy kilkadziesiąt towarzystw. Oferty warto porównać ze sobą nie tylko pod kątem tego, jaką ochronę zapewniają rowerowi, ale również jak chronią pozostałe mienie. Jeśli decydujemy się na zakupienie polisy mieszkaniowej, warto byłoby zadbać o jak najlepsze zabezpieczenie całej nieruchomości wraz z wyposażeniem. W przypadku polis dedykowanych rowerzystom wybór jest nieco ograniczony, ale z pewnością uda nam się znaleźć ofertę, która spełni nasze oczekiwania i którą będziemy mogli dopasować do indywidualnych potrzeb

Pamiętajmy też, że zróżnicowanie cenowe w polisach mieszkaniowych bywa naprawdę spore. Warto więc zestawić ze sobą większa liczbę ofert dla tego samego produktu, a w tym nieodzowny jest kalkulator ubezpieczeń. Dzięki niemu zaoszczędzimy sporo czasu i niemało pieniędzy.

To warto wiedzieć

1. Rower jako ruchomość można ubezpieczyć praktycznie z każdej polisy mieszkaniowej

2. Oferty dedykowane rowerzystom posiadają m. in. Nationale-Nederlanden, PZU, TU Europa czy Europ Assistance

3. Rower oraz pozostałe wyposażenie mieszkania można ubezpieczyć od kradzieży w wyniku rabunku

4. Na terenie ubezpieczonej nieruchomości rower podlega temu samemu zakresowi ochromy, co dom czy mieszkanie

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie roweru

 1. Czy polisa mieszkaniowa chroni też rower stacjonarny?

  Tak, jako ruchomości domowe, chociaż raczej nie znajdziemy ich na liście mienia ruchomego w OWU. Przyporządkowuje się je do ogólniejszej kategorii sprzętu sportowego bądź też po prostu rowerów.

 2. Czy ubezpieczę rower używany?

  W ramach polisy mieszkaniowej można ubezpieczyć praktycznie każdy rodzaj roweru. Używane jednoślady można więc bez problemu uwzględnić w polisie i objąć taką samą ochroną, jak inne przedmioty z kategorii ruchomości domowych.

 3. Czy mogę ubezpieczyć się na czas uczestnictwa w rajdzie rowerowym?

  W ubezpieczeniach nieruchomości tego typu sytuacje są raczej wyłączone z ochrony i dotyczy to również pakietu OC w życiu prywatnym. W polisach dedykowanych przeciwnie – możliwe jest wykupienie ochrony zarówno na czas amatorskich, jak i profesjonalnych zawodów. Taką ofertę znajdziemy chociażby w PZU.

 4. Czy dostanę odszkodowanie za kradzież roweru spod sklepu?

  Z polisy mieszkaniowej raczej nie otrzymamy odszkodowania za takie zdarzenie. W ubezpieczeniach stricte dla rowerzystów kradzież roweru przypiętego w miejscu publicznym jest uwzględniana.

 5. Czy polisa mieszkaniowa chroni rower przechowywany w garażu?

  Tak, ale garaż ten musi spełniać określone standardy, a polisy mieszkaniowa musi posiadać konkretne rozszerzenia (np. ruchomości domowe, kradzież z włamaniem, ruchomości znajdujące się w budynkach niemieszkalnych). Pomieszczenie, w którym przechowujemy rower, musi posiadać zabezpieczenia opisane w OWU polisy, czyli np. zamek w drzwiach o określonych parametrach. Z ochrony standardowo wyłączone są garaże blaszane, a co za tym idzie, również mienie ruchome, które tam trzymamy.

 6. Czy polisa mieszkaniowa chroni rower przechowywany w piwnicy?

  Tak, ale piwnica powinna spełniać minimalne standardy bezpieczeństwa, które są opisane w OWU polisy, czyli np. posiadać drzwi zamykane za zamek bądź kłódkę spełniające określone standardy techniczne.

Autor

Redakcja

Nasza wiedza pozwala dostarczać treści sprawdzone i najwyższej jakości. Nasi redaktorzy są łącznikiem między agentami ubezpieczeniowymi a osobami zainteresowanymi polisą. Dzięki nam możesz dowiedzieć się jak zaoszczędzić na zakupie ubezpieczenia i poznasz wszystkie tajniki produktów polisowych i finansowych.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.