Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
Zamknij

Biuro w mieszkaniu - ile kosztuje ubezpieczenie nieruchomości z działalnością gospodarczą?

Redakcja 18.05.2022
Biuro w mieszkaniu - ile kosztuje ubezpieczenie nieruchomości z działalnością gospodarczą?
Strona główna
/
Blog
/
Biuro w mieszkaniu - ile kosztuje ubezpieczenie nieruchomości z działalnością gospodarczą?
Ubezpieczenie nieruchomości z działalnością gospodarczą jest możliwe w wybranych towarzystwach. Wyjaśniamy, które mienie firmowe można włączyć w polisę mieszkaniową, na jakich zasadach i przy spełnieniu jakich warunków. Podajemy też przybliżony koszt takiego ubezpieczenia.

Z domu bąź mieszkania można prowadzić i jednoosobową firmę, jak również przedsiębiorstwo zatrudniające pracowników – wszystko zależy od specyfiki naszej działalności. Przestrzeń domową można nie tylko przekształcić na biuro, ale też wydzielić w niej miejsce na gabinet, magazyn czy punkt odbioru towarów. Często jest to rozwiązanie pozwalające zaoszczędzić czas i pieniądze. 

 

Działalność gospodarcza w mieszkaniu – co oznacza dla ubezpieczyciela?

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują polisy mieszkaniowe, w których można uwzględnić nie tylko mienie prywatne, ale i należące do firmy. Trzeba jednak rozróżnić dwie sytuacje: prowadzenie działalności gospodarczej z domu oraz zarejestrowanie tam działalności. Jeśli tylko formalnie nieruchomość jest siedzibą firmy, ale nie przechowujemy w niej majątku firmowego, nie ubezpieczymy go z polisy mieszkaniowej. 

Towarzystwa najchętniej ubezpieczają domy i mieszkania z działalnością gospodarczą, która ma związek z prowadzeniem różnego rodzaju usług – doradczych, finansowych, księgowych i innych o charakterze biurowym.

W tym miejscu trzeba wspomnieć jeszcze o pracy zdalnej świadczonej na rzecz naszego pracodawcy. Jeśli jesteśmy zatrudnieni w zewnętrznym przedsiębiorstwie, ale pracujemy z domu i wykorzystujemy do tego mienie należące do pracodawcy, np. komputer, to ubezpieczenie go z polisy mieszkaniowej jest już trudniejsze. Mienie firmowe (należące do naszej firmy, nazywane też często „przedmiotami do działalności gospodarczej”) i mienie służbowe dla towarzystw to dwa odrębne pojęcia. Tylko niewielki procent ubezpieczycieli pozwala włączyć mienie służbowe w ochronę, mienie firmowe już zdecydowanie więcej podmiotów.

 

Jak ubezpieczyć biuro w domu lub mieszkaniu?

Podstawowa polisa mieszkaniowa zapewnia ochronę murom oraz ewentualnie elementom stałym nieruchomości. Dodatkowe rodzaje mienia, w tym majątek firmy, można włączyć w ubezpieczenie dokupując stosowny dodatek. Nierzadko taka opcja jest dostępna tylko przy jednoczesnym poszerzeniu zakresu o ruchomości domowe.

WAŻNE!
Większość towarzystw stosuje zasadę, że żeby polisa mieszkaniowa mogła dotyczyć przedmiotów do działalności, działalność ta może być prowadzona na powierzchni, która stanowi maksymalnie 50% nieruchomości. 

Co istotne, przedmioty do działalności gospodarczej mogą być różnie definiowane przez poszczególne towarzystwa. Czasami ubezpieczyciele pod tym pojęciem rozumieją tylko urządzenia biurowe, a czasami również maszyny, produkty i innego typu akcesoria. 

 

Jakie mienie firmowe można ubezpieczyć z polisy mieszkaniowej?

Część towarzystw umożliwia włączenie w polisę mieszkaniową tylko sprzętu biurowego oraz mebli, ale zdarzają się ubezpieczyciele ze znacznie szerszą ofertą dla posiadaczy firm. Maszyny, narzędzia, magazynowane produkty, półprodukty, przedmioty należące do osób trzecich przechowywane w celu wykonania usługi (np. naprawy) czy nawet rzeczy osobiste pracowników – takie mienie bywa zaliczane do mienia firmowego.

Jeśli szukamy polisy mieszkaniowej, która pozwoli nam ubezpieczyć szerokie spektrum przedmiotów do działalności gospodarczej, przejrzyjmy dokładnie Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) interesujących nas ofert. To właśnie tam powinniśmy znaleźć szczegółową listę tych przedmiotów, a także warunki, na jakich można objąć je ochroną.

 

Od jakich ryzyk chroni ubezpieczenie działalności gospodarczej w mieszkaniu?

Zakres ochrony w polisie mieszkaniowej obejmuje ściany, stałe elementy (np. podłogę), jak i wyposażenie. Ryzyka to przede wszystkim zdarzenia losowe (np. pożar i zalanie) oraz kradzież z włamaniem, stłuczenie, assistance domowy, OC w życiu prywatnym czy NNW.

Właścicieli mieszkań z biurem powinny interesować te polisy, które oferują ubezpieczenie:

 • wyposażenia firmowego od zdarzeń losowych,
 • wyposażenia firmowego od kradzieży z włamaniem,
 • elementów stałych firmowych od zdarzeń losowych.

W ostatnim z wymienionych przypadków takim stałym elementem mogą być zabudowane meble w wydzielonym pomieszczeniu do prowadzenia działalności gospodarczej.

UWAGA!
Ubezpieczenie przedmiotów biurowych (stałych elementów czy mienia ruchomego) będzie wymagać wykupienia umowy dodatkowej do podstawy.

Ubezpieczenie mieszkania z biurem – ile kosztuje polisa?

Sprawdziliśmy, jaki jest koszt ubezpieczenia tego samego lokalu z mieniem firmowym i bez niego. Obliczenia przeprowadziliśmy dla 100-metrowego mieszkania o wartości 750 000 zł (wartość murów i elementów stałych). W pierwszej kalkulacji uwzględniliśmy tylko prywatne mienie ruchome o wartości 50 000 zł, w drugim przypadku dodaliśmy jeszcze majątek firmy wart dodatkowe 50 000 zł i założyliśmy, że mówimy o działalności biurowej na powierzchni mniejszej, niż połowa całej powierzchni lokalu. W obu przypadkach przyjęliśmy podstawowy katalog zagrożeń, czyli pożar oraz inne zdarzenia losowe.

Za ubezpieczenie mieszkania bez działalności gospodarczej zapłacimy od 343 zł do 521 zł, średnio 406 zł. Polisa uwzględniająca mienie firmowe kosztuje od 350 zł do 578 zł, a średni koszt w tym przypadku wynosi 460 zł. Wszystkie podane liczby odnoszą się do najczęściej wykupywanego okresu ubezpieczenia, czyli do roku obowiązywania polisy.

Polisa mieszkaniowa z mieniem firmowym jest tylko nieznacznie droższa od standardowego ubezpieczenia nieruchomości. W opisanym przypadku różnica w cenie wynosi dokładnie 54 zł w skali roku. Byłaby ona większa, gdyby majątek firmy miałby większą wartość. Wynika to z ogólnej zasady, która mówi, że im droższe mienie chcemy objąć ochroną, tym więcej za to zapłacimy

– wyjaśnia Michał Ratajczak, ekspert portalu ubezpieczeniemieszkania.pl.

Ubezpieczenie mieszkania z mieniem firmowym i bez – porównanie kosztów

TU

Polisa bez mienia firmowego

Polisa z mieniem firmowym

(+50 000 zł do SU ruchomości domowych)

Generali

343 zł

350 zł

Proama

354 zł

361 zł

Europa

362 zł

432 zł

Benefia

373 zł

508 zł

Link4

481 zł

533 zł

Inter Polska

521 zł

578 zł

Średnio:

406 zł

460 zł

Tabela 1. Źródło: ubezpieczeniemieszkania.pl (stan na: 18.05.2022 r.). W tabeli uwzględniliśmy tylko najtańsze oferty od poszczególnych towarzystw.

 

Ubezpieczenie mienia firmowego w mieszkaniu – na co uważać?

Nawet jeśli włączymy mienie firmowe w ochronę z polisy mieszkaniowej, to zakres tej ochrony nie będzie identyczny, jak w przypadku przedmiotów należących do zwykłych ruchomości domowych. Towarzystwa dla majątku przedsiębiorstwa często stosują dodatkowe wyłączenia i limity odpowiedzialności. Wśród przykładów takich ograniczeń można wymienić chociażby następujące sytuacje:

 • OC w życiu prywatnym nie odnosi się do szkód, które spowodowaliśmy w związku z prowadzeniem firmy;
 • niektóre usługi wchodzące w skład pakietu assistance nie odnoszą się do mienia firmowego, m. in. darmowe interwencje specjalistów od sprzętów RTV, PC czy AGD;
 •  ochrona przed dewastacją, graffiti i stłuczeniem przedmiotów szklanych nie obejmuje omawianego mienia (to wyłączenie stosuje m. in. Aviva);
 • pomoc prawna nie dotyczy zagadnień związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa (m. in. PZU);
 •  wyłączenie przedmiotów przyjętych do naprawy, wykonania usługi bądź przetworzenie w ramach działalności firmowej (np. Link4);
 • dane w formie cyfrowej wyłączone z ochrony;
 • polisa nie chroni przed atakami hakerów;
 • nie można ubezpieczyć budynku w budowie, jeśli prowadzimy w nim firmę (budowa rozumiana szeroko, również jako rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz większy remont);
 • wyłączenie szkód wynikłych z eksplozji, jeśli miała ona związek z prowadzeniem firmy (np. Proama);
 • wyłączone przedmioty do działalności trzymane w domku letniskowym (np. Aviva);
 • wyłączone przedmioty do działalności stomatologicznej (np. Aviva).

 

Gdzie kupię ubezpieczenie nieruchomości z działalnością gospodarczą?

Ubezpieczenie przedmiotów do działalności oferuje całkiem sporo towarzystw, m.in. wspomniane już tekście PZU, Aviva czy Link4. Zawsze jednak trzeba sprawdzić, czy proponowany dla tego mienia zakres ochrony nam odpowiada, czyli przede wszystkim dokładnie przejrzeć wyłączenia odpowiedzialności oraz sprawdzić przyjętą przez dany podmiot definicję przedmiotów do działalności.

Szukając produktu ubezpieczeniowego warto więc porównać ze sobą również proponowane stawki. Najlepiej to zrobić w naszym kalkulatorze polis mieszkaniowych, z poziomu którego płynnie przechodzi się do zakupu online. Trzeba tylko pamiętać, żeby przy odznaczaniu parametrów ubezpieczenia zaznaczyć, że w lokalu ma być prowadzona działalność gospodarcza o określonej specyfice (np. biurowa, handlowa, medyczna), a w sumach ubezpieczenia uwzględnić wartość mienia firmowego.

To warto wiedzieć

1. Przedmioty do działalności gospodarczej (mienie firmowe) można włączyć w polisę mieszkaniową jako dodatkowo płatne rozszerzenie
 
2. Mienie służbowe (należące do naszego pracodawcy) jest dla towarzystw czymś innym, niż mienie firmowe
 
3. Z polisy mieszkaniowej można ubezpieczyć nie tylko sprzęt biurowy i meble, ale również m. in. maszyny, produkty czy przedmioty osobiste pracowników
 
4. Dla mienia firmowego ubezpieczyciele stosują dodatkowe ograniczenia w postaci limitów i wyłączeń odpowiedzialności

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie nieruchomości z działalnością gospodarczą

 1. Czy każdy rodzaj działalności gospodarczej mogę prowadzić z domu?

  Przy niektórych rodzajach działalności konieczne jest spełnienie określonych wymagań technicznych, np. sanepidu, co może utrudnić prowadzenie firmy z domu lub całkowicie to uniemożliwić.

 2. Czy od prowadzenia działalności gospodarczej w domu trzeba zapłacić dodatkowy podatek?

  Przeznaczenie części pomieszczeń domowych na przestrzeń firmową skutkuje podwyższeniem podatku od nieruchomości, czyli opłaty naliczanej indywidualnie raz do roku.

 3. Czy prowadzenie firmy w domu trzeba zgłosić w spółdzielni mieszkaniowej?

  Nie musimy zgłaszać takiego faktu ani w spółdzielni, ani w wspólnocie mieszkaniowej – przepisy tego nie wymagają.

 4. Na jaką kwotę ubezpieczyć mienie firmowe?

  Majątek, zarówno prywatny, jak i firmowy, powinno się ubezpieczać na kwoty, które jak najlepiej oddają jego realną wartość. Zaniżenie lub zawyżenie tych wartości skutkuje niedoubezpieczeniem lub nadubezpieczeniem, które z kolei mogą łączyć się ze stratami finansowymi.

 5. Kiedy uzyskam odszkodowanie za mienie firmowe?

  Po zgłoszeniu szkody – na które mamy zazwyczaj od 3 do 7 dni – towarzystwo powinno wypłacić nam bezsporną część odszkodowania po maksymalnie 30 dniach. Sporna część rekompensaty trafi na nasze konto pod dodatkowych dwóch tygodniach.

 6. Czy mogę otrzymać zniżkę za ubezpieczenie firmy w domu?

  Firmy prowadzone w domu raczej nie mogą liczyć na zniżki za ubezpieczenie nieruchomości. Działalność gospodarcza w mieszkaniu daje jednak możliwość obniżenia kosztów na kilka innych sposobów.

Autor

Redakcja

Nasza wiedza pozwala dostarczać treści sprawdzone i najwyższej jakości. Nasi redaktorzy są łącznikiem między agentami ubezpieczeniowymi a osobami zainteresowanymi polisą. Dzięki nam możesz dowiedzieć się jak zaoszczędzić na zakupie ubezpieczenia i poznasz wszystkie tajniki produktów polisowych i finansowych.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.