CUR_URL:https://www.ubezpieczeniemieszkania.pl/blog/od-jakich-zdarzen-chroni-ubezpieczenie-oc OC mieszkania - jak działa i ile kosztuje?
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
Zamknij

Od jakich zdarzeń chroni ubezpieczenie OC mieszkania?

Redakcja 02.02.2023
Od jakich zdarzeń chroni ubezpieczenie OC mieszkania?
Strona główna
/
Blog
/
Od jakich zdarzeń chroni ubezpieczenie OC mieszkania?
OC mieszkaniowe, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, zapewni nam ochronę przed szkodami na mieniu i zdrowiu osób trzecich. Wyjaśniamy w szczegółach, na czym dokładnie polega ochrona z OC mieszkania, w jakich sytuacjach ma zastosowanie i ile trzeba za nią zapłacić.

OC w życiu prywatnym chroni na wypadek wyrządzenia szkody osobom trzecim zarówno w miejscach publicznych, jak też na terenie własnej nieruchomości. Dotyczy to ponadto sytuacji bez osobistego udziału, kiedy np. w wyniku oblodzenia chodnika przynależącego do naszej posesji przechodzień dozna uszczerbku na zdrowiu.

Co oznacza OC mieszkania?

Ubezpieczenie odpowiedzialności (OC) w życiu prywatnym zapewnia nam ochronę finansową na wypadek szkód wyrządzonych osobom trzecim, np. sąsiadom czy przychodniom. Chodzi tutaj o szkody na mieniu lub na zdrowiu, które powstały w wyniku naszych nieumyślnych działań, a nie celowych (te są wyłączone z ochrony) oraz miały miejsce poza życiem zawodowym.

OC mieszkania zabezpiecza finansowo na wypadek szkód, które wyrządzimy:

 • na mieniu lub zdrowiu osób trzecich,
 • nieumyślnie,
 • w ramach aktywności życia prywatnego (nie zawodowego),
 • w konkretnych sytuacjach,
 • na konkretnym obszarze, ale nie tylko w miejscu ubezpieczenia.

OC mieszkaniowe dotyczy nie tylko właściciela polisy, ale również pozostałych domowników (w tym dzieci), zwierząt domowych, a nawet pracowników takich, jak pomoc domowa czy opiekunka do dzieci.

Ubezpieczenie OC mieszkania działa nie tylko w miejscu ubezpieczenia, ale też np. w przestrzeni publicznej. Może obowiązywać tylko na obszarze Polski, ale też poza nim. Towarzystwa oferują różne zasięgi dla OC: kraj, Europa, Unia Europejska, cały świat lub cały świat z wyłączeniem określonych państw, np. USA i Kanady.

WAŻNE!
Ochrona w ramach OC mieszkania zaczyna działać wraz z wejściem w życie umowy polisowej i obowiązuje do momentu jej wygaśnięcia bądź rozwiązania. Dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie stosuje się więc karencji, jak ma to miejsce przy innych ryzykach dostępnych w ramach polisy mieszkaniowej, np. przy powodzi.

Kiedy przyda się OC mieszkaniowe?

Nazwa OC mieszkania może być nieco mylna, bo sugeruje nam, że ubezpieczenie dotyczy tylko zdarzeń związanych z posiadaniem czy użytkowaniem domu lub mieszkania. W rzeczywistości zakres ochrony jest dużo szerszy. Przykładowo, Proama za czynności życia prywatnego, a więc wchodzące w zakres OC, uznaje również:

 • opiekę na niepełnoletnimi dziećmi;
 • posiadanie i użytkowanie: budynku gospodarczego, garażu wolnostojącego, budowli, ruchomości domowych, domu letniskowego;
 • posiadanie niezabudowanych gruntów;
 • posiadanie zwierząt domowych oraz koni (w celach niekomercyjnych);
 • amatorskie uprawianie sportu;
 • posiadanie i użytkowanie modeli latających oraz latawców;
 • posiadanie i użytkowanie rowerów oraz wózków inwalidzkich;
 • posiadanie i użytkowanie małych jednostek pływających oraz nierejestrowanych pojazdów;
 • posiadanie na posesji pasieki do 5 uli, o ile pszczoły hodujemy na własny użytek;
 • użytkowanie pomieszczeń podczas wakacji (do 30 dni);
 • użytkowanie pomieszczeń i mienia podczas wyjazdów służbowych, integracyjnych oraz związanych z nauką (dotyczy osób do 26 roku życia);
 • czynności wykonywanych podczas drogi do pracy lub z pracy.

W pozostałych towarzystwach lista może być nieco uboższa, poszerzona lub po prostu inna. Poszczególni ubezpieczyciele mogą układać ją w oparciu o własne założenia, czyli np. wzbogacać o sytuacje, których nie uwzględnia konkurencja.

Dostępne są również pakiety OC w życiu prywatnym dedykowane najemcom, wynajmującym czy np. rowerzystom, o zakresie ochrony dostosowanym do potrzeb takich osób.

Na czym polega ubezpieczenie OC najemcy?

Wynajmowaną nieruchomość może ubezpieczyć i jej właściciel, i lokator. W pierwszym przypadku polisa powinna chronić głównie mury i elementy stałe przed zdarzeniami losowymi, chociaż oczywiście może też zawierać liczne rozszerzenia. W wariancie dla najemcy ubezpieczenie odnosi się głównie do mienia ruchomego, a wśród najważniejszych dodatków, jakie powinien on dokupić, jest OC.

Współcześnie towarzystwa tworzą produkty dedykowane konkretnym grupom, m. in. najemcom. Znajdujące się w takim pakiecie OC jest specjalnie dopasowane do potrzeb lokatorów – zabezpiecza ich finansowo na wypadek szkód, jakie wyrządzą osobom trzecim, w tym szkód powstałych na mieniu właściciela wynajmowanej nieruchomości. Oczywiście, mówimy tutaj o niemyślnych działaniach, a nie celowej dewastacji.

Jak wysoka suma ubezpieczenia w OC mieszkaniowym?

Suma ubezpieczenia (SU) to maksymalna wysokość odszkodowania, jaką można uzyskać w określonej sytuacji. SU ustala się osobno dla murów, elementów stałych i ruchomości – wówczas SU powinny odzwierciedlać realną wartość poszczególnych elementów majątku. Z sumą ubezpieczenia dla OC w życiu prywatnym jest nieco inaczej, ponieważ w tym przypadku szacuje się potencjalną wielkość szkody, jaką możemy wyrządzić na mieniu lub zdrowiu osób trzecich. Często można się spotkać z SU dla OC mieszkaniowego na poziomie 50 000 zł, ale zdarzają się też wyższe stawki, np. 100 000 zł czy nawet 500 000 zł. Ogólnie rzecz biorąc, wysokość sumy ubezpieczenia ma przełożenie na wysokość składki ubezpieczeniowej – im większą ochrona finansowa na wypadek szkody, tym więcej trzeba za taką ochronę zapłacić.

Ile kosztuje ubezpieczenie OC w życiu prywatnym?

Obliczyliśmy przykładowe składki dla podstawowego wariantu polisy mieszkaniowej (mury i elementy stałe od zdarzeń losowych), która posiada rozszerzenie w postaci OC w życiu prywatnym. Kalkulację przeprowadziliśmy dla konkretnej nieruchomości: 80-metrowego mieszkania w Krakowie, które jest warte 800 000 zł.

Najtańsze ubezpieczenie wyżej opisanej nieruchomości kosztuje 247 zł, najdroższe 555 zł. Średni koszt polisy dla tej nieruchomości to 360 zł. Wszystkie kwoty odnoszą się do roku obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej.

Jak widać, zróżnicowanie cenowe produktu o bardzo podobnych parametrach jest naprawdę spore. Najtańszą i najdroższą propozycję dzieli aż 308 zł. Różnice w cenach wynikają z kilku czynników: specyfiki zakresów ochrony, sum ubezpieczenia dla OC czy też indywidualnej polityki każdego z towarzystw. Warto porównywać konkurencyjne propozycje, żeby nie przepłacić i żeby znaleźć produkt idealnie dopasowany do naszych potrzeb.

- Jak pokazują przykładowe kalkulacje, OC mieszkaniowe kosztuje w granicach 40-50 zł za rok. Oczywiście, mówimy tutaj o dodatku do polisy, a więc całkowity koszt ubezpieczenia jest wyższy, ponieważ obejmuje również inne zdarzenia. Tak czy inaczej, pakiet OC wydaje się być relatywnie tanim dodatkiem, dzięki któremu uzyskujemy zabezpieczenie finansowe na poziomie minimum 50 000 zł, często wyższym, czyli np. 100 000 zł na pokrycie szkód na mieniu osób trzecich, za które odpowiadamy

 Leszek Drozdalski, ekspert portalu ubezpieczeniemieszkania.pl.

Ubezpieczenie z OC mieszkania – porównanie ofert

TU

Maksymalne odszkodowanie z  OC w życiu prywatnym

Roczna składka

Mtu24.pl

50 000 zł

247 zł

Proama

60 000 zł

276 zł

Generali

100 000 zł

323 zł

Benefia

50 000 zł

353 zł

Europa

100 000 zł

363 zł

Link4

50 000 zł

406 zł

Inter Polska

50 000 zł

555 zł

Źródło: ubezpieczeniemieszkania.pl (stan na: 28.04.2022 r.).
W tabeli uwzględniliśmy wyłącznie najtańsze oferty od każdego z towarzystw.

Kiedy OC w życiu prywatnym nie zadziała?

OC mieszkania ma swoje ograniczenia, co oznacza, że w niektórych sytuacjach lub w odniesieniu do określonego mienia nie zadziała.

Poniżej kilka kluczowych wyłączeń odpowiedzialności przy OC w życiu prywatnym:

 • szkody wyrządzone celowo lub pod wpływem substancji psychoaktywnych;
 • tzw. rażące niedbalstwo – kiedy ubezpieczony nie chce wyrządzić szkody, ale działa w tak nieodpowiedzialny lub lekkomyślny sposób, że w konsekwencji do niej doprowadza;
 • szkody powstałe w związku z wykonywanym zawodem lub prowadzeniem firmy;
 • uprawianie sportów wysokiego ryzyka lub branie udziału w profesjonalnych zawodach;
 • szkody na wypożyczonym mieniu;
 • szkody wyrządzone przez niektóre zwierzęta domowe, np. agresywne rasy psów czy stworzenia, których hodowla jest w naszym kraju nielegalna;
 • szkody na niektórych rodzajach mienia, np. na biżuterii, wartościach pieniężnych, dziełach sztuki czy antykach;
 • szkody wyrządzone przez jednego domownika drugiemu (OC dotyczy tylko szkód na mieniu osób trzecich);
 • szkody związane z posiadaniem i użytkowaniem zarejestrowanych pojazdów mechanicznych (kierowcom dedykowane są inne ubezpieczenia – polisy komunikacyjne).

Chociaż część z wymienionych wyżej ograniczeń jest powszechnie stosowana, każde towarzystwo ma nieco inną listę wyłączeń odpowiedzialności dotyczących OC mieszkania. Dlatego też warto się z taką listą zapoznać jeszcze przed podpisaniem umowy z ubezpieczycielem. Znajdziemy ją w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), czyli oficjalnym dokumencie dołączanym do każdej polisy mieszkaniowej.

Gdzie kupić OC w życiu prywatnym w ramach ubezpieczenia nieruchomości?

OC w życiu prywatnym jest standardowym i powszechnie dostępnym dodatkiem do polisy mieszkaniowej. W każdym towarzystwie ma ono nieco inny charakter, a różnice mogą pojawić się na poziomie sum ubezpieczenia (od 50 000 zł do nawet 500 000 zł), obszaru obowiązywania (Polska, Europa, UE, świat, świat z wyłączeniem konkretnych państw), wyłączeń odpowiedzialności czy zdarzeń objętych ochroną. W poniższej tabeli prezentujemy cechy charakterystyczny pakietów OC w 23 towarzystwach.

Poszczególne towarzystwa różnie wyceniają oferowane polisy i dodatki do nich. Dotyczy to również pakietu OC w życiu prywatnym. W porównaniu kosztów ubezpieczenia przydatny jest kalkulator ubezpieczeń. To darmowe i intuicyjne narzędzie online, dzięki któremu możemy zaoszczędzić nie tylko sporo pieniędzy, ale i czasu, który musielibyśmy poświęcić na przeglądanie większej liczby ofert zamieszczonych w różnych miejscach w sieci. 

OC mieszkaniowe – porównanie dostępnych ofert

TU

Nazwa polisy

Cechy charakterystyczne OC

PZU

Dom

OC można poszerzyć o: szkody na wypożyczonym sprzęcie sportowym; ugryzienie osoby trzeciej przez psa;

przepięcie niszczące sprzęt elektroniczny lokatora;

zniszczenia w hotelu podczas urlopu

Allianz

Bezpieczny Dom

OC dostępne we wszystkich trzech wariantach ubezpieczenia, czyli Komfort, Plus i Max

Benefia

Pakiet Mieszkanie

Dostępnych 8 rozszerzeń pakietu OC, m. in. o mienie powierzone, usługi turystyczne, jazdę konną, posiadanie i użytkowanie legalnej broni

Compensa

Rodzina II

Dostępne poszerzenie OC o szkody wyrządzone gościom w prowadzonym przez ubezpieczonego gospodarstwie agroturystycznym

Concordia

Mój Dom

Maksymalna SU dla OC to 100 000 zł

Generali

Z myślą o domu

Pakiet OC uwzględnia m. in. szkody wywołane przy korzystaniu z drona oraz posiadania lub użytkowanie domku letniskowego

Wiener

Cztery Kąty

Dostępne OC dedykowane najemcom i wynajmującym

HDI

Twój Dom

Maksymalna SU dla OC to 100 000 zł

Inter Polska

Inter Lokum

OC uwzględnia szkody powstałe podczas rekreacyjnej jazdy konnej

InterRisk

Bezpieczny Dom

Maksymalna SU dla OC to aż 500 000 zł

Link4

Dom

Dostępne dwa warianty OC – Podstawowy i Optymalny

Mtu24.pl

Mieszkaj z mtu24.pl

Dostępne trzy różne sumy ubezpieczenia dla OC: 200 000 zł, 300 000 zł i 500 000 zł

Proama

Dom

Do wyboru trzy zasięgi terytorialne dla OC: Polska, Europa, cały świat

Warta

Dom Komfort Plus

Dostępnych 8 rozszerzeń pakietu OC, m. in. o mienie powierzone, usługi turystyczne, jazdę konną, posiadanie i użytkowanie legalnej broni

Uniqa

Twój Dom Plus

Maksymalna SU dla OC to aż 100 000 zł

Aegon

Aegon dla domu

Możliwość wykupienia ochrony na obszarze całego świata z wyjątkiem USA, Kanady, Meksyku i Japonii

TU Europa

MyFlat

Dostępne OC najemcy oraz OC wynajmującego; maksymalna SU dla OC to 100 000 zł

ERGO Hestia

Mój Dom

Dostępne OC wynajmującego i OC najemcy

Nationale Nederlanden

Dom i majątek

Dostępne OC najemcy; OC dotyczy też szkód spowodowanych przez pszczoły (pasieka do 10 uli)

TUZ Ubezpieczenia

Ubezpieczenie domów jednorodzinnych i  mieszkań

OC dotyczy szkód wyrządzonych w hotelu; pakiety dla najemcy i wynajmującego mieszkanie; SU do 500 000 zł

TUW

Bezpieczna rodzina

Dostępne OC dla najemcy i OC wynajmującego; SU dla OC do 300 000 zł

Opracowanie własne na podstawie OWU.

To warto wiedzieć

1. OC w życiu prywatnym występuje z reguły jako rozszerzenie do głównej polisy

2. Zarówno właściciel mieszkania, jak i najemca mogą wykupić OC w życiu prywatnym

3. OC mieszkaniowe nie obejmuje m.in. sytuacji, które wsytąpiły w czasie profesjonalnego uprawiania sportu

4. Ubezpieczyciele z tytułu OC mieszkania pokrywają szkody nawet do 300 000 zł

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie OC domu i mieszkania

 1. Czy ubezpieczenie OC chroni w przypadku rażącego niedbalstwa?

  W wielu polisach mieszkaniowych szkody powstałe w skutek rażącego niedbalstwa są wyłączone z ochrony, jednak nie jest to żelazna zasada, co odnosi się także do OC w życiu prywatnym.

 2. Czy OC domu i mieszkania obejmuje zalanie?

  Tak, z puli OC w życiu prywatnym można pokryć szkody powstałe w skutek nieumyślnego zalania mieszkania sąsiada czy też wspólnych elementów budynku.

 3. Ile trwa ochrona OC w życiu prywatnym?

  Tyle, ile polisa mieszkaniowa, do której pakiet OC jest dodatkiem. Nieruchomości najczęściej ubezpiecza się na rok, nierzadko na 2-3 lata, raczej rzadko na krócej niż 6 miesięcy.

 4. Czy najemca może kupić polisę z OC mieszkaniowym?

  Tak, towarzystwa nawet dość często oferują polisy mieszkaniowe dedykowane najemcom, których zakres ochrony obejmuje m. in. OC dla lokatorów. Taka opcja jest możliwa również z poziomu kalkulatora ubezpieczeń nieruchomości.

 5. Czy wynajmujący mieszkanie może wykupić dla niego OC?

  Tak, dla właścicieli wynajmowanych mieszkań OC w życiu prywatnym jest jednym z kluczowych rozszerzeń ubezpieczenia nieruchomości.

 6. Czy OC mieszkaniowe ma zastosowanie przy pracy zdalnej?

  OC w życiu prywatnym odnosi się tylko do zdarzeń zaistniałych podczas życia prywatnego, a więc w teorii nie dotyczy pracy zdalnej.

 7. Ile wynosi odszkodowanie z OC mieszkania?

  Odszkodowanie z puli OC w życiu prywatnym nie może być większe niż wielkość szkody, a także nie może przekroczyć tzw. sumy ubezpieczenia (SU). Wysokość SU zapisuje się w umowie polisowej, a towarzystwo często dają ubezpieczonemu kilka opcji do wyboru. Przeważnie suma ubezpieczenia dla OC wynosi 50 000 zł lub 100 000 zł. Spotkać się można również z innymi kwotami – 200 000 zł, 300 000 zł czy nawet 500 000 zł.

Autor

Redakcja

Nasza wiedza pozwala dostarczać treści sprawdzone i najwyższej jakości. Nasi redaktorzy są łącznikiem między agentami ubezpieczeniowymi a osobami zainteresowanymi polisą. Dzięki nam możesz dowiedzieć się jak zaoszczędzić na zakupie ubezpieczenia i poznasz wszystkie tajniki produktów polisowych i finansowych.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.