Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
Zamknij

Ubezpieczenie uli – jak chronić pasiekę z polisy mieszkaniowej?

Redakcja 22.06.2023
Ubezpieczenie uli – jak chronić pasiekę z polisy mieszkaniowej?
Strona główna
/
Blog
/
Ubezpieczenie uli – jak chronić pasiekę z polisy mieszkaniowej?
Ubezpieczenie uli jest możliwe i z polisy rolniczej, i z polisy mieszkaniowej. Pierwszy wariant dedykowany jest głównie osobom zawodowo zajmującym się hodowlą pszczół, drugi hodowcom-amatorom. Wyjaśniamy w szczegółach, jak ubezpieczyć pasiekę, skupiając się głównie na ochronie z polisy mieszkaniowej.

W Polsce hodowlą pszczół zajmuje się ponad 70 tysięcy osób. Większość z nich (46 tysięcy) prowadzi jednak działalność na niewielką skalę, ograniczając się do 20 pni pszczelich. I to do nich adresowana jest opcja ubezpieczenia dodatkowego w ramach polisy mieszkaniowej, czyli OC w życiu prywatnym.

 

Co oznacza pasieka w polisie mieszkaniowej?

W treści polis mieszkaniowych nie znajdziemy raczej definicji przydomowej pasieki czy ula. Zapewne ubezpieczyciele uznają te pojęcia za oczywiste i nie starają się ich doprecyzować. Ubezpieczenie pszczół/uli w ramach ubezpieczenia nieruchomości jest jednak możliwe, chociaż w ograniczonym zakresie, odnoszącym się głównie do odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

Kluczowym ograniczeniem jest liczba uli, jaką posiadamy. Ubezpieczyciele nie chcą brać odpowiedzialności za duże pasieki i hodowle nastawione na zysk – im dedykowane są inne ubezpieczenia. W ramach polisy mieszkaniowej można więc ubezpieczyć tylko określoną liczbę uli, które służą do produkcji miodu na własny użytek. W zależności od towarzystwa, możliwe jest objęcie ochroną od 4 do 10 uli. Muszą się też one znajdować w podstawowym miejscu ubezpieczenia, czyli na obszarze przydomowej posesji, a nie np. na działce rekreacyjnej.

 

Ubezpieczenie uli z polisy mieszkaniowej

Oferta ubezpieczenia uli z polisy mieszkaniowej dedykowana jest nie hodowcom, którzy zakładają duże pasieki i są nastawieni na zysk ze sprzedaży miodu, ale osobom zajmującym się hodowlą pszczół z pasji, na niewielką skalę. Dlatego też powszechnie stosowane są limity liczby uli, jakie można objąć ochroną: od 4 do 10 sztuk. 

Ochrona uli z polisy mieszkaniowej ogranicza się tylko do odpowiedzialności cywilnej za ugryzienie osoby trzeciej przez pszczołę należącą do ubezpieczonego. Żeby uzyskać taką ochronę, musisz poszerzyć podstawowy zakres o OC w życiu prywatnym. Dodajmy, że towarzystwa najczęściej wymagają również, żeby ubezpieczona pasieka znajdowała się na przydomowej posesji, a nie np. w lesie, na polu czy na działce rekreacyjnej.

Limit uli w przydomowej pasiece

Inter Polska

6

Generali

5

PZU

5

Proama

5

Wiener

10

Benefia

4

LINK4

5

Źródło: opracowanie własne na podstawie OWU.

 

Ubezpieczenie uli z polisy rolniczej

Ubezpieczenie pasieki z polisy rolniczej jest zdecydowanie bardziej kompleksowe. Ochrona dotyczy tutaj trzech podstawowych płaszczyzn:

 • ubezpieczenia pszczół,
 • ubezpieczenia uli,
 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) pszczelarza.

Przykładem polisy dedykowanej hodowcom pszczół jest produkt Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW) Bezpieczna Zagroda. Ochrona dotyczy tutaj zarówno pasieki stacjonarnej, jak i wędrownej. W podstawowym zakresie ule i pszczoły chronione są tutaj przed dziewięcioma zdarzeniami losowymi. Ochronę można poszerzyć o powódź, kradzież oraz dewastację, a także o zatrucie owadów środkami ochrony roślin, które stosuje się do opryskiwania upraw, sadów i lasów. Ponadto, Bezpieczna Zagroda zawiera OC pszczelarza, czyli ubezpieczenie na wypadek szkód spowodowanych przez pszczoły osobom trzecim. W praktyce, chodzi tutaj głównie o ugryzienia, które szczególnie dla osób uczulonych mogą być brzemienne w skutkach.

Polisa rolnicza Bezpieczna Zagroda TUW – zakres ochrony

Podstawowe zdarzenia losowe: deszcz nawalny, grad, lawina, osuwanie się ziemi, pożar, silny wiatr, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego i wybuch.

Rozszerzenia: powódź, dewastacja i kradzież.

OC pszczelarza – ochrona przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych przez pszczoły osobom trzecim.

Źródło: opracowanie własne na podstawie OWU.

 

Jak ubezpieczyć pszczoły?

Ubezpieczenie pasieki z polisy rolniczej daje zdecydowanie szerszą ochronę, niż ubezpieczenie z polisy mieszkaniowej. Jeśli jednak jesteś hodowcom-amatorem, który posiada tylko kilka uli w przydomowym ogrodzie, polisa mieszkaniowa może być dla ciebie interesującym rozwiązaniem. Pamiętaj, że jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, musisz wybrać odpowiednie towarzystwo i poszerzyć podstawowy zakres ochrony o OC w życiu prywatnym. Zwróć przy tym uwagę na sumę ubezpieczenia (SU) dla OC, ponieważ może ograniczać się ona do 50 000 zł, ale może też przekraczać 200 000 zł. Pod tym względem oferty są zróżnicowane, nawet wewnątrz jednego towarzystwa.

PAMIĘTAJ!
OC w życiu prywatnym z reguły nie jest samodzielnym produktem, a jedynie dodatkiem do polisy mieszkaniowej, którego koszt stanowi tylko część ogólnego kosztu ubezpieczenia. Nie można więc w ten sposób objąć ochroną samej pasieki – konieczne jest także zabezpieczenie finansowe domu lub jego części, np. wyposażenia.

Ubezpieczenie pasieki z polisy rolniczej już w podstawie posiada szeroki zakres ochrony. Dostępne dodatki koncentrują się głównie na ochronie przed działaniem osób trzecich, zarówno celowym (kradzież i dewastacja), jak i przypadkowym (zatrucie pszczół). Pamiętaj, że wykupienie takiej polisy to zabezpieczenie dla prowadzonego biznesu, a wybór poszerzonego wariantu dodatkowo zwiększa poziom bezpieczeństwa.

Ubezpieczenie pszczół z polisy rolniczej i mieszkaniowej – porównanie

 

Lokator

Hodowca

Skala hodowli

mniejsze i większe pasieki

4-10 uli

Rodzaj hodowli

stacjonarna, na przydomowej posesji

stacjonarna i wędrowna

Ubezpieczenie OC

jako rozszerzenie

tak

Zdarzenia losowe

nie

tak

Kradzież

nie

jako rozszerzenie

Dewastacja

nie

jako rozszerzenie

Opracowanie własne na podstawie OWU.

 

Ile kosztuje ubezpieczenie pasieki z polisy mieszkaniowej?

Sprawdziliśmy, ile trzeba zapłacić za ubezpieczenie przydomowej pasieki w ramach polisy mieszkaniowej. Składki obliczyliśmy dla domu o powierzchni 120 mkw. i wartości rynkowej 600 000 zł. W zakresie uwzględniliśmy ochronę murów i elementów stałych przed pożarem i innymi zdarzeniami losowymi, a także OC w życiu prywatnym.

Minimalny koszt takiej polisy to 439 zł, maksymalny 670 zł. Wszystkie podane kwoty odnoszą się do rocznego kosztu ubezpieczenia nieruchomości, a poszczególne oferty różnią się od siebie m. in. sumami ubezpieczenia dla OC czy wliczonymi w cenę dodatkami. Przypomnijmy, że poszczególne towarzystwa zapewniają ochronę dla różnej wielkości pasiek, od 4 do 10 uli.

Ubezpieczenie uli z polisy mieszkaniowej ma minimalny wpływ na jej koszt. Wysokość składki wynika głównie z wartości ubezpieczonego mienia oraz wybranego zakresu ochrony, czyli podstawowych i dodatkowych ryzyk. Istotne są również sumy ubezpieczenia dla OC, stopień palności konstrukcji budynku i dachu, wliczone w cenę dodatki czy indywidualna ocena ryzyka przez poszczególne towarzystwa. Każda polisa mieszkaniowa jest nieco inna i ma inną cenę, a różnice w składkach sięgają kilkuset złotych w skali roku, co potwierdzają liczby z poniższej tabeli

– Leszek Drozdalski, ekspert portalu ubezpieczeniemieszkania.pl.

Ubezpieczenie przydomowej pasieki z polisy mieszkaniowej

TU

SU dla OC

W cenie

Roczna składka

Benefia

50 000 zł

Home Assistance

439 zł

Link4

50 000 zł

Home Assistance, dewastacja

533 zł

Generali

100 000 zł

Home Assistance, dewastacja, pakiet medyczny

557 zł

Proama

60 000 zł

Home Assistance, dewastacja

558 zł

Wiener

50 000 zł

Home Assistance, dewastacja

600 zł

Inter Polska

250 000 zł

Home Assistance, dewastacja

670 zł

Źródło: ubezpieczeniemieszkania.pl (stan na: 20.06.2023 r.).
Najtańsze oferty od poszczególnych towarzystw.

 

Jakie szkody uznaje ubezpieczenie pszczół i uli?

Zakres ochrony dla pszczół dostępny w ramach polisy mieszkaniowej już omówiliśmy. Przyjrzyjmy się więc bliżej polisie rolniczej na przykładzie produktu TUW Bezpieczna Zagroda. W ramach niego odszkodowanie przysługuje w trzech rodzajach sytuacji:

 • zniszczenie pasieki stacjonarnej lub wędrownej spowodowane przez zdarzenia losowe: deszcz nawalny, grad, lawinę, osuwanie się ziemi, pożar, silny wiatr, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego i wybuch. W ramach rozszerzenia dostępne są jeszcze trzy dodatkowe ryzyka: powódź, dewastacja oraz kradzie;
   
 • śmierć pszczół w skutek wymienionych wyżej zdarzeń, a także zatrucia owadów środkami ochrony roślin, zastosowanymi do opryskiwania upraw polowych, sadów lub lasów;
   
 • szkody powstałe na mieniu osób trzecich będące skutkiem prowadzenia przez pszczelarza działalności pasiecznej (OC pszczelarza).

Pozostałe polisy tego typu mogą mieć nieco inne zdarzenia w podstawie i dostępne rozszerzenie, ale ogólnie skupiają się na tych samych aspektach ochrony – pasiece, pszczołach i odpowiedzialności cywilnej.

 

Kiedy ubezpieczenie uli nie działa?

W przypadku polisy mieszkaniowej odszkodowanie za szkody wyrządzone przez pszczoły nie zostanie przyznane m. in. wtedy, kiedy:

 • przekroczona została dopuszczalna liczba uli w przydomowej pasiecie;
 • hodowla pszczół wykracza poza działalność życia prywatnego, czyli jest komercyjna;
 • pasieka znajduje się w innym miejscu, niż wskazane w umowie miejsce ubezpieczenia;
 • szkody powstałe w skutek rażącego niedbalstwa lub celowego działania ubezpieczonego;
 • szkody powstałe na zdrowiu ubezpieczonego lub domowników, a nie osób trzecich.

W polisach rolniczych, oczywiście, również stosowane są wyłączenia odpowiedzialności. Częściowo są one podobne do tych zawartych w polisach mieszkaniowych (np. rażące niedbalstwo czy celowe działanie). Dodatkowe ograniczenia wynikając tutaj chociażby ze specyfiki zakresu ochrony czy też samego jej przedmiotu, którym jest nie tylko odpowiedzialność cywilna, ale też pszczoły i ule. Towarzystwo może więc wstrzymać rekompensatę m. in. w następujących sytuacjach:

 • działania wojenne, rewolucje, niepokoje społeczne, blokady dróg, konfiskaty, strajki, zamieszki, rozruchy, sabotaże, manifestacje;
 • akty terrorystyczne;
 • szkody górnicze – odpowiada za nie inny podmiot;
 • niewłaściwe obchodzenie się z pszczołami;
 • niewłaściwa konserwacja pasieki;
 • nieprawidłowo skonstruowane ule.

Zaznaczmy, że wyłączenia odpowiedzialności w poszczególnych towarzystwach mogą się różnić od siebie, co oznacza, że u jednego ubezpieczyciela za dane zdarzenie będzie przysługiwało odszkodowanie, a u drugiego niekoniecznie. Takie kwestie zawsze można sprawdzić w dokumencie OWU.

 

Jakie inne zwierzęta chroni polisa mieszkaniowa?

Zwierzęta domowe mogą być chronione na trzy różne sposoby:

 • w ramach polisy mieszkaniowej, gdzie są traktowane jako ruchomości domowe;
 • w OC w życiu prywatnym;
 • w domowym assistance.

Ubezpieczyciele w ramach polisy mieszkaniowej i jej rozszerzeń mogą chronić wiele gatunków zwierząt, m. in.:

 • psy i koty,
 • chomiki,
 • świnki morskie,
 • kanarki,
 • żółwie,
 • szynszyle,
 • myszoskoczki,
 • myszy,
 • szczury,
 • króliki,
 • ryby akwariowe,
 • papugi.

Towarzystwa ubezpieczeniowe nie zawsze wymieniają konkretne gatunki zwierząt, ograniczając się do podania ogólnej definicji. Wówczas powinniśmy sprawdzić wyłączenia odpowiedzialności, w których często pojawiają się np.:

 • zwierzęta egzotyczne (szczególnie te niebezpieczne),
 • psy agresywne,
 • zwierzęta przeznaczone na handel, hodowlane, produkcyjne lub rekreacyjne (bydło, trzoda chlewna, owce, kozy itd.),
 • zwierzęta dziko żyjące.  

Wśród wyłączeń odpowiedzialności pojawiają się też czasem pszczoły, a ule objęte są limitami – polisa obejmuje np. do 6 uli w gospodarstwie.

 

Gdzie kupię ubezpieczenie mieszkania?

Polisę mieszkaniową, która zapewnia ochronę przydomowej pasieki w ramach OC w życiu prywatnym, możesz bez problemów kupić online, za pomocą porównywarki ubezpieczeń. Korzystając z tej opcji będziesz mógł samodzielnie skomponować zakres ochrony oraz ustalić sumy ubezpieczenia. Poszczególne oferty będziesz mógł dokładnie przeanalizować, pobierając ich OWU oraz karty produktu. W ten sposób sprawdzisz m. in. jaką liczbę uli może obejmować ochrona i w jakich sytuacjach polisa nie zadziała.

Porównywarka ubezpieczeń to bardzo proste w obsłudze narzędzie. Jeśli posiadasz podstawowe informacje o swojej nieruchomości oraz ogólnie o polisach mieszkaniowych, wypełnisz formularz w dosłownie kilka minut. Po zatwierdzeniu danych uzyskasz dostęp do tabeli z uporządkowanymi ofertami od takich towarzystw, jak: Proama, Generali, Inter Polska, TU Europa, Link4, Benefia, mtu24.pl czy Wiener. Po analizie najciekawszych produktów i wyborze jednego z nich, od razu przejdziesz do zakupu, opłacisz składkę online i obejmiesz ochronę swój dom i swoją pasiekę nawet od następnego dnia roboczego. 

To warto wiedzieć

1. Ubezpieczenie uli z polisy mieszkaniowej jest dostępne w wybranych towarzystwach

2. Z polisy mieszkaniowej można chronić maksymalnie 10 uli znajdujących się na przydomowej posesji

3. Ubezpieczenie uli z polisy mieszkaniowej ogranicza się tylko do ochrony odpowiedzialności cywilnej za pogryzienie przez pszczołę

4. Polisa rolnicza chroni pszczoły i ule przed zdarzeniami losowymi, kradzieżą i dewastacją, a także zawiera OC pszczelarza

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie uli i pszczół

 1. Jakie zwierzęta oprócz pszczół chroni polisa mieszkaniowa?

  Jeśli poszerzymy polisę mieszkaniową o ruchomości domowe, ochronie ubezpieczeniowej będą również podlegały zwierzęta domowe, czyli psy i koty, a także gryzonie, ptactwo, ryby akwariowe czy żółwie. W wybranych towarzystwach możliwe jest również ubezpieczenie od szkód wyrządzonych osobom trzecim przez konie hodowane do celów rekreacyjnych.

 2. Czy mogę ubezpieczyć ule znajdujące się na terenie posesji?

  W wybranych towarzystwach można ubezpieczyć ule na posesji z polisy mieszkaniowej, o ile hodowla pszczół nie ma na celu zarobkowania. Ubezpieczyciele ustalają też limity – z polisy można chronić pasiekę do określonej liczby uli.

 3. Czy polisa mieszkaniowa chroni też miód, który wytwarzam dzięki hodowli pszczół?

  W polisie mieszkaniowej miód przechowywany w domu lub mieszkaniu traktowany jest jako ruchomość domowa, podobnie jak m. in. meble poza zabudową, ubrania, naczynia czy rzeczy osobiste. Można więc chronić go w takiej samej skali, jak pozostałe mienie ruchome, czyli przed zdarzeniami losowymi i kradzieżą.

 4. Czy dostanę odszkodowanie za użądlenie przez pszczoły?

  Z polisy mieszkaniowej, a właściwie z pakietu OC w życiu prywatnym, można uzyskać odszkodowanie tylko za użądlenie przez pszczołę osoby trzeciej, czyli np. przechodnia. Właściciel przydomowej pasieki oraz jego bliscy nie jest chroniony na taką okoliczność.

 5. Ile uli można ubezpieczyć z polisy mieszkaniowej?

  W ramach polisy mieszkaniowej, konkretnie pakietu OC w życiu prywatnym, można ubezpieczyć od 4 do 10 uli. Limit zależy od indywidualnej polityki towarzystwa.

 6. Jakie odszkodowanie za użądlenie pszczoły dostanę z polisy mieszkaniowej?

  Maksymalna wysokość odszkodowania za szkodę wywołaną przez pszczoły jest równa sumie ubezpieczenia dla OC w życiu prywatnym. Kwoty te mieszczą się w przedziale 50 000 zł – 500 000 zł. Rekompensata nie może być jednak wyższa od wielkości szkody.

 7. Co oznacza pasieka w polisie mieszkaniowej?

  W polisach mieszkaniowych z reguły nie definiuje się ani pasieki, ani pszczół, ani uli. Towarzystwa najwyraźniej uznają te pojęcia za oczywiste, nie widząc potrzeby ich wyjaśniania. Ubezpieczenie niewielkiej przydomowej pasieki jest jednak możliwe w ramach polisy mieszkaniowej, ale zawsze w ograniczonym zakresie i przy spełnieniu pewnych wymogów, głównie dotyczących lokalizacji i liczby uli. Taką ofertę ma całkiem sporo towarzystw, chociaż nie wszystkie.

Autor

Redakcja

Nasza wiedza pozwala dostarczać treści sprawdzone i najwyższej jakości. Nasi redaktorzy są łącznikiem między agentami ubezpieczeniowymi a osobami zainteresowanymi polisą. Dzięki nam możesz dowiedzieć się jak zaoszczędzić na zakupie ubezpieczenia i poznasz wszystkie tajniki produktów polisowych i finansowych.

Wasze komentarze (1)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

Piotr

2019-04-26 10:50:02

Bardzo dobry artykuł. Poza ubezpieczeniem warto zainwestować w monitoring różnego rodzaju. U mnie swietnie działają fotopułapki ze spyoptic, nieważne czy w noc czy w dzień.