CUR_URL:https://www.ubezpieczeniemieszkania.pl/blog/co-obejmuje-polisa-mieszkaniowa Co obejmuje polisa mieszkaniowa?
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
Zamknij

Co obejmuje polisa mieszkaniowa?

Redakcja 11.12.2019
Co obejmuje polisa mieszkaniowa?
Strona główna
/
Blog
/
Co obejmuje polisa mieszkaniowa?
Polisa mieszkaniowa może chronić nasz majątek w takim zakresie, na jaki się zdecydujemy. To my wybieramy, czy włączymy w nią całe wyposażenie domu, budynki znajdujące się na posesji i inne kosztowne dobra. Podpowiadamy, w jaką ochronę warto zainwestować.

Polisa mieszkaniowa odnosi się głównie do domu, mieszkania lub domu w budowie, czyli inwestycji budowlanej. Podstawowa forma ubezpieczenia dotyczy samej nieruchomości, czyli tzw. murów. Można jeszcze w nią włączyć elementy stałe (trwale przytwierdzone, których nie można zdemontować bez użycia narzędzi) oraz wyposażenie (inaczej mienie ruchome lub ruchomości domowe). To ostatnie jest najczęściej jednak rozszerzeniem wymagającym dopłaty. Na tym jednak nie kończy się lista dodatków do polisy, których wykupienie warto przynajmniej rozważyć.  

 

Które inne budynki chroni ubezpieczenie?

W przypadku mieszkania umowa ubezpieczeniowa może obejmować również pomieszczenia przynależne, czyli np. piwnicę. W polisie może być uwzględniony też garaż, zarówno jeśli jest on integralną częścią budynku, jak i znajduje się obok niego lub nawet w dalszej odległości.

Ubezpieczając dom możemy również w włączyć w polisę niemal wszystkie zabudowania i instalacje, jakie znajdują się na posesji, czyli:

 • budynki gospodarcze;
 • garaż;
 • budynki tzw. małej architektury, czyli np. altana;
 • ogrodzenie wraz z bramą i elementami stałymi;
 • basen, oczko wodne;
 • chodniki i podjazdy;
 • zieleń ogrodową.

Ubezpieczenie może także obejmować dom letniskowy i nagrobek, czyli nieruchomości usytuowane nawet dziesiątki czy setki kilometrów poza obszarem przydomowej posesji.

UWAGA!
W polisie mieszkaniowej raczej nie znajdzie się jednak miejsca dla zabudowań, które nie są na trwałe związane z gruntem. Chodzi tutaj chociażby o szklarnię, tunel foliowy czy blaszany garaż.

 

Przed jakimi zdarzeniami chroni polisa mieszkaniowa?

Każde towarzystwo ma nieco inaczej skonstruowany pakiet zdarzeń losowych, jakie znajdują się w podstawowej wersji polisy. Przykładowo, w Generali są to:

 • pożar,
 • wybuch,
 • implozja,
 • uderzenie pioruna,
 • upadek statku powietrznego,
 • uderzenie pojazdu,
 • uderzenie fali ponaddźwiękowej,
 • dym i sadza,
 • katastrofa budowlana,
 • akcja ratownicza,
 • wandalizm.

W tym przypadku podstawowych zdarzeń jest tylko 10, ale nierzadko towarzystwa umieszczają na takiej liście nawet 20 albo 30 ryzyk. Zawsze istnieje również możliwość poszerzenia tego katalogu o kolejne niebezpieczeństwa, co wiąże się z koniecznością uiszczenia dodatkowych opłat. W Generali polisę można uzupełnić m. in. o następujące zdarzenia:

 • silny wiatr;
 • lawina;
 • trzęsienie ziemi;
 • tąpnięcie, zapadanie i osuwanie się ziemi;
 • upadek drzew i budowli;
 • śnieg i lód;
 • grad;
 • deszcz;
 • pękanie na skutek mrozu;
 • zalanie.

Ubezpieczyciele często mają w swoich ofertach polisy w wariancie All Risks. To oznacza, że nieruchomość jest chroniona przed wszystkimi możliwymi zdarzeniami, jeśli nie znajdują się one na liście wyłączeń odpowiedzialności. Z nazwy wymienia się więc tutaj tylko te sytuacje, w których nie przysługuje nam odszkodowanie.

 

O które zdarzenia warto rozszerzyć polisę mieszkaniową?

Wśród zdarzeń z reguły nieobecnych w podstawie, ale godnych polecenia, trzeba wymienić:

 • Powódź – w dobie zmian klimatycznych i wzrastającej skali urbanizacji przestrzeni miejskiej (powodzie wywołane ulewnym deszczem w miejscowościach, w których nie ma rzek) jest to realne zagrożenie. Trzeba dodać, że omawiane zdarzenie najczęściej objęte są karencją, np. 30-dniową.
   
 • Kradzież z włamaniem – chroni zarówno ruchomości, jak i elementy stałe. Jedno z tych zdarzeń, za które bardzo często wypłacane są odszkodowania z polisy mieszkaniowej.
   
 • Przepięcie – czasami ubezpieczyciele rozróżniają przepięcia spowodowane uderzeniem pioruna i mające inne skutki. Rozszerzenie pozwalające chronić praktycznie wszystkie urządzenia zasilane prądem. Przydatne szczególnie podczas remontu i budowy, kiedy częściej dochodzi do niebezpiecznych skoków napięcia.
   
 • Stłuczenie elementów szklanych – dotyczy m. in. okien, przeszklonych drzwi, akwariów, płyt indukcyjnych, kabin prysznicowych.
   
 • Pokrycie strat wyrządzonych przy akcji ratunkowej – rozszerzenie przydatne np. przy pożarze, kiedy ogień jest bezpośrednim sprawcą tylko części zniszczeń.

 

Jak polisa może zabezpieczyć lokatorów?

Kolejną grupą możliwych rozszerzeń polisy mieszkaniowej są dodatki odnoszące się bezpośrednio do lokatorów. Wśród najpopularniejszych i jednocześnie najbardziej wartościowych są:

 • OC w życiu prywatnym – do zakresu ochrony włącza się szkody wyrządzone osobom trzecim. Szczególnie przydatne młodym małżeństwom z dziećmi.
   
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – zabezpiecza finansowo najcenniejsze dobra, jakimi niewątpliwie są ludzkie zdrowie i życie.
   
 • Pomoc prawna – usługi prawnicze nie należą do tanich, więc jeśli można uzyskać do nich dostęp w ramach polisy mieszkaniowej i przy niewielkim wzroście składki, to jest to oferta godna rozpatrzenia.
   
 • Domowy assistance – ściśle określony zakres usług, który może obejmować m. in. interwencje specjalistów (szklarz, ślusarz czy hydraulik), infolinie tematyczne, opiekę medyczną czy nawet serwis informatyczny.

 

Jakie ograniczenia w polisie mieszkaniowej?

Polisa mieszkaniowa może mieć bardzo szeroki zakres, ale nigdy nie będzie chroniła naszego majątku przed wszystkimi możliwymi zdarzeniami. Każde towarzystwo wprowadza pewne ograniczenia, które można podzielić na kilka kategorii:

 • Karencje, o których wspominaliśmy przy okazji powodzi, to ograniczenia o charakterze czasowym. Co ważne, jeśli przedłużamy polisę u tego samego ubezpieczyciela, to często przestają one obowiązywać.
   
 • Limity odpowiedzialności mogą dotyczyć m. in. odległości (pokrycie kosztów transportu mienia do określonej liczby km), czasu (opieka nad dziećmi do 3 dni od wyniknięcia szkody) czy pieniężny (odszkodowanie wypłacane dopiero po szkodzie przekraczającej określoną kwotę, np. 100 zł).
   
 • Wyłączenia odpowiedzialności: szczegółowe (odnoszące się do konkretnych zdarzeń) i ogólne.

 

Wśród powszechnie stosowanych zapisów z kategorii wyłączeń odpowiedzialności warto wymienić sobie chociażby:

 • szkody wynikłe z nieprzestrzegania prawa budowlanego i niedopatrzenia obowiązkowych przeglądów;
 • straty będące skutkiem celowego działania lub rażącego niedbalstwa;
 • zniszczenia spowodowane niewłaściwym użytkowanie danego sprzętu;
 • szkody spowodowane pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.

Wyłączenia mogą być również zdecydowanie mniej oczywiste. Rzadko kiedy towarzystwa decydują się np. na objęcie ochroną danych w formie elektronicznej, rękopisów czy egzotycznych gatunków zwierząt. Poza polisą mogą również znajdować się ataki terrorystyczne, konflikty zbrojne czy wybuchy jądrowe.

Warto zwracać też uwagę na definicje określonych zdarzeń, które podawane są na pierwszych stronach OWU. Przykładowo, powódź i zalanie to dla ubezpieczyciela dwa zupełnie inne ryzyka, a przepięcie, które zdarzyło się podczas remontu, może znajdować się w innej kategorii, niż przepięcie spowodowane przez uderzenie pioruna.

Wszystkie ograniczenia są zawsze szczegółowo opisane w OWU polisy, czyli lekturze obowiązkowej dla każdego, kto chce ubezpieczyć nieruchomość.

Polisa mieszkaniowa powinna nie tylko posiadać odpowiedni zakres ochrony, ale też kosztować adekwatnie do tego zakresu. Kompleksowe ubezpieczenie wymaga dokupienia kilku kluczowych rozszerzeń, ale wcale nie musi się to wiązać z dużymi kosztami. Jeśli nie chcesz przepłacać za identyczny lub bardzo podobny produkt, oblicz wysokość składki dla Twojej nieruchomości w naszym kalkulatorze polis mieszkaniowychW 3 minuty porównasz ceny 18 towarzystw w 1 miejscu i znajdziesz najkorzystniejszą ofertę dla Twojej nieruchomości.

To warto wiedzieć

1. W polisę mieszkaniową można włączyć wiele zabudowań znajdujących się na posesji, a nawet poza jej obszarem

2. Kluczowe rozszerzenia dla lokatorów to NNW, OC w życiu prywatnym, pomoc prawna i domowy assistance

3. Każda polisa zawiera ograniczenia w postaci karencji, limitów i wyłączeń odpowiedzialności

4. Wszystkie ograniczenia są zawsze szczegółowo opisane w OWU

Autor

Redakcja

Nasza wiedza pozwala dostarczać treści sprawdzone i najwyższej jakości. Nasi redaktorzy są łącznikiem między agentami ubezpieczeniowymi a osobami zainteresowanymi polisą. Dzięki nam możesz dowiedzieć się jak zaoszczędzić na zakupie ubezpieczenia i poznasz wszystkie tajniki produktów polisowych i finansowych.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.