Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
Zamknij

Co obejmuje polisa mieszkaniowa?

Redakcja 26.10.2015
Co obejmuje polisa mieszkaniowa?
Strona główna
/
Blog
/
Co obejmuje polisa mieszkaniowa?
W podstawie pożar, zalanie, wybuch, uderzenie samochodu, upadek samolotu i inne zdarzenia losowe. W wariancie rozszerzonym kradzież, dewastacja, powódź, OC w życiu prywatnym czy Home Assistance. Wyjaśniamy, co obejmuje polisa ubezpieczenia mieszkania, gdzie ją można kupić i ile wynosi składka.

 

Co obejmuje polisa mieszkaniowa – zakres ochrony

Polisa mieszkaniowa odnosi się głównie do domu, mieszkania lub domu w budowie, czyli inwestycji budowlanej. Podstawowa forma ubezpieczenia dotyczy samej nieruchomości, czyli tzw. murów. Można jeszcze w nią włączyć elementy stałe (trwale przytwierdzone, których nie można zdemontować bez użycia narzędzi) oraz wyposażenie (inaczej mienie ruchome lub ruchomości domowe). To ostatnie jest najczęściej jednak rozszerzeniem wymagającym dopłaty. Na tym jednak nie kończy się lista dodatków do polisy, których wykupienie warto przynajmniej rozważyć.  

W przypadku mieszkania umowa ubezpieczeniowa może obejmować również pomieszczenia przynależne, czyli np. piwnicę. W polisie może być uwzględniony też garaż, zarówno jeśli jest on integralną częścią budynku, jak i znajduje się obok niego lub nawet w dalszej odległości.

Ubezpieczając dom możemy również w włączyć w polisę niemal wszystkie zabudowania i instalacje, jakie znajdują się na posesji, czyli:

 • budynki gospodarcze;
 • garaż;
 • budynki tzw. małej architektury, czyli np. altana;
 • ogrodzenie wraz z bramą i elementami stałymi;
 • basen, oczko wodne;
 • chodniki i podjazdy;
 • zieleń ogrodową.

Ubezpieczenie może także obejmować dom letniskowy i nagrobek, czyli nieruchomości usytuowane nawet dziesiątki czy setki kilometrów poza obszarem przydomowej posesji.

UWAGA!
W polisie mieszkaniowej raczej nie znajdzie się jednak miejsca dla zabudowań, które nie są na trwałe związane z gruntem. Chodzi tutaj chociażby o szklarnię, tunel foliowy czy blaszany garaż.

Ubezpieczenie mieszkania od zdarzeń losowych

Każde towarzystwo ma nieco inaczej skonstruowany pakiet zdarzeń losowych, jakie znajdują się w podstawowej wersji polisy. Przykładowo, w Generali są to:

 • pożar,
 • wybuch,
 • implozja,
 • uderzenie pioruna,
 • upadek statku powietrznego,
 • uderzenie pojazdu,
 • uderzenie fali ponaddźwiękowej,
 • dym i sadza,
 • katastrofa budowlana,
 • akcja ratownicza,
 • wandalizm.

W tym przypadku podstawowych zdarzeń jest tylko 10, ale nierzadko towarzystwa umieszczają na takiej liście nawet 20 albo 30 ryzyk. Zawsze istnieje również możliwość poszerzenia tego katalogu o kolejne niebezpieczeństwa, co wiąże się z koniecznością uiszczenia dodatkowych opłat. W Generali polisę można uzupełnić m. in. o następujące zdarzenia:

 • silny wiatr;
 • lawina;
 • trzęsienie ziemi;
 • tąpnięcie, zapadanie i osuwanie się ziemi;
 • upadek drzew i budowli;
 • śnieg i lód;
 • grad;
 • deszcz;
 • pękanie na skutek mrozu;
 • zalanie.

Ubezpieczyciele często mają w swoich ofertach polisy w wariancie All Risks. To oznacza, że nieruchomość jest chroniona przed wszystkimi możliwymi zdarzeniami, jeśli nie znajdują się one na liście wyłączeń odpowiedzialności. Z nazwy wymienia się więc tutaj tylko te sytuacje, w których nie przysługuje nam odszkodowanie.

 

Ubezpieczenie mieszkania od ryzyk dodatkowych

Podstawowy wariant ubezpieczenia mieszkania można rozszerzyć o kradzież z włamaniem, dewastację, powódź czy dodatki dedykowane lokatorom, jak OC w życiu prywatnym i NNW. Liczba dostępnych rozszerzeń może być różna, w zależności od polityki danego towarzystwa. W zdecydowanej większość przypadków na tej liście znajdziemy jednak poniższe dodatki.

Ubezpieczenie mieszkania od kradzieży z włamaniem i dewastacji

Z kradzieżą z włamaniem mamy do czynienia w sytuacji, w której złodziej pozostawia na miejscu zdarzenia wyraźne ślady swojej obecności, czyli np. zbitą szybę czy wyłamany zamek. Wśród ryzyk kradzieżowych wyróżnia się jeszcze kradzież zwykłą, przy której ślady są niewidoczne oraz rabunek, czyli zdarzenie mające miejsce poza miejscem ubezpieczenia. Kradzież z włamaniem dostępna jest praktycznie w każdej polisie mieszkaniowej, a pozostałe dwa zdarzenia tylko w niektórych.

Dewastacja to z kolei umyślne i bezprawne spowodowanie szkód na mieniu, którego sprawcami są osoby trzecie. Może ona odnosić się do murów, elementów stałych i ruchomości domowych. W niektórych towarzystwach za dewastację uznaje się również graffiti czy stłuczenie szyb. Zdarzenie to może również występować pod nazwą wandalizmu albo częściowo się z nim pokrywać.

Ubezpieczenie mieszkania od powodzi

Ochrona przed powodzią z reguły nie mieści się w podstawowym katalogu zdarzeń losowych. Warto zaznaczyć, że nie jest ona tym samym, co zalanie. Standardowo dla powodzi towarzystwa przyjmują karencje, co oznacza, że ubezpieczenie od tego kataklizmu zaczyna działać dopiero po upływie 14 bądź 30 dni od wykupienia polisy. W ten sposób towarzystwa starają się bronić przed sytuacjami, w których klienci wykupują ubezpieczenie dopiero wtedy, kiedy słyszą o nadciągającej fali powodziowej.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w ramach polisy mieszkaniowej + NNW

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w życiu prywatnym zabezpiecza nas finansowo na wypadek szkód wyrządzonym osobom trzecim, czyli np. sąsiadom, administracji budynku czy przechodniom. Najczęściej wypłaca się z niego odszkodowanie za zalanie innego mieszkania bądź części wspólnej, np. w wyniku pęknięcia wężyka od pralki. Dla OC w życiu prywatnym ustala się osobną sumę ubezpieczenia. Towarzystwa często oferują specjalne pakiety OC dedykowane najemcom i wynajmującym. Co ważne, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej może odnosić się również do zdarzeń mających miejsce poza nieruchomością – dostępne są opcje na Polskę, Europę (Unię Europejską), a nawet na cały świat.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) działa na obszarze ubezpieczonej nieruchomości oraz poza nią. Odnosi się ono do wypadków, zachorowań oraz śmierci ubezpieczonego. W tym przypadku również mamy do czynienia z osobną sumą ubezpieczenia.

Ubezpieczenie mieszkania z pakietem home assistance

Domowy assistance to jeden z najbardziej specyficznych dodatków do polisy mieszkaniowej. Jest to nie tyle ubezpieczenie, co pakiet darmowych usług, które towarzystwo zobowiązuje się świadczyć na rzecz ubezpieczonego w określonych ramach. Chodzi tutaj m. in. o wsparcie po szkodzie (dozór mienia, zakwaterowanie w hotelu, opieka nad zwierzętami domowymi, itd.), interwencje specjalistów przy drobnych usterkach (hydraulika, elektryka, murarza, itd.) czy nielimitowane wsparcie informacyjne (darmowe infolinie). Towarzystwa często też przygotowują specjalne warianty pakietu Home Assistance, np. medyczne, rowerowe czy dedykowane posiadaczom zwierząt domowych.

Nierzadko jedno towarzystwo oferuje kilka różnych wariantów domowego assistance, w różnych cenach i z różnymi pakietami usług.

 

Co obejmuje polisa mieszkaniowa All Risk?

Polisy mieszkaniowe dzielimy na ubezpieczenia od ryzyka nazwanych i od ryzyk wszystkich (All Risks bądź All Risk). W pierwszej wersji ochrona obejmuje pakiet konkretnych zdarzeń wymienionych z nazwy w umowie. Ubezpieczenie All Risks chroni z kolei przed wszystkimi możliwymi zdarzeniami oprócz tych wskazanych w polisie jako wyłączenia odpowiedzialności. Oznacza to, że jesteśmy zabezpieczeni finansowo również przed tymi sytuacjami, których nie da się aktualnie nazwać i przewidzieć.

Co do zasady, ubezpieczenie od ryzyk wszystkich ma podstawie więcej zdarzeń, niż ubezpieczenie od ryzyk nazwanych. All Risks posiada też mniejszą liczbę dostępnych rozszerzeń. Nierzadko zdarza się, że w tym wariancie dostępne są ryzyka, których nie ma ubezpieczeniu od ryzyk nazwanych.

Ubezpieczenia od ryzyk nazwanych dostępne są praktycznie w każdym towarzystwie, podczas gry All Risks tylko w wybranych.

 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie mieszkania?

Polisa mieszkaniowa może mieć bardzo szeroki zakres, ale nigdy nie będzie chroniła naszego majątku przed wszystkimi możliwymi zdarzeniami. Każde towarzystwo wprowadza pewne ograniczenia, które można podzielić na kilka kategorii:

 • Karencje, o których wspominaliśmy przy okazji powodzi, to ograniczenia o charakterze czasowym. Co ważne, jeśli przedłużamy polisę u tego samego ubezpieczyciela, to często przestają one obowiązywać.
 • Limity odpowiedzialności mogą dotyczyć m. in. odległości (pokrycie kosztów transportu mienia do określonej liczby km), czasu (opieka nad dziećmi do 3 dni od wyniknięcia szkody) czy pieniężny (odszkodowanie wypłacane dopiero po szkodzie przekraczającej określoną kwotę, np. 100 zł).
 • Wyłączenia odpowiedzialności: szczegółowe (odnoszące się do konkretnych zdarzeń) i ogólne.

Wśród powszechnie stosowanych zapisów z kategorii wyłączeń odpowiedzialności warto wymienić sobie chociażby:

 • szkody wynikłe z nieprzestrzegania prawa budowlanego i niedopatrzenia obowiązkowych przeglądów;
 • straty będące skutkiem celowego działania lub rażącego niedbalstwa;
 • zniszczenia spowodowane niewłaściwym użytkowanie danego sprzętu;
 • szkody spowodowane pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.

Wyłączenia mogą być również zdecydowanie mniej oczywiste. Rzadko kiedy towarzystwa decydują się np. na objęcie ochroną danych w formie elektronicznej, rękopisów czy egzotycznych gatunków zwierząt. Poza polisą mogą również znajdować się ataki terrorystyczne, konflikty zbrojne czy wybuchy jądrowe.

Warto zwracać też uwagę na definicje określonych zdarzeń, które podawane są na pierwszych stronach OWU. Przykładowo, powódź i zalanie to dla ubezpieczyciela dwa zupełnie inne ryzyka, a przepięcie, które zdarzyło się podczas remontu, może znajdować się w innej kategorii, niż przepięcie spowodowane przez uderzenie pioruna.

Wszystkie ograniczenia są zawsze szczegółowo opisane w OWU polisy, czyli lekturze obowiązkowej dla każdego, kto chce ubezpieczyć nieruchomość.

 

Ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania?

Koszt ubezpieczenia mieszkania w skali roku może wynieść i 100 zł, i grubo ponad 1000 zł. Wysokość składki zależy od wielu czynników, ale kluczowe są dwa: zakres ochrony oraz wartość nieruchomości. Koszty ubezpieczenia powinno się więc zawsze liczyć dla konkretnego domu lub mieszkania oraz wybranych ryzyk.

Sprawdziliśmy, ile trzeba zapłacić za polisę dla mieszkania położonego w Warszawie, liczącego sobie 50 mkw. i wartego 500 000 zł. Wysokość składki obliczyliśmy dla dwóch zakresów ochrony, żeby mieć szerszy ogląd. Pod uwagę wzięliśmy:

 • wariant podstawowy, czyli ochronę murów i elementów stałych przed ogniem i innymi zdarzeniami losowymi;
 • wariant rozszerzony zawierający również mienie ruchome (SU: 50 000 zł), kradzież z włamaniem oraz powódź.

Za podstawową polisę zapłacimy od 170 zł do 326 zł w skali roku, uśredniona stawka to 228 zł. Rozszerzone ubezpieczenie to koszt rzędu 307-836 zł, średnio 517 zł.

To, że rozszerzona polisa jest zdecydowanie droższa od podstawowej (średnio o 289 zł) jest raczej oczywiste – za ochronę droższego mienia przed większą liczbą zdarzeń trzeba dopłacić. Dla osób nie mających szerszej wiedzy na temat rynku ubezpieczeń zaskakujące mogą natomiast być różnice w stawkach za taki sam produkt. To jednak nie przypadek, ponieważ ceny polis mieszkaniowych zależą również od polityki poszczególnych towarzystw i dlatego warto je porównywać.

Różnica między podstawową i rozszerzoną polisą mieszkaniową

TU

Podstawowa polisa

Rozszerzona polisa

(ruchomości + kradzież z włamaniem + powódź)

Mtu24.pl

170 zł

517 zł

Benefia

196 zł

730 zł

Link4

211 zł

407 zł

Proama

214 zł

307 zł

Generali

251 zł

302 zł

Inter Polska

326 zł

836 zł

Średnio:

228 zł

517 zł

Źródło: ubezpieczeniemieszkania.pl (stan na: 31.01.2022 r.). Tabela uwzględnia tylko najtańsze oferty TU.

 

Gdzie kupić ubezpieczenie mieszkania?

Obecnie większość polis mieszkaniowych można nabyć w całości za pośrednictwem Internetu i to bez konieczności przedkładania jakichkolwiek dokumentów. Tylko w wyjątkowych sytuacjach konieczny jest bezpośredni kontakt z pracownikiem towarzystwa, np. przy wycenie przedmiotów o dużej wartości jednostkowej, m. in. niektórych dzieł sztuki.

Każda polisa mieszkaniowa jest nieco inna, a różnice mogą odnosić się m. in. do podstawowej ochrony i dostępnych dodatków, limitów i wyłączeń odpowiedzialności, definicji poszczególnych zdarzeń czy wreszcie cen. Ubezpieczenie warto dopasować do posiadanej nieruchomości, a także poszerzyć je o takie dodatki, które najbardziej się nam przydadzą.

Polisa mieszkaniowa powinna nie tylko posiadać odpowiedni zakres ochrony, ale też kosztować adekwatnie do tego zakresu. Kompleksowe ubezpieczenie wymaga dokupienia kilku kluczowych rozszerzeń, ale wcale nie musi się to wiązać z dużymi kosztami. Jeśli nie chcesz przepłacać za identyczny lub bardzo podobny produkt, oblicz wysokość składki dla Twojej nieruchomości w naszym kalkulatorze polis mieszkaniowychW 3 minuty porównasz ceny 18 towarzystw w 1 miejscu i znajdziesz najkorzystniejszą ofertę dla Twojej nieruchomości.

To warto wiedzieć

1. W polisę mieszkaniową można włączyć wiele zabudowań znajdujących się na posesji, a nawet poza jej obszarem

2. Kluczowe rozszerzenia dla lokatorów to NNW, OC w życiu prywatnym, pomoc prawna i domowy assistance

3. Każda polisa zawiera ograniczenia w postaci karencji, limitów i wyłączeń odpowiedzialności

4. Wszystkie ograniczenia są zawsze szczegółowo opisane w OWU

FAQ – najczęściej zadawane pytania o zakres ubezpieczenia mieszkania

 1. Czy ubezpieczenie mieszkania dotyczy włamania przez balkon?

  W ubezpieczeniu mieszkania można uwzględnić kradzież z włamaniem i jeśli złodziej dostanie się do lokalu np. niszcząc zamek w drzwiach balkonowych, będzie przysługiwało nam odszkodowanie. Jeśli natomiast intruz wejdzie przez otwarte drzwi lub okno, zastosowanie będzie miał inny dodatek, kradzież zwykła – odnosi się ona do sytuacji, w których nie ma wyraźnych śladów włamania, poza brakiem skradzionego mienia.

 2. Czy polisa mieszkaniowa obejmuje usługi medyczne?

  Usługi o charakterze medycznym mogą wchodzić w skład ubezpieczenia nieruchomości, najczęściej dostępne są jako rozszerzenie. Zaliczamy do nich takie formy wsparcia, jak: organizacja wizyty lekarza lub pielęgniarki, transport medyczny czy organizację i pokrycie kosztów rehabilitacji. Dodatkowy pakiet medyczny zawsze posiada pewne ograniczenia, np. w postaci limitów odpowiedzialności dla konkretnych usług.

 3. Czy polisa mieszkaniowa obejmuje ubezpieczenie roweru?

  Rower może być chroniony z polisy mieszkaniowej na kilka sposobów. Jeśli trzymamy go w mieszkaniu bądź w piwnicy i posiadamy ubezpieczenie mienia ruchomego, jest on chroniony w takim sam sposób, jak inne ruchomości, czyli np. od zdarzeń losowych i kradzieży z włamaniem. Niektóre towarzystwa oferują dodatkowe rozszerzenia dedykowane rowerzystom, jak np. casco rowerowe czy rowerowy assistance.

 4. Czy polisa mieszkaniowa chroni zwierzęta domowe?

  Zwierzęta domowe w polisach mieszkaniowych traktowane są jak mienie ruchome. Jeśli więc chcemy zapewnić im ochronę ubezpieczeniową, powinniśmy włączyć ruchomości do polisy. Towarzystwa standardowo chronią psy i koty, a także inne typowe zwierzęta domowe, jak ryby akwariowe, gryzonie, żółwie czy ptaki. W niektórych towarzystwach ochroną można również objąć przydomową pasiekę (do określonej liczby uli) oraz konie, o ile nie hodujemy ich w celach komercyjnych. Nie ubezpieczymy natomiast agresywnych ras psów czy zwierząt egzotycznych, których hodowla w Polsce jest nielegalna.

 5. Czy polisa mieszkaniowa chroni zabudowania na posesji?

  Rozszerzone ubezpieczenie nieruchomości może obejmować większość zabudowań na posesji, takich jak garaże wolnostojące, ogrodzenie, utwardzone powierzchnie, murowany grill, basen czy altanę. Z ochrony wyłączone są właściwie tylko obiekty tymczasowe, niezwiązane na trwałe z gruntem, pustostany oraz budynki przeznaczone do rozbiórki.

 6. Czy polisa mieszkaniowa chroni piwnicę?

  Piwnice w polisach mieszkaniowych traktowane są jako pomieszczenia przynależne, co oznacza, że są one chronione w takim samym stopniu, jak pomieszczenia mieszkalne. Również znajdujące się w nich mienie ruchome może być uwzględnione w ubezpieczeniu, ale nie w pełnym zakresie – z ochrony wyłączone mogą być np. określone przedmioty przechowywane w piwnicy.

Autor

Redakcja

Nasza wiedza pozwala dostarczać treści sprawdzone i najwyższej jakości. Nasi redaktorzy są łącznikiem między agentami ubezpieczeniowymi a osobami zainteresowanymi polisą. Dzięki nam możesz dowiedzieć się jak zaoszczędzić na zakupie ubezpieczenia i poznasz wszystkie tajniki produktów polisowych i finansowych.

Oceń artykuł

Średnia ocena: 5.00

Głosów: 1

Dziękujemy za oddanie głosu.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.