CUR_URL:https://www.ubezpieczeniemieszkania.pl/blog/wypowiedzenie-umowy-najmu Wypowiedzenie umowy najmu – darmowy wzór z omówieniem
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
Zamknij

Wypowiedzenie umowy najmu - darmowy wzór z omówieniem

Redakcja 02.03.2021
Wypowiedzenie umowy najmu - darmowy wzór z omówieniem
Strona główna
/
Blog
/
Wypowiedzenie umowy najmu - darmowy wzór z omówieniem
Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania czy domu możemy złożyć w konkretnych sytuacjach i w ściśle określony sposób. Warto wiedzieć, jak powinno przebiegać takie wypowiedzenie, aby wszystko odbyło się zgodnie z prawem.

Wypowiedzenie umowy najmu jest możliwe, jeśli umowa została zawarta na czas nieokreślony. Jeżeli umowa najmu podpisana jest na czas określony, możemy wypowiedzieć ją przed czasem tylko wtedy, gdy zawarto w niej klauzulę zezwalającą na to. Zasady, co do tego, w jakich sytuacjach można wypowiedzieć umowę najmu oraz jak należy to zrobić, reguluje kodeks cywilny.

 

Pobierz wzór wypowiedzenia

 

wypowiedzenie umowy najmu mieszkania

Wypowiedzenie umowy najmu – zasady 

Umowa najmu powinna być wypowiedziana zawsze na piśmie – to najważniejsza i podstawowa zasada.

Jeśli wypowiedzenie najmu dotyczy umowy na czas nieokreślony, każda ze stron może ją wypowiedzieć. Należy jednak przestrzegać reguł wypowiedzenia zawartych w umowie. Określa je także Art. 673 § 2 Kodeksu cywilnego. Przede wszystkim należy przestrzegać terminów zawartych w umowie.

Kodeks cywilny określa terminy wypowiedzenia umowy najmu względem sposobu opłacania czynszu.

 • jeśli czynsz opłacany był raz na miesiąc – umowę należy wypowiedzieć z miesięcznym wyprzedzeniem, na koniec miesiąca kalendarzowego;
 • jeśli czynsz opłacany był rzadziej niż raz na miesiąc – umowę można zakończyć z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, na koniec kwartału kalendarzowego;
 • jeśli czynsz opłacany był częściej niż raz na miesiąc – umowę należy wypowiedzieć z trzydniowym wyprzedzeniem;
 • jeśli czynsz opłacany był codziennie – umowę można wypowiedzieć z jednodniowym wyprzedzeniem. 

Jeśli umowa najmu została zawarta na czas określony, możemy wypowiedzieć tylko w szczególnych sytuacjach. Przede wszystkim ważne są zapisy w umowie. Jeśli w dokumencie nie znajduje się klauzula mówiąca o wcześniejszym wypowiedzeniu umowy, to według prawa nie możemy jej zakończyć – zmuszeni jesteśmy czekać do daty jej końca. Wówczas możemy wypowiedzieć ją z zachowaniem terminu wypowiedzenia.

Istnieją jednak wyjątki od tej reguły. Umowę najmu na czas określony można wypowiedzieć, gdy jedna ze stron nie dotrzymuje jej warunków, np. Najemca niszczy wyposażenie mieszkania. W takich sytuacjach umowę możemy wypowiedzieć nawet ze skutkiem natychmiastowym.

 

Wypowiedzenie umowy najmu – co może najemca, a co wynajmujący?

Najemca ma prawo wypowiedzieć umowę najmu, ze skutkiem natychmiastowym, jeśli Wynajmujący zataił istotne wady nieruchomości, które mają znaczenie przy jej użytkowaniu. W takiej sytuacji Najemca, wypowiadając umowę, nie musi przestrzegać zasad wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy najmu bez zachowania zasad umowy może złożyć również Wynajmujący. Jest to możliwe w sytuacjach, gdy Najemca łamie zasady wynajmu w następujący sposób:

 • użytkuje nieruchomość sprzecznie z jej przeznaczeniem (Art. 667 § 2 K.C.);
 • nie dba o nieruchomość i narażą ją na uszkodzenia lub stratę (Art. 667 § 2 K.C.);
 • wynajmuje nieruchomość lub jej część osobom trzecim bez zgody Wynajmującego i wbrew zasadom zawartym w umowie;
 • nie płaci czynszu – brak wpłaty za co najmniej dwa pełne okresy płatności (Art. 672 K.C.

W sytuacji, w której Najemca ma zaległości w opłatach czynszu, Wynajmujący ma obowiązek w formie pisemnej uprzedzić go o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu. Powinien także wyznaczyć mu dodatkowy miesiąc na uregulowanie należności. Jeśli Wynajmujący złoży Najemcy wypowiedzenie umowy najmu w trybie natychmiastowym, bez zastosowania się do tych zasad, nie będzie miało ono mocy prawnej.

 

Jakie informacje w wypowiedzeniu umowy najmu?

Wypowiedzenie umowy najmu na piśmie powinno być skonstruowane zgodnie z prawnymi zasadami ustalonymi dla tego dokumentu.

Wypowiedzenie umowy najmu musi zawierać następujące elementy:

 • miejscowość i datę utworzenia dokumentu;
 • dane osobowe strony wypowiadającej umowę (muszą być takie same, jak te wypisane w umowie najmu);
 • dane strony, której umowa jest wypowiadana (muszą być takie same, jak te wypisane na umowie);
 • dokładny adres wynajmowanego lokalu;
 • powód wypowiedzenia umowy najmu;
 • podstawę prawną, która zezwala nam na wypowiedzenie – np. artykuł z kodeksu cywilnego lub zapis w umowie;
 • czas w  którym umowa przestaje obowiązywać.
 • podpis osoby wypowiadającej umowę.

 

Jak wypowiedzieć polisę mieszkaniową w wynajmowanym mieszkaniu?

Wypowiedzenie umowy najmu może wiązać się również z koniecznością wypowiedzenia polisy mieszkaniowej. Dzieje się tak bardzo często wtedy, gdy najemca wykupił ubezpieczenie wyposażenia w wynajmowanym mieszkaniu. Podpowiadamy, jak wypowiedzieć ubezpieczenie nieruchomości bez negatywnych konsekwencji.

Zasady wypowiedzenia polisy mieszkaniowej zapisane są zawsze w dokumencie dołączanym do polisy, pt. „Ogólne Warunki Umowy”. Niestety w większości TU nie można wypowiedzieć umowy przed jej końcem. Jeśli zdecydujemy się zerwać umowę na polisę mieszkaniową przed czasem, niektóre towarzystwa mogą nas za to pociągnąć do odpowiedzialności pieniężnej. Bywa i tak, że nawet po zerwaniu umowy, nadal będziemy zobowiązani do opłacenia wszystkich składek ubezpieczeniowych.  

Istnieją jednak pewne konkretne sytuacje, w których zgodnie z prawem cywilnym możemy zrezygnować z ubezpieczenia:

 • w ciągu 30 dni od podpisania umowy – jeśli umowa na polisę została zawarta na czas dłuższy niż 6 miesięcy (zazwyczaj jest to 12 miesięcy) osoba fizyczna ma prawo zrezygnować z ubezpieczenia w ciągu 30 dni od daty podpisania dokumentów, bez żadnych konsekwencji i bez konieczności podawania powodów rezygnacji. Firmy natomiast mogą wypowiedzieć umowę na polisę mieszkaniową w ciągu 7 dni od momentu podpisania umowy;
 • jeśli nieruchomość została zniszczona – jeżeli lokal został całkowicie zniszczony, np. w wyniku pożaru, możemy wypowiedzieć umowę na polisę, chyba, że w OWU znajdują się specjalne zapisy, które inaczej regulują tę sytuację;
 • jeśli ubezpieczona nieruchomości została sprzedana – jeśli sprzedaliśmy dom lub mieszkanie, które podlegało ubezpieczeniu, mamy prawo wypowiedzieć umowę. Zdarzają się jednak wyjątki od tej reguły, jeśli w OWU zamieszczona została klauzula dotycząca takiej sytuacji; 

Warto wiedzieć, że ubezpieczenia mieszkania, po utracie ważności, często automatycznie się przedłużają. TU poinformuje na o zbliżającym się terminie końca umowy – ma obowiązek zrobić to na 15 dni przed czasem. W takiej sytuacji my mamy 20 dni na wypowiedzenie ubezpieczenia. Nie musimy wtedy podawać powodu rezygnacji z polisy.

 

Polisa mieszkaniowa może mieć podstawowy lub rozszerzony zakres ochrony. Podstawowe ubezpieczenie uwzględnia ok. dwudziestu zdarzeń losowych, tj. pożar, zalanie czy wichura. Ubezpieczenie rozszerzone chroni dodatkowo również wyposażenie nieruchomości. Jeśli zależy nam na kompleksowej ochronie warto do polisy dobrać dodatki, tj: OC w życiu prywatnym czy ubezpieczenie od przepięcia. Dobrą polisę w atrakcyjnej cenie można łatwo i szybko znaleźć w kalkulatorze polis mieszkaniowych. W ten sposób w kilka minut porównamy nawet kilkanaście ofert różnych towarzystw ubezpieczeniowych!

To warto wiedzieć

1. Umowa najmu powinna być wypowiedziana zawsze na piśmie
 
2. Jeżeli wypowiedzenie najmu dotyczy umowy na czas nieokreślony, zarówno Wynajmujący, jak i Najemca może ją wypowiedzieć

3. Zgodnie z Kodeksem cywilnym wypowiedzenia umowy najmu możemy złożyć w czasie adekwatnym do sposobu opłacania czynszu, np. jeśli czynsz opłacany był raz na miesiąc, umowę należy wypowiedzieć z miesięcznym wyprzedzeniem

4. Jeśli w umowie najmu na czas określony nie znajduje się klauzula mówiąca o wcześniejszym jej wypowiedzeniu, według prawa nie możemy jej zakończyć przed czasem, chyba, że któraś ze stron łamie zasady wynajmu
Autor

Redakcja

Nasza wiedza pozwala dostarczać treści sprawdzone i najwyższej jakości. Nasi redaktorzy są łącznikiem między agentami ubezpieczeniowymi a osobami zainteresowanymi polisą. Dzięki nam możesz dowiedzieć się jak zaoszczędzić na zakupie ubezpieczenia i poznasz wszystkie tajniki produktów polisowych i finansowych.

Wasze komentarze (3)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

Adrian

2021-03-14 20:41:22

Czy umowę najmu lokalu można rozwiązać, wysyłając wypowiedzenie faksem?

Odpowiedź Redakcji

2021-03-15 11:27:20

Teoretycznie nic nie stoi na przeszkodzie, jeśli druga strona używa jeszcze faksu.

Marcin

2022-05-27 00:15:16

Czy na umowie wypowiedzenia ma być taki dopisek Zgodnie z art. 673 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.)