Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
Zamknij

Wypowiedzenie umowy najmu - darmowy wzór z omówieniem

Redakcja 02.03.2021
Wypowiedzenie umowy najmu - darmowy wzór z omówieniem
Strona główna
/
Blog
/
Wypowiedzenie umowy najmu - darmowy wzór z omówieniem
Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania czy domu możemy złożyć w konkretnych sytuacjach i w ściśle określony sposób. Warto wiedzieć, jak powinno przebiegać takie wypowiedzenie, aby wszystko odbyło się zgodnie z prawem.

Umowa najmu może wygasnąć w sposób naturalny, można ją rozwiązać za porozumieniem stron i można ją jednostronnie wypowiedzieć. To, który z tych trzech wariantów jest możliwy w danej chwili, zależy od kilku czynników: okresu, na jaki umowę podpisano (czas określony lub nieokreślony), sposobu płacenia czynszu (raz w miesiącu, raz na kwartał, itd.), zapisów zawartych w umowie oraz odgórnych przepisów prawnych (Kodeks Cywilny). Jak widać, jest to dość skomplikowana sprawa i dlatego trzeba ją przeanalizować krok po kroku.

 

Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania – pobierz formularz

Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania to prosty formularz, który można bezpłatnie pobrać, a następnie wydrukować, wypełnić i podpisać. Skorzystaj z naszego wzoru klikając w przycisk poniżej.
 

Pobierz wzór wypowiedzenia

 

wypowiedzenie umowy najmu mieszkania

Co powinno zawierać wypowiedzenie umowy najmu?

 1. Datę i miejscowość, w której podpisano dokument.
 2. Dane osobowe obu stron umowy najmu.
 3. Wskazanie umowy, której dotyczy wypowiedzenie.
 4. Dokładny adres lokalu, który jest przedmiotem umowy najmu.
 5. Powód złożenia wypowiedzenia.
 6. Podstawę prawną złożenia wypowiedzenia.
 7. Datę, w której wypowiedzenie ma wejść w życie.
 8. Ręczny podpis osoby składającej wypowiedzenie.

 

Umowa najmu na czas określony i nieokreślony – jaka różnica?

Umowę najmu można podpisać na czas określony (oznaczony) i nieokreślony (nieoznaczony). Treść tych dokumentów niewiele się od siebie różni, oczywiście poza podaniem daty końcowej oraz ewentualnie warunków wypowiedzenia.

Przy wypowiedzeniu umowy najmu na czas nieokreślony kluczową rolę odgrywają odgórne przepisy prawne. Jeśli natomiast umowa podpisana została na czas określony, np. na rok, najczęściej decydują zapisy zawarte w tejże umowie.

Umowę najmu na czas nieokreślony może wypowiedzieć każda ze stron według określonych zasad. Te mogą być opisane w samej umowie, ale nie muszą, ponieważ kwestię tę normalizuje artykuł 673 § 2 Kodeksu Cywilnego. Wskazane są tam konkretne terminy, w których wypowiedzenie zadziała, a terminy te są zależne od sposobu opłacania czynszu właścicielskiego. Przykładowo, jeśli czynsz jest opłacany co miesiąc, wypowiedzenie powinno się złożyć z minimum miesięcznym wyprzedzeniem, na koniec miesiąca kalendarzowego.

Terminy złożenia wypowiedzenia umowy najmu na czas nieokreślony

Opłacanie czynszu przez najemcę

Długość okresu wypowiedzenia

Raz na miesiąc

1 miesiąc

Rzadziej niż raz na miesiąc

3 miesiące

Częściej niż raz na miesiąc

3 dni

Codziennie

1 dzień

Oprac. własne na podstawie zapisów Kodeksu Cywilnego.

 

Wypowiedzenie umowy na czas określony

Wypowiedzenie umowy najmu podpisanej na konkretny okres jest już bardziej skomplikowane. Najczęściej już w samym dokumencie opisane są zasady wypowiedzenia, ale zamieszczenie tych informacji nie jest konieczne i czasami się je pomija. Wówczas najprostszym wyjściem z sytuacji jest rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, do czego jednak potrzebna jest dobra wola lokatorów i właściciela.

Jak rozwiązać umowę za porozumieniem stron, żeby żadna z tych stron nie była pokrzywdzona? Załóżmy, że wypowiedzenie chce złożyć najemca, który np. zmienia pracę, a wraz z nią musi też zmienić miejsce zamieszkania. Wynajmujący może przystać na propozycję najemcy, ale pod warunkiem, że ten znajdzie nowego lokatora na swoje miejsce. Właściciel utrzyma wówczas ciągłość zysku z najmu (mieszkanie nie będzie stało puste), a lokator będzie mógł bez dodatkowych kosztów przenieść się do innej miejscowości. Kolejną opcją jest kara finansowa dla najemcy, której wysokość może być równa wysokości kaucji lub jej części.

Zdecydowanie gorszą pozycję negocjacyjną ma wynajmujący chcący wypowiedzieć umowę. Jeśli najemca nie wyrazi dobrej woli, czyli nie będzie zainteresowany rozwiązaniem stosunku najmu przedwcześnie, może on pozostać w lokalu do jej wygaśnięcia, a właściciel nie ma żadnych narzędzi prawnych, żeby go stamtąd usunąć.

Każdą umowę najmu można też wypowiedzieć w trybie natychmiastowym, ale tylko przy zaistnieniu określonych ustawowo okoliczności.

WAŻNE!
Wypowiedzenie umowy najmu i rozwiązanie tejże umowy za porozumieniem stron to dwie zupełnie różne czynności prawne. Wypowiedzenie jest jednostronnym oświadczeniem osoby (lub podmiotu), który je składa, a do rozwiązania za porozumiem stron konieczna jest zgoda najemcy i wynajmującego.

Wypowiedzenie umowy najmu przez lokatora

Jeśli umowa najmu zostanie wypowiedziana w trybie natychmiastowym i jest to zasadne, automatycznie przestają obowiązywać wszystkie zapisy traktujące o wypowiedzeniu zawarte w samej umowie.

Lokator może skorzystać z natychmiastowego trybu wypowiedzenia umowy tylko w jednej sytuacji – kiedy nieruchomość w momencie przekazania jej przez właściciela posiadała istotne wady, o których właściciel nie poinformował lokatora. Zatajenie takich faktów zwalnia więc najemcę z umowy i to bez poniesienia żadnych konsekwencji prawnych czy finansowych. Tę kwestię regulują odgórne przepisy, które są nadrzędne względem zapisów umowy najmu.

 

Wypowiedzenie umowy najmu przez właściciela

Z natychmiastowego trybu wypowiedzenia umowy najmu może skorzystać również właściciel lokalu. Ma do tego prawo w momencie, w którym lokator:

 1. Użytkuje lokal w sposób sprzeczny z umową najmu lub z jego przeznaczeniem i mimo upomnień ze strony właściciela nie zaprzestaje tego procederu.
 2. Zaniedbuje nieruchomość do tego stopnia, że jest ona narażona na straty lub zniszczenia.
 3. Zalega z czynszem przynajmniej dwa pełne okresy płatności (najczęściej dwa miesiące).
 4. Wynajmuje, podnajmuje lub bezpłatnie użycza nieruchomość lub część nieruchomości osobom trzecim, podczas gdy właściciel nie wyraził na to pisemnej zgody.

Jeśli właściciel chce wypowiedzieć umowę ze względu na opóźnienia w czynszu, musi najpierw powiadomić lokatora o swoich zamiarach, a także wyznaczyć jeszcze jeden dodatkowy termin uregulowania należności. Konieczne jest pisemne powiadomienie, w innym wypadku wypowiedzenie w trybie natychmiastowym nie nabierze mocy prawnej.

 

O czym pamiętać przy wypowiedzeniu umowy najmu?

Najemca ma prawo wypowiedzieć umowę najmu, ze skutkiem natychmiastowym, jeśli Wynajmujący zataił istotne wady nieruchomości, które mają znaczenie przy jej użytkowaniu. W takiej sytuacji Najemca, wypowiadając umowę, nie musi przestrzegać zasad wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy najmu bez zachowania zasad umowy może złożyć również Wynajmujący. Jest to możliwe w sytuacjach, gdy Najemca łamie zasady wynajmu w następujący sposób:

 • użytkuje nieruchomość sprzecznie z jej przeznaczeniem (Art. 667 § 2 K.C.);
 • nie dba o nieruchomość i narażą ją na uszkodzenia lub stratę (Art. 667 § 2 K.C.);
 • wynajmuje nieruchomość lub jej część osobom trzecim bez zgody Wynajmującego i wbrew zasadom zawartym w umowie;
 • nie płaci czynszu – brak wpłaty za co najmniej dwa pełne okresy płatności (Art. 672 K.C.

W sytuacji, w której Najemca ma zaległości w opłatach czynszu, Wynajmujący ma obowiązek w formie pisemnej uprzedzić go o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu. Powinien także wyznaczyć mu dodatkowy miesiąc na uregulowanie należności. Jeśli Wynajmujący złoży Najemcy wypowiedzenie umowy najmu w trybie natychmiastowym, bez zastosowania się do tych zasad, nie będzie miało ono mocy prawnej.

 

Wypowiedzenie umowy najmu – jak powinno wyglądać?

Wypowiedzenie umowy najmu na piśmie powinno być skonstruowane zgodnie z prawnymi zasadami ustalonymi dla tego dokumentu.

Wypowiedzenie umowy najmu musi zawierać następujące elementy:

 • miejscowość i datę utworzenia dokumentu;
 • dane osobowe strony wypowiadającej umowę (muszą być takie same, jak te wypisane w umowie najmu);
 • dane strony, której umowa jest wypowiadana (muszą być takie same, jak te wypisane na umowie);
 • dokładny adres wynajmowanego lokalu;
 • powód wypowiedzenia umowy najmu;
 • podstawę prawną, która zezwala nam na wypowiedzenie – np. artykuł z kodeksu cywilnego lub zapis w umowie;
 • czas w  którym umowa przestaje obowiązywać.
 • podpis osoby wypowiadającej umowę.

 

Gdzie szukać ubezpieczenia mieszkania na wynajem?

Wynajmowane mieszkanie może jednocześnie ubezpieczyć i wynajmujący, i najemca. W tym przypadku dwie polisy dla jednego lokalu są nie tylko dopuszczalne, ale nawet wskazane. Dzięki podwójnemu ubezpieczeniu lepiej chronione są interesy wszystkich stron umowy najmu.

Właściciel mieszkania na wynajem powinien ubezpieczyć, przede wszystkim, mury i stałe elementy nieruchomości. W zakresie ochrony warto zawszeć szeroki wachlarz zdarzeń losowych, a także minimum kilka dodatków, jak: wandalizm, dewastację, OC w życiu prywatnym (w wariancie dla wynajmującego) czy Home Assistance. Warto też rozważyć polisę w wariancie All Risks, która zabezpiecza finansowo również na wypadek sytuacji niemożliwych do przewidzenia.

Najemcom dedykowane są polisy chroniące głównie mienie ruchome i ewentualnie nakłady inwestycyjne, jeśli te zostały poniesione. W ubezpieczeniu warto uwzględnić zdarzenia losowe, kradzież z włamaniem czy też OC w wariancie dla najemcy. Ubezpieczenia dla lokatorów, jako że chronią mienie o mniejszej wartości, są z zasady sporo tańsze, co jest ich dodatkowym atutem.

Polisę mieszkaniową, zarówno dla najemcy, jak i dla wynajmującego, można bez problemów kupić online, np. poprzez kalkulator ubezpieczeń. To narzędzie pozwoli nam w dosłownie kilka minut zestawić ze sobą oferty od czołowych polskich towarzystwa, takich jak: Proama, Generali, Inter Polska, Link4, TU Europa, mtu24.pl, Wiener czy Benefia. Po zapoznaniu się z OWU i kartami produktu, a także wybraniu optymalnej propozycji, można płynnie przejść do zakupu. Nabyta online polisa może wejść w życie nawet od następnego dnia roboczego, o ile w od razu opłacimy składkę.

To warto wiedzieć

1. Umowa najmu powinna być wypowiedziana zawsze na piśmie
 
2. Jeżeli wypowiedzenie najmu dotyczy umowy na czas nieokreślony, zarówno Wynajmujący, jak i Najemca może ją wypowiedzieć

3. Zgodnie z Kodeksem cywilnym wypowiedzenia umowy najmu możemy złożyć w czasie adekwatnym do sposobu opłacania czynszu, np. jeśli czynsz opłacany był raz na miesiąc, umowę należy wypowiedzieć z miesięcznym wyprzedzeniem

4. Jeśli w umowie najmu na czas określony nie znajduje się klauzula mówiąca o wcześniejszym jej wypowiedzeniu, według prawa nie możemy jej zakończyć przed czasem, chyba, że któraś ze stron łamie zasady wynajmu

FAQ – najczęściej zadawane pytania o wynajem i ubezpieczenie mieszkania

 1. Czy jako najemca muszę mieć ubezpieczenie nieruchomości?

  Nie, nie ma takiego obowiązku. Ubezpieczenie nieruchomości jest konieczne tylko przy kredycie hipotecznym oraz dla właścicieli gospodarstw rolnych o powierzchni większej niż 1 hektar.

 2. Czy można rozwiązać umowę najmu mieszkania za porozumieniem stron?

  Praktycznie każdą umowę można rozwiązać za porozumieniem stron, również umowę najmu. Warunkiem koniecznym jest jednak dobra wola wszystkich stron danej umowy.

 3. Co grozi za zerwanie umowy najmu mieszkania przed czasem?

  Za zerwanie umowy najmu grożą konsekwencje natury finansowej. Ich skala zależna jest głównie od zapisów zawartych w samej umowie i okoliczności zerwania.

 4. Czy można wypowiedzieć umowę najmu w trybie natychmiastowym?

  W trybie natychmiastowym umowę najmu może wypowiedzieć i najemca, i wynajmujący. Konieczne jest zaistnienie opisanych w przepisach okoliczności, czyli rażącego naruszenia warunków umowy przez drugą stronę.

 5. W jakim czasie można wypowiedzieć umowę najmu?

  Warunki wypowiedzenia umowy najmu na czas określony warunkuje głównie treść tejże umowy. W przypadku najmu na czas nieokreślony decydujący jest sposób opłacania czynszu właścicielskiego – przykładowo, jeśli czynsz płaci się co miesiąc, wypowiedzenie można złożyć z miesięcznym wyprzedzeniem.

 6. Jak skutecznie wypowiedzieć umowę najmu lokalu?

  Umowę najmu trzeba wypowiedzieć na piśmie, osobiście lub listownie, ale zawsze za pokwitowaniem. Konieczne jest też zredagowanie odpowiedniego wniosku oraz zachowanie obowiązujących terminów.

 7. Jak napisać wypowiedzenie umowy najmu?

  Najlepiej pobrać gotowy wzór z zaufanego źródła i wypełnić go niezbędnymi informacjami. Treść takiego dokumentu jest dość zwięzła i prosta, a więc nie powinniśmy mieć z tym większych problemów.

Autor

Redakcja

Nasza wiedza pozwala dostarczać treści sprawdzone i najwyższej jakości. Nasi redaktorzy są łącznikiem między agentami ubezpieczeniowymi a osobami zainteresowanymi polisą. Dzięki nam możesz dowiedzieć się jak zaoszczędzić na zakupie ubezpieczenia i poznasz wszystkie tajniki produktów polisowych i finansowych.

Oceń artykuł

Średnia ocena: 0.00

Głosów: 0

Dziękujemy za oddanie głosu.

Wasze komentarze (3)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

Adrian

2021-03-14 20:41:22

Czy umowę najmu lokalu można rozwiązać, wysyłając wypowiedzenie faksem?

Odpowiedź Redakcji

2021-03-15 11:27:20

Teoretycznie nic nie stoi na przeszkodzie, jeśli druga strona używa jeszcze faksu.

Marcin

2022-05-27 00:15:16

Czy na umowie wypowiedzenia ma być taki dopisek Zgodnie z art. 673 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.)